Dommerens adferd

Kalender
Dommerkurs
Dato
feb.07.2022 18:00 - 20:30
Forfatter
Super User

Beskrivelse

Dommerens adferd

Webinar om Dommeradferd på Teams over 1 kveld.

Webinaret er obligatorisk for alle dommere uansett nivå og disiplin, og for de som er kandidater til å bli dommere.

Webinaret holdes 2 kvelder, kl. 18.00 - 20.30, den 27. januar og 7. februar, så man kan velge den kveld som passer best.

Bakgrunn:

Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund ønsker økt fokus på dommerens adferd. NIF arbeider med en egen seminarrekke kalt Dommerløypa etter mønster av Trenerløypa som allerede er ferdig utviklet. Når Dommerløypa blir ferdig, er det meningen at alle dommere i alle idretter skal ta den og avslutte med en test for å få Dommerattesten.

Beskrivelse:

 

Målgruppe: Alle eksisterende dommere og kandidater til å bli dommere.Varighet: 1 kveld á 2 ½ timer.

Innhold: 

  • World Sailing – dommerens rolle i seiling
  • NIF – Den verdibaserte dommeren
  • World Sailing – Code of Behavior
  • Dommere og barne- og ungdomsseilere
  • Interessekonflikt
  • Prosedyre for behandling av rapporter angående manglende kvalifikasjoner og utøvelse hos NSF autoriserte dommere. *)

*)            Detaljene i disse prosedyrene gjennomgås i detalj kun på Nasjonaldommerkurset.


Arrangør: Forbund. 

Læringsmål:

Etter dette kveldswebinaret skal dommere uansett nivå og disiplin kunne anvende retningslinjene om god dommeradferd.