Nasjonaldommerkurs

Kalender
Dommerkurs
Dato
feb.12.2022 9:00 - feb.13.2022 17:00
Forfatter
Super User

Beskrivelse

Praktisk informasjon:
Seminar for utdanning til Nasjonaldommer (tidligere forbundsdommer). 
Utdanningen gjennomføres som et fysisk seminar på Ullevaal stadion 12.-13. februar. I tillegg må deltakere som ønsker autorisasjon som Nasjonaldommer delta på webinar om dommeradferd (27. januar alternativt 7. februar) og webinar om Dårlig oppførsel og Regel 2 (3. februar). Det arrangeres også forkurs i regelkunnskap som webinar (24. januar alternativt 10. februar).  
Seminaret er også åpent for alle eksisterende Nasjonaldommere (forbundsdommere) som ønsker å delta for oppfriskning av kunnskaper. 

Maks deltakere: 25
 Pris: 1500,-

Kursholder er Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
Pris inkludere lunsj begge dager. 
 
Beskrivelse:
Seilforeninger og NSF har behov for kvalifiserte dommere for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere og arrangører på nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til internasjonalt nivå i tillegg til å videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen bane- (RRS42), direkte- og matchdømming. Etter endt og bestått utdanning, kan dommeren lede og organisere dommerarbeidet på stevner på nasjonalt nivå, og delta dommerarbeidet i stevner på internasjonalt nivå.  
  
Forkunnskaper:
·      Forkurs regler seildommer 
·      Kandidaten må ha gjennomført og bestått “Ren utøver” (nettbasert kurs fra NIF) og gjennomført NIF sin Dommerattest (under etablering).  
 
 
Målgruppe:
Erfarne seilere som ønsker å utdanne seg til dommer på nasjonalt nivå. 
 
Varighet
16 timer pluss godkjent praksis
 
Innhold
Organisering av kappseilas
Protestkomité / Internasjonal Jury
Kunngjøringen, Seilingsbestemmelsene
Dommerens rolle
Forbundsdommerens forpliktelser, veileder, deltager, formann
Forberedelser, samarbeid, organisering
Dommerens aktive deltagelse, tekniske hjelpemidler
Forhold til arrangøren / trenere Høringer
Krav ved protester og høringer
Fremgangsmåte protestbehandling
Forbundsdommer, øvelser, diskusjon
Fellesøvelser / regelpresentasjon
Kjensgjerninger, definisjon, prosedyrer og prosesser
Avgjørelser og straffer
Gjenåpne en høring
Godtgjørelse og appeller
Mekling / arbitration
 
 Læringsmål
Etter endt og bestått utdanning, kan dommeren lede og organisere dommerarbeidet på stevner på nasjonalt nivå, og delta dommerarbeidet i stevner på internasjonalt nivå.