Forkurs regler Dommer

Kalender
Dommerkurs
Dato
jan.24.2022 18:00 - 21:00

Beskrivelse

Praktisk info: 

Forkurs om kappseilingsreglenes Del 2 (båt-mot-båt reglene) for videre utdanning som seildommer.

Webinaret er åpent for alle og målgruppen er seildommere som utdanner seg til Regionaldommer, Nasjonaldommer og Direktedommer. 

Webinaret gjennomføres 24.1.2022 kl. 18.00 til ca. kl. 21.00.

Bakgrunn:

Webinaret skal gi grunnleggende forståelse for Kappseilingsreglenes Del 2 (båt-mot-båt reglene), og klargjøre deltakeren for deltakelse på videre utdanning som Regionaldommer, Nasjonaldommer og Direktedommer. 

Målgruppe: Alle eksisterende dommere og kandidater til å bli Nasjonaldommer.Varighet: 1 kveld på ca. 3 timer.Innhold: 

  • Når gjelder kappseilingsreglenes Del 2
  • Grunnleggende definisjoner
  • Sportsånd og reglene
  • Regel 2 – Ærlig seilas
  • Retten til veien
  • Begrensninger
  • Ved merker og hindringer
  • Ta straff
  • Frifinnelse


Arrangør: Forbund. 

Læringsmål:

God grunnleggende regelforståelse for å kunne gjennomføre utdanning som Regionaldommer, Nasjonaldommer og Direktedommer.