Trener 2 -trenerløypa seiling

Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen
Kalender
Trenerkurs
Dato
nov.10.2022 17:30 - 18:00
Forfatter
Super User
Påmelding
https://minidrett.nif.no/Event#7042986-010
Kursdager
Se beskrivelse

Beskrivelse

Programmøte 10.november, TEAMS 18-2000                      Iens Ludvig Høst

Fysisk treningslære og treningsplanlegging 14., 15., 16., 21. og 22. november 1800-2130.

Iens Ludvig Høst, Frank Kirkeland og Eirik Verås Larsen

Mental treningslære 04., 05., 09., 10. og 11. januar 1800-2130      Iens Ludvig Høst

Arrangementsledelse; 31.01., 02., 06., 07. februar 1800-2130.      Iens Ludvig Høst og

Henrik Wigers Larsen

Kappseilingsreglene med dommer og banedommerutdanning; 13., 14., 15., 20. og 21. mars 1800-21.30                                                                                             Iens Ludvig Høst

NSF Vårsamling 24., 25. og 26. mars.                                                Emilie Kathrin Vabø og                      Iens Ludvig Høst

Pris kr 5.000.- som utfaktureres seilforeningene.  Påmeldingsfrist 05.november

For nærmere beskrivelse av utdanningen – se seiling.no/utdanning

Trener 3; 

 

Praksis som klubbtrener; minimum 90 timer som trener fortrinnsvis for ungdomsgruppe i klubb

Kurset koster 5000,- per deltager og faktureres til klubbene.