Samling Laser

Kalender
Samlinger
Dato
sep.19.2020 10:30 - sep.20.2020
Sted
Horten Seilforening

Beskrivelse

Lørdag 19. og søndag 20. (førstkommende helg) er det samling i Horten for laserklassene.  Vi starter kl 1030 – på vannet fra 1100 begge dager.  Trener for Radialene blir avklart i løpet av tirsdag, Vincent Vaske er trener for 4.7.

Vi ber om at klubber med mer enn 4 deltakere har med seg RIB.  Til delvis dekning av kostnader betaler deltakerne kr. 200.- pr dag ved påmelding.

Påmelding på Manage2Sail her

Det blir også Lasersamling 1. ev. 2 til 4. oktober.  Mer info om dette kommer.

Overnatting må besørges selv.

Location information