Displaying items by tag: seminar

onsdag, 08 februar 2023 11:32

Roller og relasjoner i regatta-arrangementer

Det stunder mot nok et spennende seminar torsdag 9. februar kl 18:00 på Teams. Stikkord er roller og relasjoner i et regatta-arrangement – og: Hva skal til for å skape en god stemning?

– Denne gangen har vi også med oss to veldig spennende innledere, som denne gangen vil snakke om ulike roller og rolleforståelse under et arrangement. Spesielt vil det handle om dommerrollen ved direktedømming og de ulike aktørene – seilere, arrangører, foreldre etc. – og deres forventninger til dommeren, sier seminaransvarlig, Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund.

Til denne kvelden har han fått med seg Jan Spurkeland, som er spesialist i relasjonsledelse, og Esben Keim, som er en av Norges syv praktiserende banedommere.

Få med deg verdifull kunnskap

– Jan Spurkeland er en virkelig guru i Norge når det gjelder kunnskap om relasjonsbygging, og han er benyttet av mange andre særforbund og av mange bedrifter i næringslivet. Han vet hva det vil si å fylle relasjonene med innhold, og så er han ikke minst en formidler. «Jeg er mine relasjoner», er noe Jan prediker, forteller Iens Ludvig. 

– Jeg vil si det så sterkt at torsdagens seminar bør alle som er opptatt av å skape gode arrangementer, få med seg. For selv om dommerrollen står i sentrum, vil Jan Spurkeland dele mye verdifull kunnskap om hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker og skape en god stemning under et arrangement, sier Iens Ludvig Høst.

Dommer og seiler

Esben Keim er seiler og dommer, men i sitt yrkesliv til daglig jobber han også som coach for ledere og team for å få dem til å fungere godt sammen – noe som er høyst relevant i denne sammenhengen..

– Litt erfaring derifra kommer jeg også til å ta med meg til seminaret, sier han.

At han dessuten er både seiler og dommer, gjør sitt til at han kan belyse dommerrollen fra to kanter. 

– Jeg er den eneste av de syv banedommerne i Norge som også er aktiv seiler, og det tror jeg blant annet gjør at når jeg er dommer, så forstår jeg seilingen godt og hva som skjer. Jeg er også opptatt av at situasjoner ute på banen skal føre til læring, så derfor mener jeg det er viktig å snakke om dem med seilerne med en gang seilasen er ferdig. Feed back er mest effektiv når den er umiddelbar. Behandler man situasjonen om kvelden etterpå, er mye glemt. Da går læringen ned og frustrasjonen opp, sier han. MJX6704DOMMER OG SEILER: Esben Keim er både seiler og banedommer – og coach til daglig. Han kan derved se dommerens rolle fra ulike ståsteder. FOTO: Morten Jensen

Den gode stemningen

– Jeg gleder med til å høre på Jan og Esben som i kraft av kunnskapen og erfaringen de besitter, vil ha mye nyttig å formidle – noe som igjen vil kunne bidra til å heve kvaliteten og stemningen på regatta-arrangementene vi avholder rundt om i landet, sier Iens Ludvig.

– Får vi tid  vil vi avslutte kvelden med litt gruppearbeid der hvilke forventninger vi har til dommeren i et arrangement, vil være temaet, avslutter han.

Seminaret som foregår på Teams – du finner linken her – er det tredje seminaret i en rekke på fire. Det neste finner sted torsdag 9. mars.MJP 20221002 8256 x 55045 544FEED BACK: Når en situasjon oppstår ute på banen, gir umiddelbar feedback best læring. FOTO: Morten Jensen

Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 24 januar 2023 17:35

Tysk ekspert gir råd om regatta-dømming

Torsdag 26. januar er det duket for et nytt seminar der søkelyset vil bli rettet mot hvordan dommer-rollen skal utøves og regattaer dømmes. Til å belyse temaet kommer Manuel Hünsch fra Tyskland.  

Han er ingen hvem som helst innen seildømming. Manuel er dommerleder for den tyske seilsportsligaen og han sitter i World Sailings Umpire Sub Committee. 

– Han er en virkelig kapasitet på området og har praksis innen all type dømming av regattaer – både i Tyskland og internasjonalt, sier Iens Ludvig Høst, som har ansvaret og vil lede seminaret som foregår på Teams torsdag 26. januar fra kl 18 til 20.

Manuel Hünsch vil blant annet snakke om hvordan man kan bruke direktedømming i vanlige regattaer – ikke bare i ligaseiling og i små felt.

– Kappseilingsreglene har et appendiks som heter UF, og som tillater forsøk og alternative måter å utføre dømmingen på, og det er mulighetene som byr seg i dette appendikset, som Manuel vil snakke om, forklarer Iens Ludvig.

En formell forutsetning for å kunne forsøke alternative løsninger, er at det avlegges en rapport i etterkant som sendes til det internasjonale seilforbundet, World Sailing*.

– World Sailing er så vidt jeg kan skjønne, også på leting etter nye måter å dømme og gjennomføre regattaer på. Innvendingen mot å benytte direktedømming i store felt er at det vil kreve mange dommere og mange RIB-er for å kunne gjennomføre dette, men Manuel Hünsch vil peke på alternative måter man kan løse på dette på og likevel ivareta at dømmingen blir rettferdig. Han er veldig opptatt av å modernisere regatta-arrangementene slik at de tilfredstiller seilere, media, sponsorer, foreldre og dommerne selv, sier Iens Ludvig, som ser frem til dette foredraget.

Hva kan man lære av fotballen?

Manuel Hünsch vil ikke være kveldens eneste gjest. Til seminaret kommer også Bjørn-Kristian Roksvåg og Bjørn-André Hansen fra fotballforbundet.

– Fotbalforbundet har nedlagt et stort arbeid i å modernisere og kvalitetssikre dømmningen i fotball. Der har man spesielt opplevd at dommeren er blitt utskjelt av såvel trenere, publikum som foreldre, og dette har de grepet fatt i. Hva de har gjort, vil vi få høre om på seminaret, sier Iens Ludvig.

Fair play heter modellen som er innført i fotballen, og et stikkord er mer samarbeid mellom alle partene som er involvert i en fotballkamp. 

– Et eksempel er at man nå samler alle partene før kampene der det understrekes at «dette er vi sammen om å gjennomføre». I de yngre årsklassene fungerer dommeren mer som en kampleder enn kun som en som blåser om en regel blir brutt.

Iens Ludvig gir et eksempel på hvordan dette fungerer i praksis:

– Står en spille kun på ett ben når det tas et innkast, vil dommeren blåse for det, som han normalt ville ha gjort. Men i tillegg vil han snakket med spilleren og forklare hvordan kastet burde ha vært utført – med begge føttene i bakken. Nå snakker ikke lenger dommerne bare til spillerne, men de snakker med dem under kampen. Det kunne man til og med se i VM-kampene i høst. Det handler med andre ord om å få en utvidet rolleforståelse som også inkluderer pedagogikk og coaching.

– Det vi kan lære av fotballen og deres fair play-modell, er det jeg håper vi kan ta med oss videre fra dette seminaret.

Taler de unges sak

Kveldens tredje gjest er Nils Henrik Lind fra Bergens Seilforening. Han er en ung seiler som går det siste året på videregående skole. Som seiler har han erfaring fra brett, joller og kjølbåt, og han har også rukket å utdanne seg som trener 2. I trener 2-utdanningen får man med seg en utdannelse som regional dommer og banedommer – det inngår i pensum.

Dette motiverte Nils Henrik til å praktisere som dommer, men møtet med den etablerte, eldre garde av dommere ble ingen god opplevelse for ham. Han følte at han ikke ble tatt høytidelig.

Dette vil han fortelle litt om, likeså hvilke erfaringer han gjorde seg da Vestland Seilkrets lot en gjeng unge arrangører og dommere få gjennomføre og være ansvarlig for fjorårets kretsmesterskap.

– Det er mange unge mennesker vi må ta vare på dersom vi skal klare å fornye oss på arrangørsiden, sier Iens Ludvig Høst, som håper mange vil logge seg inn på teamsmøtet 26. januar kl 18:00.

– Det er egentlig litt misvisende å kalle dette for et «dommerseminar». Seminarrekken handler om hvordan dømming skal utøves under regattaer og hvordan regattaarrangementer kan moderniseres og utvikles, og dette bør være interessant for langt flere enn bare dommere eller de som ønsker å bli dommere. Dette er en seminarrekke for alle som deltar i eller arrangerer regattaer, sier Iens Ludvig Høst.

Direktelink til teamsmøtet

Etterfølges av dommerkurs

Han håper også seminaret vil inspirere mange til å ta en dommerutdannelse og være med å fylle behovet som seil-Norge har for dommere – nå og i fremtiden. Det er stort. Noen har allerede latt seg inspirere, for etter seminaret torsdag, starter andre del av regionaldommerkurset som flere meldte seg på etter det forrige seminaret. De fortsetter kurset sitt torsdag kveld – fra kl 20 til 22. 

Kurset holdes av Kirsti Pettersen og Niclas Fure, og det strekker seg over de samme kveldene som seminarene – som fortsetter 9. februar og 9. mars.

Regionalkurset foregår på samme link som seminaret.

Snart starter også et direktedommerkurs som innledes med noen kurskvelder på teams og som avsluttes med praksis i enten Oslo eller Bergen. Kurset starter 31. januar og fortsetter digitalt 2. februar, før det hele avsluttes med en fysisk dag enten i Oslo 4. februar eller i Bergen 5. februar.

Og med tanke på hvilken vei seildømming synes å gå med mer dømming på vannet, så vil dette kurset være svært relevant og du vil som direktedommer opplagt kunne få mange oppdrag!

Mer informasjon og påmelding til direktedommerkurset på Min Idrett. For Oslo og for kurset i Bergen.

Published in Forsiden
mandag, 23 januar 2023 12:31

Fulle kurs lover godt for fremtiden

Flere fulle kurs med deltagelse fra hele landet lover godt for fremtiden til norsk seilsport.

Vinteren er kurs- og seminartid for seilere, trenere, ildsjeler og tillitsvalgte, og flere av kursene som Norges Seilforbund arrangerer denne vinteren, er fulltegnet. 

– Vi har sågar måttet sette opp ekstrakurs. Trener 1-kurset som starter 8. februar, ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen løp ut, så nå har vi satt opp et ekstrakurs som vil gå prarallelt. Også det begynner å bli helt fullt – i skrivende stund er det åtte ledige plasser, sier utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund, Iens Ludvig Høst.

Han vil selv lede det ene av de to Trener 1-kursene. Breddeansvarlig i NSF, Emilie Kathrin Vabø, vil lede det andre.

Også assistenttrenerkurset, som starter i dag (23. januar) er fulltegnet med over 25 deltagere. Og da landslagstrener Anton Garotte i går (søndag kveld) holdt et fagseminar om teknisk ILCA-seiling, deltok det hele 41 trenere og seilere.

– Det er også veldig gledelig å se at kursdeltagerne kommer fra hele landet, sier Iens Ludvig.

– Ja, dette er veldig hyggelig og lover godt for sesongen som kommer og fremtiden, istemmer generalsekretær Per Christian Bordal.

– At de kursene NSF arrangerer på denne måten bidrar til å spre kompetanse og skape engasjement lokalt i seilforeningene rundt om i landet, setter vi stor pris på. Vår hovedoppgave som forbund er jo nettopp å hjelpe seilforeningene i å skape aktivitet, så da er det godt å registrere så god oppslutning om kursene våre.

Ved siden av assistenttrenerkurset som starter i dag, står det andre av fire «dommerseminarer» for tur torsdag 26. februar.

– Det er egentlig litt misvisende å kalle dette for «dommerseminar». Seminarrekken handler om hvordan dømming skal utøves under regattaer, og det er for langt flere enn bare dommere eller de som ønsker å bli dommere. Dette er en seminarrekke alle som deltar i eller arrangerer regattaer bør være interesserte i, for det handler om hvordan konkurransene våre skal gjennomføres og dømmes, og om hvilken karakter og stemning vi ønsker at arrangementene skal ha, sier Iens Ludvig Høst.

Etter hvert seminar arrangeres det så et regionaldommerkurs der det til nå er registrert ni deltagere, men der er det ventet at flere av deltagerne på det forutgående seminaret vil melde seg på regionaldommerkurset.

31. januar starter et kurs i direktedømming, noe som jo er blitt sterkt aktualisert gjennom seilsportsligaen. Dette kurset er både digitalt  og fysisk, og det foregår parallelt i Oslo og Bergen. Onsdag 1. februar går så det femte i rekken av syv arrangør-seminarer.

8. februar starter de allerede omtalte trener 1-kursene, der det altså per i dag kun er åtte ledige plasser igjen på det ene.

NSF har lagd en kurskalender der du finner en oversikt over alle kursene som NSF arrangerer.

Published in Forsiden
tirsdag, 03 januar 2023 18:47

Bli med på seminar: Dommerrollen i støpeskjeen

– Vi ønsker oss bredest mulig deltakelse på Teams-seminarene som starter 12. januar om dommere og seildømming. Seminarene er åpent for alle som er opptatt av regattaseiling, sier NSFs utdanningsansvarlige, Iens Ludvig Høst.

– Norges Seilforbund ønsker å stake ut en helt ny kurs for dømming under regattaer og dommerutdanningen, og denne kursen vil vi diskutere gjennom fire seminarer nå i vinter. Og i den forbindelse er det viktig for oss å få frem synspunkter, tanker og ideer. Derfor vil vi veldig gjerne ha med oss hele Seil-Norge på veien videre, sier Iens Ludvig.

Dette er med andre ord et dommerseminar om dommere og dømming som ikke tar for seg kappseilingsreglene og hvordan de skal tolkes, men det er et seminar der det skal handle om hvordan dømming i regattaer skal gjennomføres og hva slags rolle dommerne skal ha.

Hvordan dømming og dommerrollen skal bidra til å oppfylle NSFs visjon: «Seilglede for alle», vil derfor være en rød tråd gjennom hele seminarrekken som starter 12. januar kl 18:00, og som følges opp av ytterligere tre seminarer: 26. januar, 9. februar og 9. mars.

Dommerrollen i norsk idrett

– En tilsvarende prosess foregår for tiden i flere andre særforbund. Også Norges Idrettsforbund (NIF) er svært opptatt av tematikken. Når det gjelder trenerutdanning har NIF utviklet en treningsfilosofi gjennom programmet «Trenerløypa», og nå er siste hånd på en tilsvarende filosofi for dommerne i ferd med å bli lagt. NIFs overordnede versjon er ikke ulik seilforbundets: «Idrettsglede for alle», og NIF ser på dømming og dommernes rolle som svært viktig for å kunne bidra til å skape idrettsglede for alle, sier Iens Ludvig.

Og nettopp litt om dette vil man få høre om på det første seminaret. Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund vil fortelle om arbeidet og tankene som ligger bak den nye «Dommerløypa», og det vil også være et innslag med hvordan man ser på dømming og fair play i fotballforbundet. Der har jo dommerne en utsatt rolle.

Mikael Jeremiassen fra Dansk Sejlunion vil dessuten fortelle litt om hvordan tilstanden er i Danmark når det gjelder dømming i regattaer der.

På seminaret vil det også bli lagt frem en oversikt over hvor mange seildommere på ulike nivåer det er i Norge per i dag, og hva som er behovet når man kikker på hva som kommer av regattaer i 2023.

– Jeg tror ikke noen vil være overrasket om jeg foregriper begivenheten og sier at det er et stort behov for flere utdannete dommere. I NSF har vi et overordnet mål om at det i alle seilforeningene i landet skal være minst en utdannet en nasjonal dommer og gjerne flere regionaldommere, men dit er det en ennå en lang vei å gå, sier Iens Ludvig.

Dommerkurs i kjølvannet av seminaret

Muligheten til å kunne plusse på nye dommere til den norske dommerstanden ligger imidlertid snublende nær, for i etterkant av seminarene vil det være et to timers regionaldommerkurs. For å kunne delta på det og som et sluttresultat av deltakelsen få en formell dommerutdanning, må man melde seg på gjennom Min idrett. Kurset vil bli holdt av Kirsti Pettersen og Niclas Fure, og det strekker seg over de samme kveldene som seminarene.

Her kan man med andre ord slå to fluer i ett smekk. Først være med å diskutere og forme fremtidens dømming, for deretter å utdanne seg som dommer i det fremtidsbildet man ønsker å skape.

– Ved å diskutere hele dommerrollen, ønsker vi å øke deltakelsen i dømming betydelig, og å rekruttere spesielt flere unge mennesker – både seilere og unge foreldre – til å delta i dømming på frivillig basis. De vil utgjøre ryggraden i frivilligheten i fremtiden.

Iens Ludvig Høst håper på at det vil bli en stor og bred deltakelse på seminaret, og at det vil melde seg på mange til det påfølgende dommerkurset. Slik at man allerede med det, skal kunne ta et godt steg mot målet mot at alle seilforeninger i landet skal ha utdannete dommer blant sine medlemmer.

– I seminarene vil vi diskutere veldig åpent og søkende. Vi vil forsøke å diskutere alle muligheter og veier som vi kan gå – og alle aspekter ved dommere og dømming. Og så kjører vi altså et regionaldommerkurs i direkte forlengelse av hvert enkelt seminar, sier Iens Ludvig.

Tre kvelder med nye innfallsvinkler

På det neste seminaret – 9. februar – vil man blant annet få besøk av Manuel Hünsch fra Norddeutsche Regattaverein. Han har en sentral rolle både innen den tyske seilsportsligaen og i det internasjonale seilforbund. Temaet for kvelden vil være hvordan man kan tenke nytt om norsk seildømming.

– Manuel Hünsch har uttrykt stor interesse for å se på hvordan dommerrollen kan utvikles og det arbeidet vi nå gjør i Norge. Jeg tror han vil kunne ha mye interessant å fremføre denne kvelden.

Iens Ludvig forteller videre at til det tredje seminaret, kommer Jan Spurkeland. Han er en svært anerkjent forfatter og kursholder innen blant annet temaet relasjonsledelse. Diskusjonen denne kvelden vil gå på hvordan dommerrollen kan bli mer attraktiv, og hvordan dommeren i større grad enn i dag kan inngå som en del av teamet i en regatta.

Den fjerde seminarkvelden vil blant annet blant bli viet hvordan regattadømming i  2023 skalforegå og hvordan den skal organiseres .

  • Til dette seminaret ønsker vi spesielt ønskes arrangører av norgesmesterskap og norgescuper velkomne, sier Iens Ludvig Høst.

Seminarene starter kl 18:00 hver av kveldene og varer i to timer. Kl 20:00 starter det påfølgende regionaldommerkurset.

Datoene er:

  • 12. januar
  • 26. januar
  • 9. februar
  • 9. mars

Direktelink til Teams-seminarene 12. januar, 26. januar og 9.februar

Link til teams den 9 mars.

Link til påmelding Min idrett

Les mer om dommerseminaret

Published in Forsiden
onsdag, 07 desember 2022 10:37

Hva slags arrangement gir gode vibber?

I kveld er det duket for det tredje arrangør-seminaret, og kveldens tema er å finne fem til hvilke elementer som gir et arrangement den gode stemningen.

Hva en seiler karakteriserer som «et godt arrangement», kan være så mangt. Kanskje har også ingrediensene i miksen som gjør et arrangement godt, endret seg med tiden. Det som gjaldt i går, gjelder kanskje ikke lenger i dag?

– Målet med seminaret vår denne uken er å bevisstgjøre og få alle til å fokusere på hva som bidrar til å gi en positiv stemning i løpet av arrangementet, sier seminar-leder Henrik Wigers Larsen.

Med seg denne kvelden har han Thomas Nilsson, som både har opplevd mange ulike arrangementer, men som også har vært med på å skape mange regatta-arrangementer. Blant annet har han vært dypt involvert i skapelsen av seilsportsligaen og ungdomsligaen.

– Jeg vil gjerne snakke mye om hva morgendagens formater og arrangementer skal handle om – og hva som gjør dem vellykket, sier Thomas.

Han vil fortelle om hvilke erfaringer han har gjort seg gjennom sin allsidige kontakt med ulike arrangementer, og hva han mener har bidratt til at et arrangement i ettertid har fått karakteristikken «vellykket».

Mange faktorer spiller inn

Og ingrediensene et arrangement består av, er mange. 

– God stemning, gode vafler, god parkering og en tøff invitasjon kan for eksempel være like viktig som «rett startlinje» og  «riktige vinnere», sier Henrik.20130428 124732 MJPSERVERING: Maten som serveres kan være en viktig del av et arrangement. Det er ikke uten grunn at en av Oslofjordens mest populære høstregattaer på folkemunne kalles for «Vaffel Cup». FOTO: Morten Jensen

At kunngjøring og seilingsbestemmelser er formulert på en slik måte at de gir smidighet for arrangøren til å kunne tilpasse seg ulike værforhold, kan også være en viktig avgjørende faktor i et vellykket arrangement. Å være handlingslammet fordi bestemmelsene sier sånn og sånn, fører sjelden noe godt med seg.

Hvor skal banen være – tett på land eller langt utpå i fritt farvann? Hva slags dømming bør det være – i juryrommet eller ute på banen? Hvordan skal man kommunisere med deltagere? 

Spørsmålene og elementene som bestemmer stemningen under et regatta-arrangement er, mange og arrangørseminaret, som foregår digitalt i kveld (onsdag 7. desember) kl 19, vil belyse mange av dem. Så dersom du ønsker å få oppskriften – eller i alle fall ideer til – hva som gjør et arrangement godt, så er dette kvelden!

Bli med!

Mange kurs og seminarer i vinter

Norges Seilforbund arrangerer i løpet av vinteren en rekke kurs og seminarer, og vi har lagd en oversikt over dem alle.

Gi du glipp av seminaret søndag kveld som handlet om finansiering av anlegg og aktivitet i seilforeningene? Fortvil ikke – hele seminaret kan du se og høre om igjen på NSFs Youtube-kanal. Der finner du for øvrig opptak av mange andre kurs og seminarer – og mye annet nyttig.

Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 28 november 2022 19:55

Kurs- og seminar-vinter for enhver smak

Nå kommer vinteren, men ikke glem å forberede deg til sommeren! Norges Seilforbunds kalender er full av mange herlige kurs som du kan bruker vinterkveldene på!

Det mangler ikke muligheter til å holde seilingen og kunnskapen – ja, hele tankesettet ditt knyttet til seiling – ved like igjennom vinteren. Norges Seilforbund har lagt opp til en rekke kurs og seminarer, og felles for de aller fleste av dem er at du kan følge dem på Teams – hjemmefra i din egen stue. 

Du trenger ikke reise noe sted, kun skru på en telefon, et nettbrett eller en datamaskin for å følge med – og delta – på kursene.

Her er hva du kan boltre deg i:

(Ta frem almanakken og noter deg datoene allerede nå!)

4. DESEMBER KL 19:00–21:00

Seminar om finansiering av aktivitet, utstyr og anlegg. Intet seminar er vel viktigere enn nettopp dette for alle styremedlemmer i seilforeningene rundt om i landet! Temaet er like enkelt som det er tricky: Hvordan skaffe penger for å finansiere anlegg, utstyr og aktivitet? Tom Tveita i Åsane Seilforening leder seminaret.

Les mer

5. DESEMBER KL 18:00–21:30

Trener 1-kurs. Denne kvelden starter dette trener 1-kurset som ledes av Iens Ludvig Høst. Det fortsetter 6. desember, 7. desember, 12. desemebr og 13. desember – alle dager fra 18:00–21:30.

For mer informasjon og påmelding

6. DESEMBER KL 18:30

Fag-seminar i Manage2Sail – del 1. Seminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle. Oppsett og kommunikasjon ut til deltagerne er stikkord for første del av dette seminaret. Del 2 foregår 7. februar. NB! Seminaret foregår på Zoom (ikke Teams). Påmelding her.

7. DESEMBER Kl 19:00–21:30

Arrangør-seminar ledet av Henrik Wigers Larsen. Denne kvelden skal det handle om holdningsskapende arbeid – blant seilere, supportere og publikum. Seminaret er åpent for alle – ikke bare de som er i gang med arrangørkurs. 20130427 162556 MJPHOLDNINGSSKAPENDE ARRANGEMENTER: Arrangørseminaret 7. desember handler om hva arrangører kan bidra med for å skape gode holdninger. FOTO: Morten Jensen

4. JANUAR KL 18:00–21:30

Årets Trener 2-kurs, som ble startet opp tidligere i høst, fortsetter med en økt om mental treningslære ledet av Iens Ludvig Høst. Denne økten fortsetter 5., 9., 10. og 11. januar – alle kveldene fra kl 18:00 til 21:30.

11. JANUAR KL 19:00–21:30

Arrangør-seminar ledet av Henrik Wigers Larsen. Bruk av ny teknologi og dronebøyer er kveldens fremtidsrettede tema.

12. JANUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. Dette er en todelt kveld der første del er en åpen seminardel der dommergjerningen og hvordan man ønsker at den skal utvikle seg, vil bli belyst og diskutert. Seminaret er åpent for alle.

For dem som skal utdanne seg til regionsdommere, fortsetter kvelden kl 19:30 med en fagdel. Den ledes av Kirsti Pettersen og Niclas Fure.MJP 20221002 8256 x 55045 544DOMMER-ROLLEN: Dommerne har en viktig funksjon i norsk seilsport, og denne vinteren vil det bli snakket mye om hvordan dommer-rollen skal utvikles. FOTO: Morten Jensen

22. JANUAR KL 19:00–21:00

Trener-seminar. Dette er i utgangspunktet etterutdanningsseminarer for trenere, men de er åpne og gratis for alle. Denne kvelden skal det handle om ILCA-seiling, der landslagstrener Anton Garotte, OL-medaljør Hermann Tomasgaard og OL-seiler Line Flem Høst øser av sin erfaring. Det er vel kun en ting å gjøre for alle trenere og ILCA-seilere, erfarne så vel som nybegynnere: Merk av denne datoen!

Viktig for trenere: Alle som vil ha dette seminaret – og alle de øvrige trener-seminarene for den sakens skyld – på sin seil-CV, må melde seg på via Min idrett. 

23. JANUAR KL 18:00–21:30

Assistent-trenerkurs.  Dette er et grunnleggende kurs for alle som vil hjelpe til med seilopplæring på en eller annen måte, for alle som har ambisjoner om å bli trenere og for alle som vil være assistenter ved seil-Norges mange sommerskoler. Foreldre og ungdommer er en åpenbar målgruppe for dette kurset.

Kurset fortsetter 24. og 25. januar – til samme tid: kl 18:00–21:30.

For mer informasjon og påmelding20160423 081254 MJP 2ASSISTENT-TRENER: Det er et stort behov for hjelpende hender i seilforeninger, og å ta et assistenttrenerkurs kan være et sted å begynne. FOTO: Morten Jensens

26. JANUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. Opplegget er det samme som for 12. januar: Først et åpent seminar om dommeren rolle, og deretter en fagdel for de som skal bli regionaldommere.

31. JANUAR KL 18:00–21:30

Trener 2-kurset fortsetter med en ny bolk – denne gangen om arrangementsledelse. Kursholdere er Henrik Wigers Larsen og Iens Ludvig Høst.

Denne bolken fortsetter 2. februar, 6. februar og 7. februar til samme kveldstid.

31. JANUAR KL 18:00–21:30

Direktedommerseminar på Teams. Seminaret er åpent for alle nye og eksisterende direktedommere. Ved Harald Sørensen og Karl Petter Haugen. Temaet vil være Appendiks UF, generelle prinsipper for dommeravgjørelser, avgjørelse og konsistens og Regel Del2. Dette er første del av to seminarer på Teams. Det andre seminaret er 2. februar. I tillegg kommer en fysisk dag – enten i Bergen 4. februar eller på Ullevål i Oslo 5. februar (valgfritt). Det vil være mulig å avlegge den teoretiske prøven for å få nasjonal status som direktedommer på den fysiske dagen. Påmelding via Min Idrett kreves av de som vil avlegge eksamen.

1. FEBRUAR KL 19:00–21:30

Arrangør-seminar. Det er travle dager for Henrik Wigers Larsen som også skl lede denne kvelden. Temaet er interessant: Vi ønsker oss alle mange seilere, og som vil fortsette å seile lenge. Hvordan kan arrangørene bidra til at dette skjer? Seminaret er åpent for alle.

2. FEBRUAR KL 18:00–21:30

Direktedommerseminar på Teams – Del 2. Temaet vil være kommunikasjon (teori), posisjonere seg og forutse og Regel 42. Direktedommerkurset fortsetter deretter 4. og 5. februar (valgfri dag) med en fysisk samling på Ullevål eller i Bergen for dem som vil ha nasjonal status som direktedommer. Ved kun å følge seminarene på Teams, kan status som direktedommer på regionalt nivå oppnås. De fysiske seminarene vil bli forsøkt streamet. Arrangører: Harald Sørensen og Karl Petter Haugen

5. FEBRUAR KL 19:00–21:30

Trener-seminar. Denne gangen er det WASZP-klassen som det skal informeres og læres om. Kursholdere er Thomas Nilsson og Mads Severing Hassum-Olsen. Seminaret er åpent for alle – ikke bare for trenere som vil fylle på med WASZP-kunnskap.

7. FEBRUAR KL 18:30

Fag-seminar i Manage2Sail – del 2. Seminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle. Denne kvelden vil det handle mye om resultathåndtering. NB! Seminaret foregår på Zoom (ikke Teams).

8. FEBRUAR KL 18:00–21:30

Trener 1-kurs. Her kommer det en ny mulighet til å utdanne seg som Trener 1. Kursholder er Emilie Kathrin Vabø, og hun vil holde kurset videre på kveldene: 9. februar, 13. februar og 14. februar – til samme tid.

9. FEBRUAR KL 18:00–19:30 OG KL 19:30–21:30

Dommerseminar og regionaldommerkurs. På denne kvelden blir det igjen et nytt, åpent seminar – og deretter et fagseminar for kursdeltagerne som skal ende opp som regionaldommere.

12. FEBRUAR  KL 19:00–21:30

Trener-seminar. iQFOiL står i fokus under denne kveldens trenerseminar som Celia Valeur Børresen vil lede. Det er et åpent seminar som alle er velkomne til å delta på – trenere så vel som seilere.MJM 202203310009 1145IQFOIL: Foiling er nytt i Norge, og på trenerseminaret 12. februar er det mye å lære. Da handler det om seiling på iQFOiL-brett – og foiling. FOTO: Morten Jensen

5. MARS KL 19:00–21:30

Trener-seminar. Denne kvelden handler det om regatta- og mesterskapscoaching, og dette er det Lars Loennechen, en av Norges aller mest erfarne trenere,  som skal fortelle om. Som tidligere: Seminaret er åpent for alle – trenere må melde seg på via Min idrett for å få det på sin seil-CV.

19. MARS KL 19:00–21:30

Trener-seminar. To store kapasiteter er vertsskap denne kvelden: Fredrik Lööf og Mathias Mollatt skal gi en dyptgående innsikt i Optimistjolle-seiling som trenere og seilere kan ta med seg videre.

25. MARS – KL 10:00 til CA. KL 18:00 - 26. MARS KL 09:00–CA. KL 17:00.

Nasjonaldommer-kurs som er åpent for alle dommere som ønsker å sertifisere seg som nasjonale dommere. Det er også egnet for nasjonale dommere som ønsker en oppdatering. Dette er et fysisk, to dagers kurs som avholdes på Ullevål i Oslo. De som har fulgt dommerseminarene på Teams igjennom vinteren, trenger kun å møte frem på søndagens seminar for å få nødvendig opplæring. Seminaret ledes av Karl Petter Haugen, Niclas Fure og Kjersti Pettersen.

Published in Forsiden
mandag, 28 november 2022 19:39

Hvordan finansiere aktivitet, anlegg og utstyr?

Er det et spørsmål samtlige seilforeninger i landet har felles, så er det nettopp dette. Derfor bør alle landets seilforeninger ha et lyttende øre inn til NSFs økonomiseminar som foregår 4. desember kl 19:00.

De fleste seilforeningene sliter med å skaffe penger til alt hva de kan ha lyst til å gjøre for medlemmene sine. 

– Men mulighetene finnes, sier Tom Tveita i Åsane Seilforening, som vil lede foreningsseminaret søndag 4. desember,

Det vil handle om økonomi og finansering i seilforeningene. Opptak av seminaret finner du her.

Veien til midlene

Veien til midlene er imidlertid ikke åpenbar; den kan være kronglete. Man må finne frem til hvor pengene finnes, og man må ta de rette skrittene når man tilnærmer seg kilden.

– Jeg vil i hovedsak snakke om hvordan man kan finansiere aktivitet, og hvordan man skal gå frem for å finne de støtteordningene man kan søke på. Jeg skal også forsøke å avlive noen myter – og å vekke til live engasjement. For det er helt klart; foreningene kan ikke sitte med hendene i fanget.

For å konkretisere hva han har i tankene vil Tom Tveita ta utgangspunkt i to ulike seilkretser, Vestland og Vestfold. De drives på vidt forskjellige måter – med svært forskjellig økonomisk resultat. Han vil også vise til eksempler i egen forening.

– Jeg mener seilforeningene må stille et langt større krav til kretsleddet – både seilkretsen og idrettskretsen.

Tom sier at kretsleddet kan sitte på viktige støtteordninger man ikke får tilgang til – eller som kretsen kanskje ikke en gang vet om at finnes. 

– Da må det initiativ til for å finne og vekke til live de mulighjetene som finnes i både det private og offentlige apparatet, mener Tom.

Han forteller videre at han har gjort et forsøk på å kartlegge ulike støtteordninger som eksisterer rundt om i landet. Dette vil han fortelle om. Han vil også fortelle om viktigheten av å sette opp et riktig budsjett som omhandler alle kostnadene man har for å gjennomføre en aktivitet. 

– Mange som setter opp søknader, lurer seg selv, mener han.

Det å skrive selve søknaden er egentlig det enkleste i hele prosessen.

– Det er bare å sørge for at alle kriteriene som skal oppfylles, er krysset av.

Et viktig seminar

I tillegg til Tom Tveita vil Inge Bøen gå igjennom finansiering av det nye anlegget til Ålesunds Seilforening, Torstein Busland fra Norges Idrettsforbund vil snakke om utstyrsstøtte og om momsrefusjon. Trond Sejersted Bødtker vil fortelle om hvordan Kragerø Seilforening fikk 300 000 kroner til sommeraktiviter i foreningen, og hva dette førte med seg av nytt liv i foreningen.

– Usikkerheten rundt hvor og hvordan man kan søke støtte er stor i mange av seilforeningene, og derfor er dette seminaret veldig viktig, mener utdanningsansvarlig i NSF, Iens Ludvig Høst.

Dette er Tom Tveita enig i.

– Norges Seilforbund har jo en begenset økonomi, og det blir ikke stort på hver forening om de skal fordeles ut til de over hundre seilforeningene som finnes. Derfor mener jeg at det viktigste seilforbundet kan gjøre, er å bidra til å hjelpe foreningene til å finne veien til de pengene som finnes ute i det offentlige og det private. Og det er nettopp hva dette seminaret vil forsøke å bidra til.

Med andre ord; økonomi- og finansieringsseminaret søndag 4. desember kl 19 på Teams er et seminar der alle landets seilforeninger bør være representert med et lyttende øre og engasjement,

– Ja, vi vil veldig gjerne få til en dialog og få innspill fra de som deltar, sier Tom Tveita.

Published in Forsiden
torsdag, 24 november 2022 12:36

Fagseminar: Stevneadministrasjon i Manage2Sail

Som et tillegg til arrangør- og dommerseminarene settes også opp et seminar om stevnehåndtering i Manage2Sail. Første seminar starter 6. desember kl 18:30.

Dette er i utgangspunktet et fagseminar rettet mot regattakomiteer, resultatansvarlige og dommere, men det er åpent for alle.

Lisenssjekk blir viet oppmerksomhet

Seilforbundet har i samarbeid med programmere i Norge og Tsjekkia koblet sammen Mange2Sail med gyldige lisenser i 2022.
Dette gjør at seilerne nå kan legge inn sitt lisensnummer ved påmelding til en regatta, og at arrangørene kan sjekke hvilke deltagere som har gyldig lisens gjennom en funksjon i Manage2Sail. I et lisenspliktig arrangement er det arrangørene som skal kontrolleree om deltageren oppfyller vikårene for å delta.

For norgescuper og norgesmesterskap, der lisens er påkrevd for å delta, vil lisens-funksjonen bli påskrudd. Det betyr at ingen kan få meldt på seg selv eller noe mannskap uten å oppgi lisensnummeret.

Vi går igjennom oppsettet av dette og hvilke ting man som arrangør bør tenke på i sin kommunikasjon med sine deltagere.

Resultathåndtering

Det 2. av seminaret avholdes 7. februar og har fokus på resultathåndtering. Vi går igjennom alt fra synkronisering i portal, poengberegning til mer avanserte funksjoner som gruppeseiling med mer.

Online oppslagstavle

Siste seminar i rekken foregår 21. mars, og det tar for seg Manage2sails elekstonisk oppslagstavle. Vi går igjennom Oppslagstavlen for regattakomité og kommer også inn på hvordan protestkomiteen kan arbeide helt online gjennom Manage2Sail.

Alle seminarene forgår online på Zoom, og du finner påmelding til seminarene her.

Published in Forsiden
Tagged under
tirsdag, 22 november 2022 15:42

Fagseminar: Alt du trenger vite om 29er-seiling

Søndag 27. november bør alle trenere, 29er-seilere og RS Feva-seilere – ja, egentlig alle tomannsjolleseilere – krysse av i almanakken. Da skal Mathias Berthet og Jeppe Nilsen snakke om 29er-seiling.

Dette er i utgangspunktet et fagseminar rettet mot NSF-utdannende seiltrenere, men det vil også være nyttig for alle som ønsker å lære mer om 29er-seiling og samspillet mellom rormann og gast i en tomannsjolle. Her blir det mye kunnskap å hente for trenere, utøvere , foreldre og annet støttepersonell.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt og jeg gleder meg til å fortelle om 29er-seiling. Selv har jeg jo seilt mest, men jeg har også fungert litt som trener. Så Jeppe og jeg skal forsøke å gi fra oss så mye kunnskap som mulig, sier Mathias Berthet.

Team-arbeidet blir viet oppmerksomhet

Han synes 29eren først og fremst er en veldig morsom båt å seile, og noe av det fine med den, synes han, er at alle kan lykkes med den. Det er ulike egenskaper som kreves for å få til seilingen i lite vind og mye vind, og på kryss og på lens. Alle vil kunne finne sine egne styrker i en 29er. Han betegner 29eren også som en båt som gir god respons når man gjør noe riktig, men at den også er teknisk utfordrende. Det er en båt der seilerne har litt av hvert å strekke seg etter – og trenerne mye å jobbe med.

– Vi kommer til å vie team-arbeidet mellom rormann og gast mye oppmerksomhet. Det er en viktig del av det å lykkes, og det er noe som krever mye trening. Jeg synes 29er-klassen er en super ungdomsklasse der man får en veldig god forståelse av det å seile med tre seil og det å jobbe sammen som et lag.

Lærdommen Mathias og Jeppe kommer med i så måte, vil trolig ikke bare være nyttig for 29er-seilere, men for alle tomannsjolleseilere.

Mathias Berthet har vært medforfatter i boken «The 29er Manual» som han vil trekke frem elementer fra under seminaret. Han har også med seg et utvalg av videoer som viser tekniske detaljer, som han vil vise.

– Jeg skal forsøke å lage en struklturert oversikt med linker og henvisninger som deltagerne på seminaret vil få med seg. Der vil de kunne finne ytterligere informasjon og kunnskap om 29er-seiling.

Tips til trenerne

– For trenerne spesielt vil jeg trekke frem noen hovedpunkter og holdepunkter de bør ha som fokus i treningen. Det er veldig lett å henge seg opp i detaljer og la seg avspore av dem, derfor tror jeg det er nyttig og ha noen viktige hovedområder man i utgangspunktet bør konsentrere seg om som trener.

Mathias sier at det er noen hovedområder som vil gi seilerne rask, god og grunnleggende fremgang når de mestres, og at dette er det viktig for trenerne å vite om.

– Vi tar veldig gjerne i mot spørsmål underveis, så de som skal delta må gjerne forberede spørsmål allerede nå. Vi håper på mange spørsmål og mye diskusjon, sier Mathias Berthet.

Seminaret avholdes digitalt på Teams søndag 27. november og det starter kl 19:00. Det er kostnadsfritt og åpent for alle. Og: Her er linken inn til møtet!

Det er også verdt å nevne at Mathias Berthet har vunnet VM i 29er flere ganger – så her er Norge heldige i å ha en av de fremste ekspertene på 29er-seiling som finnes, så dette er en sjanse du ikke bør gå fra deg. Allerede 3. desember setter Mathisa og Jeppe kurs for Vilamoura i Portugal for å trene videre i 49eren sin. Sesongens mål er å nasjonskvalifisere Norge for OL i 49er-klassen.

Published in Forsiden
fredag, 18 november 2022 07:09

29er-seminar utsatt i en uke

29er-seminaret som var planlagt avholdt kommende søndag (20. november) er utsatt i en uke – til søndag 27. november.

Fagseminaret om 29er-seiling er i første omgang myntet på trenere, men det er gratis og åpent for alle. Seminaret holdes på Teams.

– Ja, selv om målgruppen for seminaret først og fremst er trenere, er jeg overbevist om at alle 29er-seilere vil ha veldig mye å hente der, sier Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for all utdanningsvirksomhet i seilforbundet.

Norges tidligere verdensmester i 29er-klassen, Mathias Berthet, vil holde seminaret. 

– Få kan 29er-seiling bedre enn ham. Sammen med noen danske seilervenner har han skrevet en bok om 29er-teknikk, og han sitter på et stort video-arkiv med 29er-seiling. Jeg tror Mathias er den som har gått aller lengst i å studere hvordan en 29er skal seiles optimalt, sier Iens Ludvig.

Link til Teams-møtet 27. november 2022.

Published in Forsiden
Side 1 av 2