torsdag, 19 mars 2020

Seil-Norge står på vent – foreløpig

Written by
PÅ VENT: Seilere og seilforeninger i Norge ligger klare til start på sesongen i påvente på at situasjonen med corona-virus skal blåser over. Men først må vi alle gjøre en stor og lojal innsats! PÅ VENT: Seilere og seilforeninger i Norge ligger klare til start på sesongen i påvente på at situasjonen med corona-virus skal blåser over. Men først må vi alle gjøre en stor og lojal innsats! FOTO: Morten Jensen
Denne vårsesongen blir ikke som planlagt. Det er kanskje det mest konkrete som kan sies om månedene som venter. Det behøver imidlertid ikke bety at det ikke blir noen seilsesong i det hele tatt.

 – Utgangspunktet for virksomheten i seil-Norge nå er at vi følger lojalt de anvisningene som Norges Idrettsforbund har gitt når det gjelder hvilke arrangementer som kan eller ikke kan gjennomføres. Vi har imidlertid besluttet at vi foreløpig ikke legger lokk på noe nå som er planlagt, før eventuelt etter 26. mars. Det er den tidslinjen som idrettsforbundet bygger på. Vi følger situasjonen nøye og vil komme tilbake med ny informasjon når vi passerer den datoen, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

NSF har satt ned en arbeidsgruppe som skal følge situasjonen vi er inne i spesielt. Gruppen består av Stang Heffermehl, generalsekretær Per Christian Bordal og Ole-Petter Pollen, Guro Steine og Vidar Utne fra NSFs styre. Gruppen hadde nylig sitt første video-møte.

Seilsesongen er ikke avblåst

– Vi ser jo at vårsesongen ikke blir som planlagt, og i NSF planlegger vi ikke noe nytt nå som vil medføre kostnader for oss. På den annen side vil vi heller ikke at arrangementer skal avlyses som det ennå kan være mulig å gjennomføre, før vi er nødt til det, sier Per Christian Bordal.

– Selv om det nå strømmer inn med meldinger om EM-er, VM-er og andre store internasjonale arrangementer i ulike klasser som nå avlyses, betyr ikke det at det skal settes en strek over seilsesongen her hjemme. Det er forskjell på et arrangement som skal samle hundrevis av seilere fra en rekke nasjoner, og et lokalt arrangement hvor et titalls seilere skal delta. Og det er jo slik i våre lokale arrangementer at muligheten for å gjennomføre et arrangement kan holdes åpen lenge uten at det får økonomiske konsekvenser – i tilfelle situasjonen skulle bedre seg og myndighetene løsne på de strenge restriksjonene som vi har nå, sier han.

Seilforbundets råd til seilforeninger og klasseklubber er derfor å vurdere situasjonen løpende og avlyse arrangementer først når de ser at de ikke er gjennomførbare eller at de begynner årepresentere en økonomisk risiko.

– Jeg vet at mange nå er bekymret. Men det vil bli bedre. Det vil gå over. Jeg er helt sikker på at det kommer en tid igjen hvor foreningenes medlemmer kan strømme ned til seilforeningen igjen og ta del i aktivitetene der. Nå må vi bare være tålmodige og følge de anvisningene som myndighetene har gitt – og være beredt til å gjenoppta aktiviteten vår igjen så for tiden er inne for det.

26. mars er en dato Regjeringen har satt der de vil vurdere om nåværende tiltak skal videreføres, skjerpes ytterligere eller lettes på.

– Inntil videre forholder vi oss til den datoen og så får vi ta stilling til det som måtte komme av beskjeder og tiltak da, sier Bordal. 

Tenk deg om før du drar utpå

Norges Seilforbund har mottatt forespørsler fra foreningene med hensyn til hva de kan ha av aktiviteter.

– Vi synes det er vanskelig å si noe generelt om det. Det aller viktigste vi gjør nå, er at mennesker ikke møtes og representerer en fare for å overføre smitte – og at det vi gjør, ikke belaster samfunnets andre viktige oppgaver på noen måte. Jeg vil derfor oppfordre alle seilere og seilforeninger til å følge de anvisningene som myndighetene gir om at man skal unngå forsamlinger av mennesker, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Han sier også at om noen ønsker å dra utpå med båten sin for å seile, så er ikke det noe NSF på generelt grunnlag kan si nei til. På den annen side oppfordrer han seilere til å følge Redningsselskapets anmoding om ikke å dra ut i båt, og på den måten risikere at det skal oppstå et behov for hjelp – som igjen vil kunne belaste redningsselskapets kapasitet og representere en risiko for unødvendig smitteoverføring.

Se Redningsselskapets anmodning.

Kompensasjon for tapte inntekter

Onsdag 18. mars fikk idretten og kulturlivet en redningspakke på til sammen 600 millioner kroner til dekning av tapte inntekter på arrangementer og aktiviteter som har måttet bli avlyst på grunn av corona-pandemien.

– Når det gjelder kostnader og tap som påløper – til arrangementer eller kostnader som allerede har påløpt fordi man har måttet innstille – må seilforeningene sette opp dette.  Hvor langt pengene som vi er blitt stilt til utsikt å få vil rekke i det store bildet, er vanskelig å si, sier Jørgen Stang Heffermehl.

 20170216 013541 MJP penger
KOMPENSASJON: Alle seilforeninger som har lidd økonomiske tap på arrangementer i perioden 5. mars til 1. mai, kan søke om støtte. (FOTO: Morten Jensen) 

Ordningen vil forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, men hvordan dette skal foregå i praksis er foreløpig ikke kjent. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Det anbefales å følge med på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside med tanke på dette. 

– Foreningene må dessuten selv vurdere hvilke tiltak de må sette i gang for å begrense kostnadene sine. De av foreningene som har ansatte, må selv vurdere det opp mot de reglene som er gitt med hensyn til kompensasjon ved permittering og hva de ønsker å gjøre, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Mer informasjon

Norges Idrettsforbund har lagd en egen nettside som omhandler corona-viruset og omstendigheter rundt det. Nettsiden gir svar på mange spørsmål seilforeninger og seilere måtte ha – og hvordan de skal forholde seg i denne tiden.

Norges Seilforbunds kontor på Ullevål Stadion i Oslo er stengt, men alle i administrasjonen er tilgjengelige på telefon og e-post.

– Vær lojale mot de anvisningene som blir gitt og ta godt vare på dere selv og hverandre. Vi ønsker alle seilere alt godt, sier Jørgen Stang Heffermehl.

Mer informasjon vil komme når det kommer nye retningslinjer i slutten av måneden. Følg med på Norges Seilforbunds nettside.