fredag, 23 oktober 2020

Stor medlemsundersøkelse er i gang

Written by
MEDLEMSUNDERSØKELSE: NSF har i dag igangsatt en omfattende spørreundersøkelse som alle seilere oppfordres til å svare på. MEDLEMSUNDERSØKELSE: NSF har i dag igangsatt en omfattende spørreundersøkelse som alle seilere oppfordres til å svare på. FOTO: Morten Jensen
Startskuddet for en stor medlemsundersøkelse gikk i dag. Medlemmene i alle landets seilforeninger fikk i morges en forespørsel per e-post om å besvare et 30-tall spørsmål.

– Vi har sendt ut over 30 spørsmål til cirka 15 000 personer, og vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare dem. Svarene håper vi vil gi oss et bilde av medlemmene i norske seilforeninger; hva de er opptatt av og hvordan NSF som organisasjon kan gjøre en best mulig jobb, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han forteller at resultatene fra undersøkelsen også vil bli brukt overfor potensielle samarbeidspartnere, slik at de skal få innsikt i hvilke kommersielle verdier NSF besitter.

– Per i dag kommer i stor grad inntektene våre i form av tildelinger, men for å flere ben å stå, ønsker vi å knytte til oss samarbeidspartnere som kan være med og løfte NSFs arbeid videre.

Har du ikke fått tilsendt tilgang til undersøkelsen per e-post, kan du besvare den her.

I innledning til undersøkelsen står det mer konkret:

«Hensikten med medlemsundersøkelsen er å tegne et godt bilde av medlemsmassen i seilforeningene tilknyttet Norges Seilforbund… . Resultatene blir analysert og vil i etterkant brukes i internt strategiarbeid, i innsalg mot nye samarbeidspartnere, kommunikasjonsarbeid ut mot forbundets medlemmer og til utvikling av NSF som en merkevare»

Undersøkelsen gjennomføres av Norges Seilforbund i samarbeid med konsulentfirmaet Elire, som NSF har innledet et samarbeid med.

– Vivil veldig gjerne at flest mulig seilere skal besvare den, sier Bordal.