Displaying items by tag: arrangement

Er arrangementene som tilbys i seiling for ensartete og for ensformige? Er det på tide å gjøre noe med dem? Det er temaet på et åpent seminar i forbindelse med seiltinget 13. mars.

Norsk seilsport har stått på stedet hvil i en årrekke. Det er et faktum – tall, statistikker og tabeller viser det. Antallet som seiler regattaer er det samme år etter år, mennene er stadig i stort flertall og det dukker opp svært få, nye seilforeninger rundt om i landet. 

Ligger noe av årsaken til dette i arrangementene som tilbys? Er de attraktive nok? Trengs en fornyelse?

Seminar om fremtidens arrangementer

På et åpent seminar som arrangeres i forbindelse med seiltinget, vil søkelyset bli rettet mot arrangementer og formater, og man vil forsøke å få belyst hvilke muligheter og behov som forefinnes nå i 2021. Hvordan kan vi rett og slett lage bedre og mer attraktive arrangementer som appellerer og tiltrekker seg et større spenn av seilere av begge kjønn, fra ulike nivåer og fra alle aldersgrupper?

Mange unge seilere slutter allerede da de er 13 år. Den viktigste årsaken er, ifølge barn, foreldre og ungdom, at idretten tar for lang tid i. Vi vet samtidig at Stand Up Padling (SUP) er verdens hurtigst voksende idrett og at de også er på vannet – akkurat som oss seilere, sier Ole-Petter Pollen, styremedlem i Norges Seilforbund.

Vedtatte sannheter vil bli utfordret

Gjennom innlegg og samtaler, innspill og gode diskusjoner skal seminaret utfordre og inspirere. Håpet er at deltagerne sammen skal prøve å tenke nye formater og se utenfor den tradisjonelle boksen. Under seminaret vil det bli presentert suksesshistorier, eksempler på arrangementer som har skapt økt aktivitet og som har bidratt til økt entusiasme både i inn- og utland,. 

Det er også grunn til å tro at seminaret vil rokke ved og utfordre noen av de inngrodde sannhetene om hva som skaper et godt arrangement – både til lands og til vanns. Disse vedtatte sannhetene blir i dag båret frem av alle rollene i arrangementene; foreldreroller, trenere, dommere, arrangører og deltagere. Seminaret vil saumfare de budskapene disse er bærere av.

– Vi vil forhåpentlig i etterkant av seminaret kunne komme tilbake til seil-Norge med forslag og løsninger til hvordan deltagelse kan gjøres enkel og morsom. Formater og settinger som ble skapt for 50 år siden, er jo ikke nødvendigvis det vi trenger i 2021, og dette skal vi altså utfordre. Målet er at seminaret skal gi et positivt bidrag til jobben med å forme fremtidens arrangementer i Norge, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF

Skal være inspirasjon til nytenkning

Målsettingen med årets tingseminar er at delegatene og alle andre som følger det, skal sitte igjen med et smil om munnen og ha hodet og hjertet fylt av inspirasjon og ideer som kan settes ut i live når de skal lage lokale arrangementer langs hele kysten og på innsjøene, legger han til.

Jeg tror at et dypdykk i temaet «bedre arrangementer» vil gi ærlige svar som vi kan velge og styre etter, for å få flere seilere til seilforeningene og få dem til å være der livet ut. Vi bør begynne med å spørre «kundene» våre, og deretter, basert på svarene, gjøre alt vi kan for å lage arrangementer som passer dem, avslutter Ole-Petter Pollen.

 Seminaret vil foregå lørdag 13. mars i forbindelse med seiltinget. Det vil komme som et avbrekk i forhandlingene, og foruten alle de registrerte tingdelegatene vil det være åpent å følge for alle. Det vil foregå på plattformen Teams og bli streamet direkte på Facebook. Nøyaktig tidspunkt vil bli fastlagt senere når programmet for seiltinget er fastlagt.

Published in Forsiden
Tagged under