søndag, 10 januar 2021

Digitalt seilting arrangeres 13. mars

Written by
DIGITALT: I år vil seiltinget bli avholdt digitalt på grunn av koronapandemien – så de gode møtene med seilervenner i salen og i korridorene må utebli. På den annen side kan alle seilforeninger i landet delta. DIGITALT: I år vil seiltinget bli avholdt digitalt på grunn av koronapandemien – så de gode møtene med seilervenner i salen og i korridorene må utebli. På den annen side kan alle seilforeninger i landet delta. FOTO: Morten Jensen
For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges. 

Seiltinget vil imidlertid ikke kun bestå av formaliteter. Innimellom forhandlingene vil det også bli andre innslag.

Flere seminarer

– Det legges opp til spennende seminarer i tillegg til de formelle tingsakene. Blant annet planlegges det et fellesseminar for tillitsvalgte, trenere, dommere, arrangører og interesserte. NSF har store forventninger til at både antall delegater og antall foreninger representert vil bli stort, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Representantene som skal delta på seiltinget må melde seg på med de rette formalitetene innen 26. februar, og begge kjønn skal være representert dersom foreningen melder på to eller flere delegater. 

En, to, tre, fire, fem eller seks

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med en representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med talerett.

Foruten valg skal seiltinget godkjenne årsberetning og regnskap for 2019 og 2020, og det skal bestemme budsjett for de kommende årene. Det skal fastsette kontingenter og avgifter, behandle NSFs strategidokument og langtidsplan frem til 2024. Pluss en rekke andre formaliteter.

Seil-Norge i hele sin bredde vil treffes på seiltinget, men altså – digitalt denne gangen.