Klargjøring i forkant av arrangementer

open bic seilere
Kalender
Arrangørkurs
Dato
des.08.2021 19:00 - 21:00
Forfatter
Super User

Beskrivelse

Tid for nytenkning i arrangørutdannelsen

En regatta er så mye mer enn en teknisk gjennomføring styrt av et gitt regelsett. For å gjøre kundene (seilerne) happy kan involvert personell gjøre ting som er rett, lurt og gøy i forhold til båttyper, alder på seilere, antall seilere, lokasjon etc. Hva som er rett, hva som er lurt og hva som er gøy er imidlertid subjektivt og krever både erfaring, kommunikasjonsevner, regelkunnskap og en god dose «løsningsorientering» for å finne ut av. I tillegg er det vanskelig å finne ut av det helt alene. Seilerne, funksjonærer, foreldre, dommere og arrangører er alle gode kilder til informasjon som kan hjelpe oss med å legge til rette for «det gode arrangement» 

Arrangørutvalget ønsker «flere med oftere» i alle faser av små og store arrangement. Vi tror derfor sterkt på å skape en arena der flere kan møtes jevnlig for gode diskusjoner og faglig påfyll. De tradisjonelle «helgekursene» er derfor lagt bort og vil bli erstattet med en seminarrekke over 7 kvelder (1900-2100). Første seminar vil være 27/10 og siste vil være 16/3. Dette skulle gi oss mulighet til å ta fersk erfaring med oss inn i fra start og kanskje være bedre rustet når sesongen starter i april neste år.

Seminarene vil være åpen for alle som ønsker å lytte eller bidra. De som ønsker sertifisering som enten Arrangør eller regattasjef må følge alle kveldene og vil kunne ta eksamen i mars.

Hvert seminar vil bli omtalt i mer detalj i god tid slik at flest mulig finner den digitale veien til en hyggelig og nyttig seanse. Allerede nå kan vi imidlertid røpe at første kveld kan bli spennende med Tom Duggan fra USA som gjest. Tom vil basert på sin erfaring gi sitt syn på hvordan man kan skape det gode arrangement. Erfaringen hans spenner fra lokal deltakelse til OL i Tokyo hvor han var Principal Race Officer. Hans 3 enkle regler som vil bli snakket mer om finnes her: Things that matters

På et overordnet nivå ser hele programmet slik ut:

27/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører

17/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i klubbene

8/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer

12/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet

2/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (M2S etc)

23/2 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen

16/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Hjertelig velkommen til alle i hele seilnorge.