Trener 2 - Trenerløypa Seiling

Trener snakker med 2.4 meter seiler Bjørnar
Kalender
Trenerkurs
Dato
nov.11.2020 17:1 - mar.28.2021 21:1
Forfatter
Super User
Url
https://minidrett.nif.no/Event#3879580-010

Beskrivelse

Trener II - utdanningen består av 80 timer teoretisk undervisning og 80 timer selvstudier (e-læring og litteratur). I tillegg skal kandidatene gjennomføre min 80 timer trenerpraksis i egen klubb, på samlinger og/eller i mesterskap, med selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av treningen, praksisplanen skal godkjennes av utdanningsansvarlig.
Etter fullført og godkjent praksisrapport blir kandidatene NSF Trener II. For å vedlikeholde statusen må trenerne gjennomføre minst ett etterutdanningskurs hvert 4. år og være aktivt utøvende trener min 1 av siste 4 år.
Praktisk informasjon: Trener 2 - Trenerløypa Seiling bygger på Trener 1 - Trenerløypa Seiling og består av 92 timer undervisning og et antall e-læringskurs. Det er sammensatt av 5 seminarer hvorav de første 4 blir gitt på TEAMS (hver dag 1730-2130) og det siste er NSF Vårsamling (heldags).
Deretter skal kandidatene ha 90 timer praksis som trener i klubb/samlinger/regattaer. 1. 11., 12., 17., 18. og 19. nov; mental treningslære 2. 7., 8., 14. og 15. des; teknisk Laser, 29er, WASP og brett 3. 6., 7., 11., 12. og 13. jan; kappseilingsreglene/bane-/dommer 4. 11., 15., 16., 17. og 18 feb: fysisk treningslære 5. 25., 26., 27. og 28. mars (heldags); NSF Vårsamling Tid: 17.30 - 16.00
Forkunnskaper: Dette kurset bygger på trener 1 utdanningen og krever at deltakerne fyller min 18 år det året kurset gjennomføres og har min 90 timer praksis etter gjennomført NSF Trener 1 utdanning. Kurset kan (ved bestått eksamen) også gi NSF kretsdommer og NSF banedommer-sertifisering.
Målgruppe: Jolle- skiff- og brettseilere (18+) med mange års erfaring på NorgesCup og mesterskapsnivå (5-10 år), voksne/frivillige med omfattende seilerfaring eller tilsvarende idrettslig og pedagogisk erfaring.
Læringsmål: Etter endt utdanning og praksisperiode skal deltakerne kunne ta selvstendig ansvar for klubbtrening av unge seilere 12-18 år på NorgesCupnivå og på EuropaCup/Aldersbestemt mesterskapsnivå. De har en inngående forståelse for helhetlige treningsprosesser; fysisk og mental treningslære, coaching av grupper og individer, de har sertifisering som seildommere på nivå to og banedommere. De fokuserer på seilglede og mestring og har forutsetningene for å bygge gode og positive treningskulturer med fokus på idrettsglede, læring og felleskap
Timer med lærer, teori: 80 timer
Timer uten lærer, e-kurs: 40 timer
Timer uten lærer, praksis: 80 timer
Timer uten lærer, teori: 40 timer
E-post: iensludvig.host@seiling.no
Hjemmeside: www.seiling.no

PÅMELDING >>