torsdag, 13 juni 2019

Opplæring med mestring i Sentrum

Written by NSF
LLSIDIG: I NSFs nye mestringsprosjekt vil Optimist være en av flere ulike båttyper de unge seilerne skal kunne forsøke seg i. LLSIDIG: I NSFs nye mestringsprosjekt vil Optimist være en av flere ulike båttyper de unge seilerne skal kunne forsøke seg i. [FOTO: Jon Amtrup]

Dette er ingen revolusjon egentlig, men kall det gjerne en strukturering av sunn fornuft, sier Per Christian Bordal om NSFs nye opplæringsprosjekt, som setter seilernes personlige mestringsutvikling i sentrum.


​– Vi har vært bekymret for rekrutteringen til regattaseiling en stund, og NM i Optimist i 2018 representerte på en måte «all time low» når det gjelder deltagelse, sa Per Christian Bordal på seiltinget, der NSFs nye rekrutteringsprogram ble presentert offentlig for aller første gang.

I Optimist-NM deltok det 20 gutter og 25 jenter. Bordal mintes da han selv var Optimist-seiler og de var 80 seilere som kjempet om Østfold Seilkrets’ ni tildelte NM-plasser i 1982.
– Noe har skjedd, sa han, og pekte på at det som barn er opptatt av i dag, er annerledes enn for 35 år siden.

Viktigst å mestre noe

I Danmark har man forsket mye på barn og ungdom, og i en stor undersøkelse om hva som motiverer og aktiverer dem, mente 40 prosent at det å bli bedre i noe og mestre det var det som motiverte dem mest. Dette ga undersøkelsens høyeste score. At aktiviteten er morsom, mente 25 prosent er viktig, mens det å være en del av et lag var viktig for 12 prosent. Kun 2,5 prosent mente at det å vinne stevner var det mest motiverende.

– Undersøkelsen sier jo sitt, sier Bordal.

NSF har i forbindelse med det nye opplegget også hatt kontakt med det amerikanske seilforbundet, som har lagt om sitt rekrutteringsarbeid. Tidlig konkurransefokus, «gale foreldre» og trenere som toppet lagene sine, hadde brakt rekrutteringen i USA på ville veier.

– Jeg tror ikke vi skal kaste om på alt, men endre inngangen til norsk seilsport. Jeg mener at man i seilernes tre første år skal ha størst fokus på mestring – på det «at blive bedre», som danskene har konkludert med.


Helt nytt opplæringsverktøy

Verktøyet som Norges Seilforbund har utviklet, har fått navnet «Peiling på seiling» – tittelen er hentet fra Øystein Sundes velkjente sang og arbeidstittelen til et beslektet rekrutteringsprosjekt som Asker Seilforening har jobbet med i noen år nå. «Peiling på seiling» er et opplegg for barnas tre første år som seilere. Det er i prinsippet bygd på samme idé som Optimistjolle-seilernes gamle bronse-, sølv- og gullror, men NSFs nye opplegg er modernisert, omarbeidet og utvidet i forhold til dette.

«Tradisjonelt har mye opplæring i seiling handlet om å seile fortest mellom to merker – det vil si å seile fra kameratene sine. Konkurranse har vært i fokus allerede på et tidlig tidspunkt. «Peiling på seiling» har i stedet fokus på mestring; på gleden over å tilegne seg nye ferdigheter«, heter det i innledningen til trenerveiledningen som er utarbeidet.

Last ned trenerveiledningen

Seks nivåer

«Peiling på seiling» har seks nivåer – et for hvert halvår. På hvitt nivå lærer man det helt enkle og grunnleggende; litt sjøvett, å sitte på riktig side av båten, seile rett frem og slå – og å få litt fart på båten. Neste nivå er gult – og slik fortsetter det opp til sort. Når du får «sort belte», er du blitt en seiler – ikke en Optimist-, Feva- eller brettseiler, men en seiler.

De tre nivåene er disse:

 1. HVIT – Bli kjent med båten
 2. GUL – Behersk båten
 3. GRØNN – Bli kjent med seiling
 4. BLÅ – Behersk seiling
 5. RØD – Bli kjent med din form for seiling
 6. SORT – Du er en seiler

Trenerveiledningen beskriver hvilke ferdigheter det skal øves på på de ulike nivåene og hva slags kunnskap seilerne skal tilegne seg. Veiledningen inneholder også en rekke forslag til øvelser og har sidehenvisning til bøkene som NSF tidligere har utgitt om seiling, hvor treneren kan finne inspirasjon og øvelser. Disse bøken er:

 • Seil Optimist!
 • Seil Feva!
 • Seil brett!
 • Seil kjølbåt
 • Seilerboka

Klare mål

Ved å ha klare mestringsmål som de seks nivåene beskriver, vil barn, foreldre og trenere vite hva som skal skje og hva de skal lære. Per Christian Bordal mener at barna ved å ha slike mestringsmål, vil oppleve progresjon i utviklingen – noe som igjen vil gi dem mestringsglede.

– Da vil seilerne også ha noe å snakke om rundt middagsbordet med foreldrene, pluss at det vil senke terskelen for det å være trenere. De vil ha et klart definert program som de kan følge i form av trenerveiledningen. I de første årene er det ikke trenernes seilkunnskap som teller, men evnen til å se barna, sier Bordal, som selv har holdt på med nybegynner-opplæring i 15 år.

– Jeg håper virkelig dette nye rekrutteringsprogrammet vil kunne være et nyttig verktøy og bidra til økt rekruttering og på sikt gi Norge flere regattaseilere, sier Bordal.

– Opplever ikke barna progresjon, drepes interessen.

20190317 102124 MJP
SEKS TRINN PÅ ETT SEIL: Per Christian Bordal viser frem seilet Norges Seilforbund har trykket opp til alle landets seilforeninger. Det viser det nye mestringsprosjektets seks trinn i kortversjon. [FOTO: Morten Jensen]


Allsidig opplæring

Nybegynneropplæring har i det store og hele de siste 50 årene foregått i Optimistjolle, og seilerne er gjerne blitt værende i Optimist inntil de er blitt for gamle eller for tunge. «Peiling på seiling» har som mål at seilerne under opplæringen skal få forsøke seg på alle typer seiling, slik at de selv skal kunne finne den formen for seiling som de liker best.

– I Norge har vi tradisjon for å være «klassefundamentalister», sier Per Christian Bordal.

– Har du for eksempel valgt Optimist, har det gjerne vært slik at i den skal du seile til du er 15 år. I dette nye prosjektet gjør vi det motsatte. Det er et mål at seilerne skal få prøve ulike former for seiling, og på bakgrunn av det de opplever, etter hvert finne sin egen form for seiling.

– På rødt nivå er for eksempel hovedmålet å bli kjent med sin form for seiling, sier Bordal.

Norges Seilforbund har trykket opp et stort seil som i korthet beskriver de seks nivåene. Alle landets seilforeninger skal få et slikt seil, og NSF håper det vil få en synlig plass i seilforeningenes klubbhus eller på andre egnede steder.

Last ned PDF av seilet.