Displaying items by tag: sportsjef

onsdag, 28 september 2022 16:52

Kriteriene for OL-uttak 2024 er i støpeskjeen

Norges Seilforbund arbeider for tiden med å fastlegge kriteriene for den kommende uttakningen til Paris-OL i 2024. Kriteriene vil ventelig være ferdig i løpet av oktober.

Sportssjef Eirik Verås Larsen har den siste tiden gjort ferdig et utkast til kriterier for hvordan den kommende OL-uttakningen skal foregå.

– Dette utkastet har vi nå sendt til alle seilerne på landslaget og utfordrerlandslaget – pluss noen seilere til som kan være aktuelle i denne sammenhengen. I tillegg har alle seilforeningene disse seilerne seiler for, fått utkastet, som vi har bedt om innspill på, sier Eirik Verås Larsen.

Han forteller også at han har en tett dialog med Olympiatoppen (OLT) og med sportssjefer i andre seilnasjoner og i andre idretter for å kartlegge hvordan de gjennomfører sin uttakning og hvilke erfaringer de har.

– Målet med å delta i OL i Frankrike i 2024 er helt klart å ta medaljer der, og NSF og OLT ønsker å legge opp til en uttakning og et opplegg som kan bidra til at vi sender seilere til OL som er best mulig rustet til å kunne klare dette innenfor de budsjettene NSF rår over, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

De endelige kriteriene for uttakningen vil ventelig være klare i løpet av oktober.

– NSF er opptatt av at kriterier for uttak skal være tydelige og transparente og at utøvere, trenere, seilforeningene og seil-Norge for øvrig, forstår hvilke kriterier som legges til grunn og hvordan prosessen for uttak vil foregå. Det er Olympiatoppen som til slutt avgjør hvem som skal representere Norge i OL – etter en innstilling fra sportsjefen i NSF, sier president i Norges Seilforbund, Guro Steine. 

Men først er det nasjonskvalifisering

Hvor mange land som får anledning til å sende seilere til OL i 2024, er begrenset. I hver av de ti OL-klassene er det satt et maksimum deltakerantall, og hver nasjon kan kun sende en seiler/ett lag i en klasse. Til sammen skal det delta 330 seilere – 165 damer og 165 herrer – fordelt på ti klasser i seilasene i Marseilles. De to ILCA-klassene, ILCA 6 for damer og ILCA 7 for herrer – har de største kvotene. I hver av dem får det delta seilere fra 40 nasjoner.

For å bestemme hvilke nasjoner som skal få delta i hvilke klasser, deles OL-plassene ut etter et nasjonskvalifiseringssystem. Den første og største nasjonskvalifiseringen finner sted til neste år i Haag i Nederland, der det internasjonale seilforbundets VM skal foregå. Mesterskapet foregår fra 10. til 20. august 2023. Etter dette mesterskapet suppleres antallet som får delta i de ulike OL-klassene, ved ulike regionale kvalifiseringer – og helt til slutt en egen «last chance regatta» i 2024.

Verdensmesterskapet i Haag blir med andre ord det første nøkkelhullet de norske seilerne må igjennom for at Norge i det hele tatt skal kunne få sende seilere til OL. Når en nasjon er kvalifisert, er det så opp til den enkelte nasjon å ta ut sine beste seilere til OL.

Og det er kriteriene for dette uttaket som det nå legges siste hånd på.

Published in Forsiden
Sportssjefen som Norges Seilforbund nå søker etter, vil få et større og mer helhetlig ansvarsområde enn hva den nåværende sportssjef-stillingen har innbefattet.

Norges Seilforbund er på jakt etter en sportssjef som skal tiltre 15. august. Avtalen med den nåværende sportssjefen, Rigo de Nijs, løper ut etter OL i Japan. Rigo har vært sportssjef igjennom hele den siste OL-perioden, og han fikk kontrakten sin forlenget da OL ble utsatt ett år. Nå tyder alt på at Norge vil bli representert i fem, kanskje seks klasser, og de norske seilerne kan være medaljekandidater i flere av dem.

– Rigo har gjort en fremragende jobb. Han har vært med på å endre treningskulturen til mange, og vi har fått flere gode resultater under hans ledelse. Han har gjort en kjempegod jobb med å få frem toppseilere, sier Ole-Petter Pollen, som er den i NSFs styre som har toppseilingen nærmest under sine vinger.

Arbeidsinstruksen som den nåværende sportssjefen har arbeidet etter, har først å fremst hatt fokus på å nå NSFs uttalte mål og ambisjon om å ta minst en medalje i OL. Når NSF nå skal fornye stillingen og søker etter en sportssjef, er instruksen utvidet. Den vil gi sportssjefen et større og mer helhetlig ansvar. Ole-Petter forklarer at NSF ønsker å knytte bredde og toppseiling tettere sammen enn hva tilfellet er i dag, og at sportssjefen vil få ansvaret for dette. 

Nå er forbindelsen mellom bredde og topp for dårlig, mener han.

Vertikal helhet

– Vi må se helheten vertikalt, som jeg kaller det. Fra toppen og ned til de spirende, lokale kraftmiljøene i ulike klasser og seilforeninger. Vi må styrke dialogen og finne løsninger som gjør at vi ikke mister for mange seilere på veien opp mot toppen.

Ole-Petter påpeker at vi heller ikke må glemme historien vår. Den viser at det fins flere eksempler på hvordan store, nasjonale klassemiljøer har frembrakt norske toppseilere. Ole-Petter mener at det er noe vi må forsøke å gjenskape; ikledd dagens klasser og seilmiljø.

NSF ansatte nylig Emilie Kathrin Vabø som ny utdanning- og breddekonsulent, og Ole-Petter mener det er vikig å få til en dialog og samarbeid mellom henne og sportssjefen.

– Vi ser etter en sportssjef som kan arbeide dypt ned i det jeg kaller vertikalen, men som samtidig også innehar den spisskompetansen som skal til for å få frem seilere på internasjonalt toppnivå.

 20190316 140540 MJP
 HELHETLIG: Ole-Petter Pollen ønsker å knytte båndene mellom topp og bredde i seil-Norge tettere sammen. FOTO: Morten Jensen

Norsk eller utenlandsk sjef?

Hvem denne sportssjefen kan være og om vedkommende skal være norsk, nordisk eller utenlandsk har Ole-Petter ingen klar formening om. Han understreker dessuten at Rigo de Nijs selvfølgelig er velkommen til å søke på stillingen, som har et noe annet innhold enn den Rigo har fylt på en svært god måte til nå. Ole-Petter er spent på antall søkere og hvorfra søkerne kommer.

– Det viktigste, synes jeg, er at vi finner en sportssjef som evner å se helheten og som kan gjennomføre dette med eksisterende og nye trenere og utøvere. Det må dessuten være en person som kan kommunisere med det norske seilmiljøet; på brygga, i klasseklubber, seilforeninger og inn i sportskomiteene.

Ole-Petter Pollen tror at norske kandidater til stillingen fins. De har et fortrinn ved at de kjenner det norske miljøet, men de må også besitte den spisskompetansen som skal til for også å kunne være sportssjef for seilere som vil nå den ypperste toppen internasjonalt.

Ikke bare OL

Og når det gjelder begrepet «internasjonalt toppnivå», har NSF nå nedfelt i sin nye strategi- og handlingsplan at en vei mot toppen ikke bare skal handle om OL.

– OL er en fantastisk ting, men det er jo ikke det eneste vi har, sier Ole-Petter.

Han påpeker at det fins mange internasjonale mål å nå, og at det fins mange veier å gå for å komme til topps internasjonalt. Han peker på Waszp-miljøet i Norge og utfordringer innen foiling, på kite- og brett-miljøet, på jolle- og på kjølbåtmiljøet. 

– Seilerne i disse miljøene kan utvikle seg i ulike retninger, og det vil bli den nye sportssjefens oppgave å skape et system for å kunne backe, hjelpe og lose team og enkeltseilere som vil opp og frem, sier Ole-Petter Pollen.

Søknadsfristen løper ut 1. mai.

Annonseteksten ligger tilgjengelig på NSFs nettside.

Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 29 mars 2021 06:52

Norges Seilforbund søker etter sportsjef

Norges Seilforbund skal ha toppidrett med ambisjoner og prestasjoner. Vi søker etter en strategisk og resultatorientert sportsjef som får ansvar for videreutvikling av toppidretten i Norges Seilforbund de kommende årene.

(English version beneath)

Sportsjefen vil få hovedansvar for landslag, paralandslag og utfordrerlandslag, inklusive trenere og støttepersonell, med planlegging av aktiviteter knyttet til treningsopplegg og deltagelse i regattaer og mesterskap nasjonalt og internasjonalt. Sportsjefen skal være ambassadør for hele seilsporten i Norge, og må jobbe aktivt i skjæringspunktet mellom breddeidrett og toppidrett. NSF satser langsiktig mot OL i 2024 og 2028, og sportssjefen får overordnet ansvar for forbundets sportslige satsing i hele perioden. Sportsjefen vil bli målt både på resultater og antall seilere på topp-, utfordrer- og utviklingsnivå. Sportsjefen skal også være aktiv i arbeidet med å utvikle alternative veier for toppseiling.

Hvem søker vi?

Som sportsjef i NSF må du være engasjert i seiling fra A til Å og ha et sterkt ønske om å skape en prestasjonskultur. Du må forstå mangfoldet i idretten og den norske modellen for toppidrett. Du må evne å skape glød og interesse for landslaget i hele seilmiljøet. Du må være fleksibel og trives i et hektisk miljø. God kommunikasjon ut mot foreninger i hele landet og med utøvere og foreldre, arrangører og dommere, sponsorer og med Olympiatoppen, er en forutsetning for å lykkes. Stillingen krever både tydelighet, besluttsomhet og evne til å lytte og motivere. Du må ta initiativ og bygge opp relasjoner både i Norge og internasjonalt, og du må være kreativ, fremtidsrettet og kunne fange opp nye trender.  

Sportsjefens oppgaver:

 • Lede NSFs landslag, paralandslag og utfordrerlandslag.
 • Utvikle og implementere strategi- og handlingsplaner for toppseiling i henhold til mål satt av seiltinget.
 • Budsjettoppfølging og rapportering til generalsekretær, styret i NSF og Olympiatoppen.
 • Utarbeide inntaks- og uttakskriterier, krav, forventninger og kontrakt for utøvere på landslag og utfordrerlandslag, samt kvalitetssikring av treningsprogram
 • Bidra til å utvikle et bredt tilbud og alternative veier for å fremme norsk seiling
 • Utforme relevante søknader til Olympiatoppen og andre instanser.
 • Sørge for god informasjonsflyt og dialog med seilforeninger, klasseklubber og kretser.
 • Lede et spoprtslig utvalg på tvers av miljøer, idrettsskoler, klasseklubber og seilforeninger med mål om å oppnå en felles utvikling og forståelse av seil-Norges sportslige vei videre.
 • Lede NSFs forskning- og utviklingsavdeling i samarbeid med blant annet Olympiatoppen.
 • Fasilitere medietrening og bistå utøverne med individuell markedsføring – i tett samarbeid med markedsansvarlig i NSF.
 • Samarbeide tett med Norges Seilforbunds breddeavdeling der det er en naturlig overlapping mellom sport, bredde og utdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Toppidrettserfaring med dokumenterte resultater
 • Høyere utdannelse er en fordel
 • Kjennskap til seiling er en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Det er en fordel om du forstår norsk/skandinavisk
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til planverktøy

Personlig egenskaper:

 • Energisk, målrettet og motiverende
 • Profesjonell med god kommersiell forståelse
 • God gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert
 • Systematisk med sterke analystiske egenskaper
Om Norges Seilforbund

 Norges Seilforbund er en landsomfattende organisasjon med 120 medlemsforeninger og via disse foreningene ca. 23 500 medlemmer. Norges Seilforbund har til sammen 10 stillinger i sentraladministrasjon og i det sportslige apparatet. Norges Seilforbund er underlagt Norges Idrettsforbund og samarbeider tett med både NIF, andre særidrettsforbund og Olympiatoppen. Forbundet er i god utvikling både når det gjelder medlemsvekst, kontakt mot foreningene og økonomi.

Arbeidssted

Norges Seilforbund har kontorer i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo og er samlokalisert med Norges Idrettsforbund og de fleste av særforbundene. Det må påregnes en del reisevirksomhet, og sportsjefen må være fleksibel med hensyn til arbeidstid og arbeidsplass. Det vil være krav til noe fast kontortid på forbundskontoret, og sportsjefen bør derfor være bosatt i Oslo-området.

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en liten, men ambisiøs organisasjon
 • Varighet: 100 prosent engasjement, varighet etter avtale
 • Lønn: Etter avtale
 • Oppstart 15. august 2021, eller etter avtale
Søknadsfrist: 1. mai 2021

Søknad med CV sendes til generalsekretæren: per.christian@seiling.no

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt.

Informasjon og spørsmål om stillingen og prosessen, kontakt:

Ole Petter Pollen,  e-post: ole-petter@pollenmaritime.no, tlf: +4791771451

Generalsekretær i Norges Seilforbund, Per Christian Bordal. E-post: per.christian@seiling.no, tlf. +4748133885.

Sports Director, Norwegian Sailing Federation

 The Norwegian Sailing Federation works with elite sport with ambition and focus on achievements.

We invite applications from strategic and goal oriented applicants, for a position as our Sports Director.

The Sports Director will be in charge of the development of elite sport for NSF over the coming years, and will be responsible for our national team, para national team and challenger team – coaches and support personnel included. The work includes planning of activities related to training and competition, both on national and international level.

Our Sports Director is an ambassador for the whole sport of sailing in Norway, and will work in the intersection between elite sport and broad competitive sport. NSF has a long term focus on the Olympic Games 2024 and 2028, and the Sport Director will head this effort during the entire period.

He or she will be measured on results as well as number of sailors on elite, challenger and development level. The Sports Director will also be active in our effort to find alternative ways of developing elite sport.

Who are we seeking?

You must be engaged in the sport of sailing from A to Z, and have a strong wish to develop a true performance culture. You have to understand the diversity and multitude of sport in general, and the Norwegian model for elite sport in particular. You must be able to create passion and interest for the national team in the entire sailing community. You are flexible and thrive in a busy environment. The ability to ensure good communication, not only with athletes, but also sponsors, umpires, parents, sailing clubs and our National Olympic Association, is important. The position requires clarity, determination and the ability to listen and motivate. You must be able to take initiatives and build relations, nationally as well as internationally. We are looking for a creative and forward looking person, who is able to pick up new trends.

The tasks:

 • Heading the national, para- and challenger national teams.
 • Developing and implementing strategy and action plans for elite sailing, according to goals defined by the NSF General Assembly.
 • Budget follow-up and reporting to Secretary General and board of the federation, as well as National Olympic Association.
 • Develop selection criteria for teams, define expectations and enter into contracts with athletes.
 • Responsible for training models and training program.
 • Assist in the development of a broadly oriented approach and alternative routes for Norwegian sailing.
 • Write relevant applications to the National Olympic Association and other organizations.
 • Ensure a good information flow and dialogue with sailing clubs, class organizations and regions.
 • Head a sports committee, focusing broadly across different communities such as sports schools, class organizations and sailing clubs.
 • Head NSF’s R&D department.
 • Facilitate media training and assist athletes with individual marketing – in close cooperation with NSF’s Marketing Director.
 • Cooperate with NSF’s department for broad competitive sport.

Qualifications:

 • Experience with elite sports.
 • Higher education is preferred.
 • Understanding and knowledge of sailing.
 • English speaking with high communication skills, also in writing. Understanding of Norwegian/Scandinavian languages is an advantage.
 • Familiar with use of computer and planning tools.

Personal characteristics:

 • Energetic, goal oriented and motivating.
 • Professional, with a good commercial understanding.
 • Ability to complete projects.
 • High cooperation skills.
 • Systematic and analytical.
About NSF:

The Norwegian Sailing Federation is a national organization with 120 sailing clubs under it’s umbrella. The total number of members is approximately 23.500. The administration has a personnel of 10 and is located in Oslo. NSF is a part of NIF, the Norwegian Sports Organization, and cooperates closely with NIF, as well as other sports federations and the National Olympic Organization.

NSF has a solid development of membership, good interaction with clubs and a sound economy.

Location:

NSF’s offices are located in Ullevaal Stadium, Oslo, in close proximity of the Norwegian Sports Organization and a majority of it’s other sports federations. Some travel activity must be expected, and the Sports Director must be flexible regarding work space and work hours. Some office time will take place at the federation’s offices, and the Sports Director is expected to be based in or close to Oslo.

We offer:

An exciting and challenging job in an ambitious organization.
A full time job on a four year contract.
Salary by agreement
Start date august 15th – or by agreement.
Application deadline: May 1.
Application with CV to per.christian@seiling.no
All information regarding applicants will be treated confidentially.

Further information and questions to General Secretary Per Christian Bordal, per.christian@seiling.no/+47 48133885.

Published in Forsiden
Tagged under