Displaying items by tag: aktivitetstall

fredag, 04 juni 2021 06:44

Dobbel-effekt forklarer NSFs aktivitetstall

NSFs aktivitetstall har sunket med hele 20 prosent fra 2019 til 2020. Koronapandemien og en endret definisjon av begrepet «aktivitet» er årsaken til det. Virkeligheten er imidlertid langt mer positiv enn hva statistikkene viser.

Nedstengingen av breddeidretten som følge av koronapandemien har fått sine konsekvenser, og for noen dager siden kunne idrettspresident Berit Kjøll presentere nedslående tall.

– Norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent, kunne hun fortelle.

Nedgang på 20 prosent

Også de såkalte aktivitetstallene er gått ned. Nedgangen er dog mindre, men antallet aktive idrettsutøvere er i løpet av 2020 blitt redusert med 70 000. 3978 av disse utøverne står Norges Seilforbund for, noe som tilsvarer en nedgang på hele 20 prosent. Kun tre andre særforbund har hatt større prosentvis tilbakegang. NSFs aktivitetstall falt fra 19 441 i 2019 til 15 473 i 2020.

Slår man derimot sammen medlemstallene til alle seilforeningene, er tallet økt fra 2019 til 2020. De tallene forteller en annen historie.

– Dette er tall som krever en forklaring, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Det er to forhold som spiller en vesentlig rolle. For det første har idrettsforbundet endret definisjonen på hva et aktivt medlem er. I 2019 ble et aktivt medlem definert som et medlem som hadde heist seil og vært ute med båten sin i løpet av seilsesongen. I 2020 og videre femover er kravet at medlemmet skal ha deltatt i en aktivitet i regi av seilforeningen sin. Begrepet «aktivitet» er med andre ord strammet inn.

Bom stopp for storbåtseiling

Den andre effekten som har slått inn negativt for aktivitetstallene til Norges Seilforbund, mener Bordal er at vi på grunn av pandemien i 2020 måtte avlyse NM og regattaer i alle storbåt- og kjølbåtklasser som krever et mannskap, og det er i disse klassene man finner det store antallet av «seilere».

 – Dette har definitivt gitt utslag når aktivitet skal måles og en effekt NSF er blitt rammet hardt av i statistikken, sier han.

– NIFs tall blir jo litt paradoksale når vi samtidig ser at det samlete medlemstallet i seilforeningene har økt fra 2019 til 2020, og at vi faktisk har erfart økt lokal aktivitet i mange foreninger nå under pandemien.

– Men, sier han.

– Aktivitetstallene er svært viktige fordi de danner grunnlaget for rammetilskuddet NSF får fra NIF, og med de tallene som nå foreligger, er jeg redd vi vil kunne få en nedgang i dette rammetilskuddet. Det er derfor viktig for oss å få i gang all regattaseiling igjen, rekruttere medlemmer til seilforeningene rundt om i landet og skape lokal aktivitet. Det vil ha stor betydning for tilskuddene vi får fra Norges Idrettsforbund.

Published in Forsiden