Trener 1 - Trenerløypa Seiling

49FX seilere snakker med trener
Kalender
Trenerkurs
Dato
mar.02.2021 17:30 - mar.06.2021 21:30
Forfatter
Super User
Url
https://minidrett.nif.no/Event#3883086-010

Beskrivelse

Trener 1 er første trinn innen trenerutdanningen i norsk idrett. Kurset er utformet av Trenerutvalget, i samarbeid med Norges Seilforbund og Norges idrettsforbund.

Dette kurset inneholder: En introduksjonsdag, Egenlæring via egenstudier i pensum og e-læringsplattformer. 2 kursdager, praksis og avsluttende eksamen
Totalt sett består kurset av 45 timer teori og 45 timer praksis. De 45 timene med teori baserer seg på egenstudie, e-opplæring samt teori gjennomgått på kursdagene.

Praksisen på 45 timer skal gjennomføres ved at kandidaten arbeider som trener for en gruppe i en klubb gjennom en sesong. Dette må skje med oppfølging av en kvalifisert trener. Kandidaten er selv ansvarlig for å skaffe seg godkjent praksisplass. Nivået på denne gruppen skal være nybegynnere/ viderekommende i alderen 6-12 år. Om det ikke er mulig å gjennomføre dette på klubbnivå, må kandidaten ta kontakt med Trenerutvalget.

For å kunne gjennomføre kurset må kandidaten være fyllt 16 å inneværende kalenderår.

Ved bestått Trener 1 kurs er kandidaten kvalifisert for Trener 1 etterutdanningskurs og Trener 2. Etterutdanningskursene er fordypningskurs innen Nybegynneropplæring Optimist, Tomannsjolleseiling, brett, meteriologi. For å vedlikeholde statusen må trenerne gjennomføre minst ett etterutdanningskurs hvert 4. år.

Tid: 17.30 - 21.30 på Teams. Link blir tilsendt de påmeldte.

PÅMELDING >>

Forkunnskaper: Generelle seilkunnskaper

Målgruppe: Unge jolle-, skiff- og brettseilere 16+ med omfattende seilerfaring på NorgesCup-nivå (4-7 år) foreldre-, tillitsvalgte og frivillige med god seilerfaring eller annen tilsvarende idrettslig og pedagogisk erfaring.

Læringsmål:Ved bestått Trener 1 kurs er kandidaten kvalifisert for Trener 1 etterutdanningskurs og Trener 2.

Etter endt utdanning og praksisperiode skal deltakerne kunne ta selvstendig ansvar for klubbtrening av nybegynner/viderekommende grupper opp til NorgesCupnivå. De har en forståelse for treningsprosessen og fokuserer på barneidrettens verdigrunnlag og fokuserer på seilglede og mestring. De har nødvendig kunnskaper om metoder for utvikling av et sundt treningsmiljø – og for konkurransesituasjonen.

Timer med lærer, teori: 20 timer
Timer uten lærer, e-kurs: 12 timer
Timer uten lærer, praksis: 45 timer
Timer uten lærer, teori: 13 timer
E-post: iensludvig.host@seiling.no Hjemmeside: www.seiling.no