fredag, 11 desember 2020

Foreslå kandidat til den nye prisen HH Youth Award

Written by
HELLY HANSEN YOUTH AWARD: Vær med og foreslå kandidater til den nye prisen Helly Hansen Youth Award! HELLY HANSEN YOUTH AWARD: Vær med og foreslå kandidater til den nye prisen Helly Hansen Youth Award! FOTO: Morten Jensen
Helly Hansen Youth Award er en helt ny pris som tildeles seilere mellom 16 og 23 år. Nå kan du foreslå kandidater til prisen.

Under hedersprisutdelingen til Norges Seilforbund lanserte Helly Hansen og NSF i fellesskap en hel ny pris som skal utdeles årlig. Den første gangen prisen blir tildelt, skjer allerede 30. desember i år. Så her er det bare tiden og veien til å foreslå kandidater, og deretter stemme på favoritten blant de tre til fem utvalgte kandidatene som går til finalerunden.

Helly Hansen er en spesiell pris som ikke nødvendigvis baserer seg på kandidatenes resultater. Den har flere andre elementer i seg. Prisen, som utdeles 30. desember hvert år, skal tildeles en ung seiler som går nye veier for å forbedre seg, sine medseilere eller seilforeningsvenner i den grenen av seilsporten vedkommende er aktiv i. Prisvinneren må være fra 16 til 23 år.

Du kan foreslå kandidater

Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisen, og kandidatene vil bli vurdert av en jury bestående av en representant fra Helly Hansen og en fra Norges Seilforbund. Du kan foreslå kandidater her.

Forslag til kandidater skal fremmes innen 22. desember 2020. Juryen skal så finne frem til minimum tre, maksimum fem seilere de mener er de beste kandidatene som seil-Norge så vil bli presentert for. Publikum – deg og meg – inviteres så til å stemme på kandidatene gjennom NSFs og Helly Hansenss nettsider og sosiale kanaler. Den av de utvalgte kandidatene som får flest publikumsstemmer, vinner prisen.

Kandidatene offentliggjøres og legges ut for avstemming 23. desember og det blir anledning til å stemme på sin favorittkandidat frem til og med 29. desember. Årets Helly Hansen Youth Award deles så ut 30. desember.

For å komme frem til endelige kandidatene det skal stemmes over blant de foreslåtte, vektlegges følgende elementer knyttet til kandidatene:

  • Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere
  • Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i
  • Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere
  • Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er

Prisen består av seilklær fra Helly Hansen til en verdi av kr 10 000.

Så folkens, da er det bare å foreslå verdige kandidater – og deretter stemme på din favorittkandidat blat dem juryen plukker ut!