fredag, 06 mars 2020 16:08

NSFs årsrapport for 2019 er publisert

Written by
ÅRSRAPPORT: Norges Seilforbunds årsrapport for 2019 er klar og kan lastes ned. ÅRSRAPPORT: Norges Seilforbunds årsrapport for 2019 er klar og kan lastes ned. FOTO: Morten Jensen
Årsrapporten for 2019 foreligger nå, og er tilgjengelig her på seiling.no.

 Norges Seilforbunds årsrapport for 2019 er klar og kan lastes ned her på seiling.no.

Årsrapporten inneholder en oppsummering av året 2019 fra styret og ulike komiteer og utvalg. Den inneholder også regnskapet for 2019.

Årsrapporten 2019 vil bli gjennomgått på ledermøtet under klubbkonferansen.

PS. I skrivende stund foreligger kontrollkomiteens beretning, men den vil bli supplert til årsberetningen så fort den foreligger. Kontrollkomiteen skriver sin beretning først etter at regnskapet og revisors beretning foreligger.