Oppfriskningskurs Banedommer

Kalender
Dommerkurs
Dato
mar.30.2022 17:30 - 21:30
Forfatter
Super User

Beskrivelse

Banedommerinformasjon 2021/2022

I de siste to sesongene har det dessverre blitt mindre seiling grunnet korona og følgelig færre muligheter til å holde ved like banedommer kunnskapene.

Det er selvsagt viktig å rekruttere nye banedommere, men også viktig å oppdatere/etterutdanne de som har banedommerutdannelse og erfaring fra før. Målet må være at seilerne opplever en mest mulig konsistent og rettferdig dømming. 

Dommerutvalget vil gjennomføre et oppfriskningsseminar på teams onsdag 30. mars 2022.

Seminaret vil ta for seg regel 42 med fortolkninger og Appendiks P med påfølgende diskusjoner. Seminaret er åpent både for de som er banedommere og de som er interessert i å bli det.

Påmelding https://minidrett.nif.no/Event#6152746-010

Banedommerkurs

Utdanningen av banedommere blir endret litt neste år. Banedommerkurset som er et teoretisk /praktisk kurs med vekt på det praktiske, blir justert slik at kurset gjennomføres både på teams og i fysiske samlinger.

Et banedommerkurs vil starte med et nettbasert seminar i uken før en kurshelg og så utdanning fra fredag til søndag i forbindelse med et jollestevne. Har en kursdeltaker behov for mer praksis før avsluttende prøver, avtales ytterligere oppfølging på et eller flere stevner. Kurset inneholder en teoretisk prøve, en videobedømmingsprøve og praktisk vurdering med utsjekk.  

I 2022 planlegges det med banedommerkurs i forbindelse med NC1 i Moss og NC 2 i Stavanger.

NC 1 Moss 30. april – 1. mai 2022. Banedommerkurset starter med et seminar på teams 27. april 2022.                                                                                                                                                                       NC 2 Stavanger 14. – 15. mai 2022. Banedommerkurset starter med et seminar på teams 11. mai 2022.

For mer info om kursene, ta kontakt med Thomas Kresse (thomas.kresse@gmail.com) mobil 90078700 eller Tonny Vedeler Jensen (tonnjensen@hotmail.com) mobil 99429611               Påmelding: minidrett.nif.no

Oppdatering av funksjonærlisten for banedommere.

Dommerutvalget ønsker med dette skrivet å komme i kontakt med alle autoriserte banedommere og bli oppdatert på hvem som er aktive og vil fortsette med banedømming.

De som av en eller annen grunn ikke er aktive lenger, takker vi for innsatsen dere har gjort for seilsporten. Send oss en melding om dette på mail, slik at vi kan få oppdatert funksjonæroversikten for banedommere.

Send mail til Tonny Vedeler Jensen (tonnjensen@hotmail.com) mob.99429611. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

NSF Dommerutvalg