tirsdag, 11 august 2020

Covid 19-preget norgesmesterskap i Moss

Written by
OPTIMIST-NM: Selv om forholdene på land blir litt spesielle i Optimist-NM i år, lover Moss Seilforening et 100 prosent godt arrangement på sjøen. OPTIMIST-NM: Selv om forholdene på land blir litt spesielle i Optimist-NM i år, lover Moss Seilforening et 100 prosent godt arrangement på sjøen. FOTO: Morten Jensen
NM i Optimist i Moss kommende helg vil være preget av Covid 19-situasjonen landet står i. – Men vi vil forsøke å gjøre det til en god opplevelse for alle deltagerne, sier stevneleder Hans Jørn Paulsrud.

Opprinnelig skulle det kommende helg ha vært en storslått jubileumsfeiring i anledning av at Moss by fyller 300 år i år og at Norges Seilforbund har rundet sine første 50 år. Et stort NM for mange klasser skulle ha inngått som en viktig del av byjubileet. Men slik er det ikke blitt. Alle byens jubileumsaktiviteter er kansellert, og Moss Seilforening står igjen med å arrangere et NM i koronavirusets tegn for landets yngste seilere. Og i Moss er man ekstra varsomme, for de første, lokale smitteoppblomstringene nå i sommer, skjedde nettopp der.

Og å arrangere et norgesmesterskap under slike omstendigheter, byr på spesielle utfordringer.

Soneinndeling og køordning

– På sjøen skal vi nok klare å arrangere seilaser av god og kjent Moss-kvalitet, men på land blir det annerledes i år, sier stevneleder Hans Jørn Paulsrud.

Når deltagerne kommer, vil de bli oppdelt i forskjellige såkalte kohorter - grupper – og anvist til spesielle soner hvor de må oppholde seg på Moss Seilforenings anlegg på Sølyst. Sonene er inndelt etter seikretser og landsdeler. Sonene vil få separate toaletter, men ingen deltagere vil få tilgang til dusj og garderober. Det vil være stengt.

Ved utsetting og opptak av jollene vil det bli gjennomført en streng køordning.

– Dette har vi bedømt til å være den mest kritiske fasen med hensyn til smitterisiko, og vi kommer til å være strenge på at seilere, foreldre og trenere holder sin plass i køen og holder nødvendig avstand. Vi har jo erfaring med hvordan noen overivrige seilere og foreldre kan ha en tendens til å ta plass og tenke på seg selv først, sier Paulsrud.

Trenerne blir sentrale

Et annet grep som vil bli gjort, er at trenere og lagledere vil få en sentral rolle. All registrering og alle henvendelser til sekretariatet og stevneledelsen skal gå igjennom dem. Dette for å redusere trafikk og kontakt. Til og med premiene vil bli overlevert til trenerene.

– Det blir ingen premieutdeling, det har vi bestemt, og vi har lenge diskutert hvordan vi skal løse det. Vi har vel nå falt ned på at premiene vil bli overlevert til trenere og ledere, som igjen får fordele dem videre til sine seilere.

Det sosiale blir skadelidende

Det blir heller ingen sosiale sammenkomster.

– I et NM spiller jo det sosiale en stor og sentral rolle med felles middager, grilling og så videre, men vi ser at vi ikke er i stand til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte. Derfor vil det bli droppet, og fraværet av det sosiale blir nok  dessverre det store minuset ved årets NM. 

– Men denne unntakstilstanden til tross, vi skal gjøre alt vi kan for at alle som kommer, skal få en så god og hyggelig seilopplevelse som mulig, sier stevneleder Paulsrud.

Ny klasseinndeling

Rundt det sportslige byr årets NM også på nyheter og endringer. Helt siden 1986 har Optimist-NM vært inndelt i en gutt- og jenteklasse, men i år er dette endret. I år heter NM-klassen U15 og er for alle seilere i alderen fra 13 til 15 år – det vil si seilere som er over NIFs definerte alder for arrangement av NM.

Det betyr på mange måter at man går «back to basic», for fra det første Optimist-NM-et ble arrangert i 1971 og frem til og med 1985 – konkurrerte gutter og jenter på like fot i én og samme klasse. I det siste fellesmesterskapet i 1985 deltok det 81 seilere, mens det i det første separate NM-et i 1986 deltok 30 jenter og 81 gutter.

De samme tallene kan man ikke skilte med i år. I U15-klassen er det 36 seilere som skal kjempe om NM-medaljene.

Arrangementet inneholder imidlertid  to klasser til – U12 og U10. U12 er klassen som tidligere ble kalt «coming stars» og som det for øvrig var Moss Seilforening som innførte for noen år siden. Den teller 46 seilere og er for 11- og 12-åringer som er for unge til å seile om medaljene. 

U10-klassen teller kun tre seilere.

Om det ikke ble noen jubileumsfeiring i Moss i år, kan jo Norsk Optimisjolleklubb, som en fattig trøst, se frem til 2021. Da vil det være 50 år siden det første Optimist-NM-et fant sted – og forhåpentlig vil det kunne bli arrangert med brask og bram uten virus.

Opplysninger om årets NM i Optimist finner du på :