Trener 2 -trenerløypa seiling

Waspz- foilende enmannsjolle
Foto:Trond Teigen
Kalender
Trenerkurs
Dato
nov.08.2021 17:30 - mar.04.2022 21:30
Forfatter
Super User
Påmelding
https://minidrett.nif.no/Event#5431612-010
Kursdager
Se beskrivelse

Beskrivelse

Kurset består av 5 forskjellige seminarer:

Mental Treningslære 08., 09., 15., 16. og 22.11.  Alle dager 1800-2130
På TEAMS.  Iens Ludvig Høst

Fysisk Treningslære  14. (1700-2000), 15. (0900-1700) og 16. januar (0900-1600).  Frank Kirkeland, Iens Ludvig Høst, Anette Melsom Myhre og Eirik Verås Larsen

Arrangementsadministrasjon (inkl «arrangør») 01.,02., 08., 09. og 10. februar (15. februar reservedag). Alle dager 1800-2130 på TEAMS.
Henrik Wigers Larsen, Emilie Kathrin Vabø og Iens Ludvig Høst

Kappseilingsreglene, dommer/banedommer, protester og høringer
14., 15., 21., 22. og 23. mars.  Alle dager 1800-2130 på TEAMS.

Praksis;  coaching, arrangement, banedømming, protestkomite, høringsspill
01.-3. april NSF Vårsamling Moss.  (fredag 1700-2100 – lørdag 0900-2100, søndag 0800-1700)

Praksis som klubbtrener; minimum 90 timer som trener fortrinnsvis for ungdomsgruppe i klubb

Kurset koster 5000,- per deltager og faktureres til klubbene.