Morten Jensen

Morten Jensen

fredag, 30 april 2021

40 knop er mer enn nok

Norges Seilforbund mener at førere av motorbåter og vannscootere som går over 40 knop, skal inneha et høyhastighetsbevis. Sjøfartsdirektoratet foreslår en nedre grense på 50 knop.

I dag går fristen for å innlevere høringsuttalelser til Sjøfartsdirektoratet som gjelder et utkast til en lovendring som vil gjøre det nødvendig å ha et høyhastighetsbevis for å føre båter som går spesielt fort. Sjøfartsdirektoratet foreslår at alle førere av båter som kan gå fortere enn 50 knop, må ha et slikt bevis. Lovutkastet inneholder også en paragraf om krav til dødmannsknapp, og det foreslår å oppheve 10 knop-grensen for båtførere som er under 16 år. 

Norges Seilforbund har sendt inn sine kommentarer til dette lovutkastet.

I sitt svar mener NSF at en nedre grense på 50 knop er for høyt. Forbundet mener grensen bør være 40 knop. Skal man føre motordrevne båter eller vannscootere som går går fortere enn det, så skal det kreves et eget høyhastighetsbevis i tillegg til båtførerprøven. 

At nedre aldersgrense for å få et slikt bevis skal være 18 år, er NSF enig i, men forbundet mener at kravet om høyhastighetsbevis bare skal gjelde personer født etter 1.1.1980 – slik reglene også er for båtførerbevis.

NSF foreslår også at det i lovteksten presiseres at reglene skal gjelde motordrevne fartøy og ikke seildrevne. De kan i svært få tilfeller oppnå slike hastigheter.

NSF støtter kravet om dødmannsknapp i motordrevne båter som kan gå over 15 knop, men mener påbudet kun skal gjelde når man er alene om bord. NSF mener at de tradisjonelle snorløsningene er lite praktiske i bruk, fordi at dersom man er flere om bord og føreren med påmontert dødmannsknapp faller ut, vil det by på praktiske problemer for det resterende mannskapet å kunne redde den som har falt over bord. NSF etterlyser gode, elektroniske løsninger som kan bli vanlige i bruk.

NSF karakteriserer fartsbegrensningensom nå gjelder på 10 knop for båtførere som er under 16 år, som overmoden, og NSF er enig med Sjøfartsdirektoratet om at den regelen bør sanneres. En grense på motorkraft på 10 hk for førere under 16 år dekker behovet.

«Endringen vil også gjøre det enklere for mange av våre seilforeninger som under opplæring av barn/ungdom bruker trenere under 16 år som er avhengig av å kunne føre mindre RIB-er», uttaler NSF i sitt høringssvar. 

5. mai kl 18:30 arrangerer Norges Idrettsforbund et webinar som bør interessere mange seiltrenere og foreldre. Temaet: «Uten barneidrett, ingen toppidrett». 

Norsk idrett og norske prestasjoner vekker oppsikt i utlandet, og det er ingen tilfeldighet, mener Norges Idrettsforbund. Forbundets påstand er at uten en god barneidrett, ville ikke Norge hatt så mange gode toppidrettsutøvere. Gode rammer og kvalitet i barneidretten legger til rette for gode opplevelser, fellesskap, mestring og utvikling for barn og unge i hele landet, og dette er noe av nøkkelen til å lykkes i å utvikle idrettsutøvere på alle nivåer.

Prinsippet gjelder i alle idretter – også seiling.

– Men hva er det som gjør norsk barneidrett så bra og hva er god barneidrett?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp og diskutert på webinaret, som vil bestå av tre foredrag:

«Barn liker å konkurrere - foreldre liker å sammenligne»  ved Mads Andreassen, leder for idrettsfag og verdiarbeid i NIF.

«Hva er optimal barneidrett?» ved Espen Tønnessen, professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania.

«God barneidrett i et fleridrettslag – Ottestadmodellen»  ved /Magnus Skulstad, barneidrettsansvarlig i Ottestad IL og landslagssjef U19 kvinner i innebandy.

Dette kan være godt å få med seg, og flere seiltrenere er allerede påmeldt til webinaret.

Temakvelden arrangeres av NIFs fag-team for barneidrett, som er et fagsamarbeid mellom alle idrettskretsene i NIF.Det er gratis å delta, og det hele gjennomføres på Teams. Påmelding via Min Idrett er nødvendig og påmeldingsfristen er 3. mai.

Les mer.

1. mai lanserer ti seilforeninger i fellesskap turseilingskonkurransen SeilUT SØR. Målet er å få alle båter med mast på som ligger i havnene på Sørlandet, ut på tur.

Rundt om i havnene i Agder ligger det mange seilbåter, og i skjærgården rett utenfor er det et vell av havner. Målet med den åpne konkurransen SeilUT SØR er å få alle disse båtene ut på tur til disse havnene. De ti seilforeningene har nå plukket ut rundt regnet hundre havner man vil få poeng for å besøke, og så gjelder det å få mest poeng.

Det er det enkle konseptet som Molde Seilforening var først ute med å lansere for noen år siden og som de kalte SeilUT. Senere har flere seilforeninger hengt seg på – og nå også sørlendingene. Bakgrunnen var at noen ildsjeler syntes at noe måtte gjøres for å snu en fallende interesse for seiling i området. Og så ble det til at noen snakket sammen.

– Og da skjer det som regel noe, sier Bjørn Stien i Vågsbygd Seilforening, som er en av dem som snakket og som også er en av initiativtagerne til SeilUT SØR.

Vil utvikle SeilUT til noe stort

De hadde notert seg Moldes engasjement og suksess, og sørlendingene så seg om etter måter å gjøre noe tilsvarende på i sitt område. Utfordringen var å finne et system slik at deltagerne enkelt kan melde inn hvilke havner de har besøkt, og at systemet enkelt regner sammen poengene og presenterer resultatene løpende.

– Vi fant ikke noe fullgodt system, men det har gitt oss blod på tann til å utvikle en egen app som skal kunne håndtere dette, sier Bjørn Stien, som forteller at de faktisk har søkt om EU-midler for å få til dette.

Og da er ikke tanken at det kun skal håndtere Sørlandet, men i første omgang hele Skandinavia.

– Ja, hvis man ikke har ambisjoner og forsøker å satse og få til noe, så skjer det i alle fall ikke noe! 

På ære og samvittighet

Men for ikke å sitte og vente på at en eventuell støtte til et slikt prosjekt skal rulle inn, har seilforeningene i Agder valgt å sette i gang SeilUT SØR på enklere vis, og de har adoptert et system som Bodø Seilforening har tatt i bruk sin variant av SeilUT. Det er en app og et program som heter Trimpoeng, som sørlendingene igjen har fått tilpasset til sin bruk for å kunne dekke hele Agder-fylket.

Det fungerer på den måten at brukerne laster ned appen Trimpoeng, registrerer seg og logger seg inn. Inne i appen finner de oversikten over havnene som teller i konkurransen, og når de har besøkt noen av dem, registrerer man det. Og så gjelder det å samle havner og poeng igjennom sesongen. Litt som i turorientering som i disse koronatider kan notere seg for rekordoppslutning rundt om i landet.

– Det hele er basert på ære og smavittighet når det gjelder å registrere besøk. Dette er et enkelt program. så sånn må det være, sier Stien, som antyder at det i den appen de håper å få midler til å få lagd, skal være atskillig mer automatikk og brukernytte.

– Blant annet tenker vi oss at den skal være koblet til værmeldingen, slik at appen også foreslår hvilke havner som er fine å besøke i ulike vindretninger. Vi har mange tanker og ideer, som vi tror vil kunne bidra til å få langt flere seilere med ut på tur. Og når Norges Seilforbund ikke har midler eller intensjoner om å gjøre noe slikt, må vi gjøre det, sier Bjørn Stien og sender et aldri så lite spark i retning av Norges Seilforbund.

– Jeg synes vel egentlig det er sørgelig lite seilforbundet gjør for oss turseilere, så vi må hjelpe dem i gang.

Har fått hovedsponsor

Ideene til dugnadsgjengen i de ti seilforeningene med Vågsbygd, Mandal, Lilesand og Grimstad i spissen, har allerede vunnet gehør. Utviklerne bak appen Trimpoeng har meldt interesse for å være delaktig i en ny app, og Sparebank Sør er faktisk i dag blitt signert som hovedsponsor for SeilUT SØR.

Konkurransen er åpen for alle – også for seilere som ikke hører hjemme på Sørlandet. Man trenger heller ikke være medlem i en seilforening for å delta – alle i en seilbåt kan registrere seg og delta. Det er en inviduell konkurranse, så alle om bord som besøker en havn, kan plotte inn sine poeng i sin app. Hvordan man ligger an, blir man holdt løpende orientert om via appen. Konkurransen starter 1. mai og varer frem til 31. oktober.

– Vi håper på mange engasjerte og turglade seilere, og så håper vi at mange av deltagerne synes opplegget er så bra, at de ønsker å bli medlem i foreningene som legger til rette for dette. Det er ved å forsøke å få flere til å bruke båten og ha glede av de mulighetene seiling byr på, at vi vil rekruttere seilere til foreningene våre, sier Bjørn Stien.

Les mer om SeilUT SØR.

Utstrakt samarbeid i sør

Prosjektet er kommet i stand ved at seilforeningene på Sørlandet har samarbeidet.

– På Sørlandet er det med et par unntak mange og små foreninger. Det gjør det økonomisk utfordrende å teste nye aktiviteter i området. Foreningene er ofte helt avhengige av ekstern støtte for å forsøke noe de ikke har gjort før, sier Runar Skagestad i Mandal Seilforening, som i dag kunne overbringe kollegaene i de andre seilforeningene den gode nyheten om at Sparebanken Sør hadde gått inn som hovedsponsor.

Ved å samarbeide kan de få til mer, og seilforeningene har også sett fordelen i å kunne dele på utstyret de har.

– Rundt om i seilforeningene er det mye utstyr som står ubenyttet det meste av tiden, så da har vi funnet ut at alle er tjent med at vi kan dele på det vi har. Det vil kunne gjøre det mulig å få til noe vi ellers ikke som forening alene ville ha klart, sier Bjørn Stien.

Som et eksempel nevner han at om en forening ønsker å avholde en camp med brettseiling, så lar det seg vanskelig gjøre om foreningen selv bare har to brett. Men om den kan låne to brett av en annen forening, og kanskje tre av en annen – så har man plutselig et helt annet grunnlag for å kunne avholde en slik camp.

– Vi tror det ligger et stort potensiale i å samarbeide på denne måten, sier han.

En hodepinetablett før start gjorde underverker for en forkjølet August Austefjord fra Grimstad, som vant historiens første NM i e-seiling. 

– Ja, det ble ikke akkurat den beste oppladningen til mesterskapet. Jeg lå på sofaen hele dagen i forkant og måtte ta noen paracetpiller for å prøve å bli kvitt hodepinnen, forteller August Austefjord fra Grimstad Seilforening.

Og de må ha hjulpet, for det var ikke mye som tydet på at det var noe i veien med hodet da NM-finalen i e-seiling startet mandag kveld. Han vant tre av de fem finaleseilasene og tok med det en klar seier. August vant tidligere i år også seilsportsligaens e-seilingsserie for seilforeningen sin i Grimstad. Så med to av to mulige seire i nasjonale e-seilingsregattaer i år, fremstår han uten tvil som Norges fremste på området.

– Det var gøy å få det til. Jeg synes ikke selv at jeg fikk tatt ut potensialet mitt i kvalifiseringsrundene, men at jeg skulle få det til i finalen; det var deilig. Nivået har hevet seg betraktelig mens NM har pågått, og det er mange som begynner å ta dette seriøst, sier han.

Begynte med e-seiling som supplement

August forteller at han startet med e-seiling for cirka halvannet år siden – først og fremst som et supplement til den vanlige seilingen for å kunne holde kunnskapen ved like gjennom vinteren. På vannet er han blitt norgesmester to ganger i Grimstadjolle, og han har i flere sesonger vært en viktig brikke på Grimstad Seilforenings seilsportsliga-lag som holder til i eliteserien. Han har også gjort seg bemerket i mesternes mester.

– Det er veldig mange taktiske likhetstrekk mellom virkelighetens seiling og e-seiling, særlig når det gjelder seiling på korte baner som for eksempel i seilsportsligaen. Når vi seiler J/70 i e-seiling, er det spesielt taktikk og strategi som gjelder, og hvordan man seiler båt mot båt og kan ta ut konkurrentene i manøvre og ved hjelp av taktikk, forteller han.

Ti seilere til Nations Cup

Med tittel som norgesmester i e-seiling vanker det foruten en offisiell gullmedalje også en overraskelse fra Helly Hansen og en plass i mesternes mester til høsten. I tillegg er han kvalifisert som lagleder for Norges lag i Nations Cup i e-seiling, der oppdraget hans er å ta med seg ni andre spillere som til sammen skal utgjøre laget.

– Hvem jeg skal ha med meg og hvordan det skal gjøres, har jeg ikke tenkt så mye på ennå, men jeg føler at det vil være rettferdig å ta utgangspunkt i resultatlisten i NM.

Årets koronavinter har gitt e-seiling et kraftig bygs fremover, og det vil ganske sikkert være flere som vil forsøke seg på denne typen seiling.

– Har den nybakte mesteren noen råd til dem?

– Det ligger mange fine Youtube-videoer man kan se på som forklarer og gir tips om det grunnleggende. Så bør man øve seg på timingen i starten og hvor fort båten roterer når du svinger. Å få inn timingen med gennakeren er også lurt. Kan du dette og får øvd litt, er du straks oppe på et akseptabelt nivå. Og da er det det taktiske som først og fremst avgjør.

Han sier at man ikke behøver å være spesielt rask med fingrene i manøvre av piltaster og andre taster som skal brukes for å få båten til å gjøre det man vil. Resultatlisten viser også at man ikke behøver å være ung og  flasket opp med gaming for å hevde seg. Finalen inneholdt seilere i alle aldre.

– Nei, dette er ikke mer krevende enn et bilspill fra 1990-tallet, sier August Austefjord.

NM-medaljene i e-seiling vil bli delt ut under den store avslutningsfesten i forbindelse med mesternes mester,

Ny klasse venter norgesmesteren

Når nå den egentlige seilsesongen står for døren, vil August bli å se i en for ham helt ny regattaklasse.

– Ja, jeg har kjøpt en Snipe som jeg skal seile sammen med min kone Kamilla. Jeg har aldri seilt Snipe før, så det skal bli spennende. Vi vil førsøke å være med i en del Snipe-regattaer i løpet av sesongen, i den grad vi har tid. Det blir også seiling i seilsportsligaen, litt Melges 24 og selvfølgelig skal vi seile Grimstadjolle, som jo er det vi gjør her i Grimstad.

 Grimstadjolle-laget: Fra venstre: Giorgos Nicoltsis, Thomas Frigstad, August Austefjord, Kamilla Austefjord
 I SNIPE: Til sommeren blir Kamilla og August Austefjord å se i Snipe-klassen – en båttype som er helt ny for dem. FOTO: Morten Jensen 

Sølvmedaljen i NM i e-seiling gikk til Kjetil Solvang fra Christianssands Seilforening, som jo vant grunnserien i NM, men som altså måtte gi tapt for seileren fra Grimstad i selve NM. Balder Støen fra Nesodden vant bronsemedaljen.

De to første plassene gikk med andre ord til Sørlandet og det er verdt å merke seg at Christianssands Seilforening hadde ytterligere to seilere blant de ti beste. Flere foreninger fra Sørlandet har også gjort seg bemerket i seilsportsligaen, og det er gryende miljøer på flere steder og på ulike nivåer.

– Ja, det stemmer. Det er et lite løft i seilsporten her på Sørlandet nå – både i bredden og på toppen. Det er flere som begynner å bli veldig gode, og jo flere vi er som kan seile mot hverandre, desto bedre blir vi og nivået stiger. Det er veldig gøy å være med på dette, sier August Austefjord.

Podcaster er i løpet av de siste årene blitt veldig populære. I satsingen på turseiling har Norges Seilforbund også formidlet salte og forhåpentlig inspirerende historier som podcaster sammen med Jon Amtrup og Explore North.

Før helgen ble podcast nummer 82 lagt ut. Der snakker den erfarne skipperen August Botne Sandberg om sitt forhold til havet og hvordan han gjerne vil lære andre om navigering med sekstant og godt gammelt sjømannskap til havs.

– Seiling på havet gjør verden både større og mindre, sier Sandberg, som selv også er podcaster i den største seilpodcasten i verden, On the Wind, drevet av 59North.

On the Wind-podcasten inspirerte Jon Amtrup til å lage en norsk versjon. I løpet av de siste fire årene er det blitt mange møter og intervjuer med spennende seilere som har bydd på gode historier. Podcasten til Jon Amtrup er en del av satsningen til 100 Nautiske Klubben, som igjen er et prosjekt i regi av Norges Seilforbund og Norsk Friluftsliv.

– Målet med podcasten er å inspirere flere seilere til å seile langt og lenger. Opplevelser til havs skaper minner for livet, og det har også gitt meg et mer bevisst forhold til mitt eget forbruk. Vi trenger langt mindre enn det vi har, og de stadige turene til butikken er som oftes bare stress og mas – ikke noe du må. På havet må en bare forholde seg til naturen rundt en. Opplevelsen er ekte. Det er det jeg gjerne vil formidle med podcasten, sier Jon Amtrup.

Podcasten er helt gratis og du finner den på alle de store plattformene for podcast. En full oversikt finner du på Explore North.

– Et av mine absolutte høydepunkter så langt, var podcasten med Skip Novak. Han har levd et liv jeg bare kan drømme om, sier Jon Amtrup.

Til tross for en på papiret beskjeden plassering i ILCA 6-klassen i regattaen ILCA Vilamoura European Continetal Qualification for Line Flem Høst – hun endte til slutt på 18. plass – er hun og treneren Lars Loennechen godt fornøyde med mye av det som skjedde under den ukelange regattaen.

Lines achlleshæl har vært seiling i lite vind, og nettopp lite vind var det deltagerne fikk i de fire første regattadagene i den portugisiske havnebyen. Treneren mener at Line seilte atskillig bedre enn hun normalt ville ha gjort under disse forholdene .

– Vi har jobbet mye med seiling i lite vind i den siste tiden, og det har gitt uttelling. Det handler mye om sittestillingen og bruk av skjøtet. Blant annet. Det som var årsaken til at Line ikke fikk banket inn ensifrete resultater i seilasene, var at hun ble seilende litt for mye og litt for lenge «i trafikk».Hun klarte ikke å frigjøre seg fra de andre tidlig nok, og det er jobb nummer én som du har å gjøre etter at starten er gått. Spesielt i lite vind er dette viktig. 

Det betyr at Line ble seilende litt for lenge i låste posisjoner i dårlig vind og uten valgfrihet som hun ikke kom seg fri fra fort nok.

Litt sen i startene

Lars forteller at Line generelt var litt for sen i startene til å komme godt nok ut av dem, og i så tette felt som dette med over 45 båter på startlinjen, skal det veldig lite til før man havner litt bakpå. 

– Det er bare å være bitte lite grann for sen med å dra i gang, så er det gjort, presiserer han.

Og det var som et resultat av startene, at Line havnet i «mye trafikk».

– Men det gledelige er at Line stort sett har seilt seg opp igjen i feltet etter at hun har fått en slik start – selv i lite vind, og det har hun ikke klart så ofte tidligere, sier Lars.

Han forteller at Lines starter i stor grad skyldes mangel på seiling i store felt. I hele vinter har treningen og treningsregattaer foregått i relativt små grupper. Han er derfor glad for at Line vil få med seg enda en regatta i Vilmamoura som starter 18. mai, og ytterligere en regatta i Medemblikk i Nederland etter det igjen, før kursen settes mot Japan.

Ikke bekymret

– Vi vet hva vi skal trene på i tiden fremover, og jeg er på ingen måte bekymret for at Line ikke skal få til startene igjen. Jeg ser på denne regattaen som en liten «wake up call». Vi skal trene beinhardt på dette fremover!

Line Flem Høsts gode, danske venninne, Anne-Marie Rindom, var i en klasse for seg selv og vant suverent.

– Hun er kort og godt hvassere enn alle de andre i alt hun gjør. Hun har litt spissere albuer, er litt raskere til å skape trykk i båten og så er hun veldig raskt ute på en av sidene av feltet hvor hun får seile fritt.

 Anne Marie Ringom
 ENER: Anne-Marie Rindom fra Danmark vant en suveren seier og er, ifølge Lars Loennechen, for øyeblikket hvassere enn konkurrentene i det meste. FOTO: Joao Costa Ferreira

De tre Line trener sammen med, kom alle inn blant de åtte beste. Josefin Olsson fra Sverige ble nummer to, Tuula Tenkanen fra Finland nummer fem og Maud Jayet fra Sveits nummer åtte.

– Ingen av dem seiler noe fortere enn Line på trening, men det er forskjell på trening og det å prestere i regattaer. Og der var de bedre enn Line denne gangen. Men dette skal vi øve oss på. Line skal bli flinkere til å dra i gang tidligere i startene og ikke å bli for lokal i nærkampene. Det er fort gjort å bli opphengt i de nærmeste båtene i lo og le. Man skal ikke på død og liv vinne kampen båt mot båt, man må seile slik at man tjener på hele feltet. Det har vi, og det skal vi, snakke mye om, sier treneren.

Han har stor tro på at Norges OL-håp i ILCA 6 (Laser Radial) med dette på plass og med litt mer seiling i regattaer i store felt, skal være tilbake blant de aller beste.

– Og så er det jo det da, sier han.

– At i OL er feltet atskillig mindre enn i Vilamoura, og det vil være lettere å seile opp mot det potensialet man har med hensyn til teknikk og fart enn i et stort felt hvor man lett kan bli pakket inn og slite med å komme seg løs og fri.

Hermann hadde pusteproblemer

Hermann Tomasgaard fikk en lite hyggelig sorti fra regattaen i Vilamoura. Han innledet regattaen godt og var oppe på 6. plass sammenlagt, men da vinden tok seg opp mot slutten, fikk han store problemer med pusten og måtte stå over de to siste dagene av regattaen.

– Det er når det begynner å bli belastning, at Hermann ikke får nok pust. Den nest siste dagen klarte han rett og slett ikke å seile ut til start, og den siste dagen måtte han være på land. Når det ikke er noen belastning, virker alt tilsynelatende normalt. Nå har heldigvis Olympiatoppen satt på alt hva de har av ekspertise, så vi får virkelig håpe at de finner ut av dette, sier Lars Loennechen.

Unge seilere mot erfarne ringrever

Ved siden av Hermann deltok også lillebroren hans, Uffe, og Theodor Middelthon i ILCA 7-klassen i Vilamoura, og de fikk kjenne på det høye nivået som er i internasjonal seilsport. De endte på henholdsvis 81. og 98. plass.

– Jeg håper de ikke vil fortvile over hvor langt opp det er til det internasjonale toppnivået med alle de proffe og svært erfarne seilerne som er der, men at de vil se verdien i den erfaringen de kan ta med seg fra Vilamoura og glede seg over de fremskrittene de tross alt har gjort her, sier Lars Loennechen.

Og apropos erfaring: Superveteranen Robert Scheidt fra Brasil som snart fyller 50 år, kom på en annenplass – kun ett poeng bak tyske Philipp Buhl fra Tyskland som er en av Hermann Tomasgaards aller nærmeste treningskamerater.

Komplette resultater.

 Uffe Tomasgaard
 TØFT: Uffe Tomasgaard (bildet) og Theodor Middelthon fikk et tøft møte med det internasjonale Laser-nivået nå tre måneder før OL-starter. FOTO: Joao Costa Ferreira.
– Det har vært kjempegøy og nivået har steget fra runde til runde. Av de 20 som er i NM-finalen kan mange vinne, mener Kjetil Solvang som vant grunnserien.seiling

Mandag 26. april kl 20:00 starter den første av fem seilaser som utgjør finalen i historiens første norgesmesterskap i e-seiling. 20 seilere er kvalifisert. Eldstemann i feltet er 49 år, den yngste 13. Gjennomsnittsalderen på de tyve er 21 år. Alle de kvalifiserte er gutter. Ida-Linn Vittersø fra Tønsberg var beste jente på 35. plass.

13 seilforeninger fra hele landet er representert i finalen. KNS har med fire seilere, mens Christianssands Seilforening har overrasket mange ved å ha tre seilere. To av dem er endog blant de tre beste i grunnserien!

– Det er noen av oss som har seilt litt lenger enn andre. Jon A. Houge, som jeg seiler Express sammen med, og jeg begynte å seile for et drøyt år siden – da koronaen startet. Vi har også vært med blant de tusen kvalifiserte seilerne som har vært med i «play off»-rundene for å få delta i VM i e-seiling, forteller Kjetil Solvang, som er en av finalens eldste med sine 47 år.

I tillegg til de to seilerne fra Kristiansand har også August Austefjord fra Grimstad og Trond Aarø fra Milde Båtlag vært med i den samme VM-kvalifiseringen. Austefjord, som tidligere i år vant seilsportsligaens e-seilingsvariant, er også kvalifisert for finalen, mens Aarø måtte bite i seg den sure 21. plassen.

Solvang mener at de som hadde erfaring hadde et forsprang innledningsvis, men han er imponert over hvor høyt nivået er blitt runde for runde. Alle finalistene har et høyt ferdighetsnivå både når det gjelder spilltekniske og det seilmessige.

– At nivået har steget, sees også internasjonalt. Nå er det ikke bare enkeltseilaser norske seilere vinner ute i den store e-seiling-verdenen, men også hele serier.

Overførbart til seiling

Kjetil mener e-seiling har mange likheter med vanlig seiling når det kommer til det taktiske, men at det selvfølgelig også er forskjeller.

– Først må man lære segtimingen i starten og rundt merkene, og kunne være sikker i rundingene og når en møter båter slik at en ikke pådrar seg straff. 

Når man er kommet over det nivået,  er det kvaliteten på seilingen og valgene man ta som er det avgjørende. Og hvor skjerpet man er, for e-seiling går fort; en seilas tar ikke mange minuttene. Man må også beherske båttypen seilasen foregår i, for de har ulike egenskaper. I NM har rundene foregått i 49er eller J/70.

– I 49er er fartsforskjellene store, og i den klassen gjelder det å oppsøke områder på banen med mye vind – både på bidevind og lens. J/70-ene går stort sett i seks knop på bidevind i vind over 15 knop, så foregår seilasen i den båttypen, blir det å slå på vindskiftene viktigere enn å oppsøke vind. På lens er uansett det å finne vind viktig, forklarer Kjetil Solvang.

I tillegg kommer kappseilingsreglene inn i bildet, og med 20 båter på en kort bane er det å komme seg ut av fisevind viktig.

– Ja, man må være veldig skjerpet, det nytter ikke å sitte og halvsløve, konstaterer Solvang, som med sin seier i grunnserien må finne seg i å være NM-favoritt.

Alle kan vinne NM

Om ikke annet er han en av dem, for Kjetil Solvang mener NM vil bli helt åpent og slett ikke en kamp mellom de fire som poengmessig skilte seg ut i grunnserien. Foruten Kjetil og Express-komanjongen hans, Jon A. Houge, var det Emil Forslund fra Nesodden og Georg Ellila fra Tønsberg. Kjetil frykter også August Austefjord.

– Han er spesielt god i J/70.

Alexander Dahl Høgheim fra Ran er også en seiler som Kjetil Solvang nevner – og frykter.

Og finalen – den går i nettopp J/70 – og det skal seiles fem seilaser. Ved 21:30-tiden mandag 26. april vil det være klart hvilke tre seilere som får historiens første NM-medaljer i e-seiling.

13. mai starter OL i e-seiling

At e-seiling blir tatt alvorlig, viser det faktum at det internasjonale seilforbundet allerede har kåret den første verdensmesteren i denne typen seiling. I dag kom det også en bekreftelse på at den olympiske komiteen IOC har kastet sine øyne på e-seiling som et ledd i sin digitale strategi. Sammen med fire andre idrettsgrener lanserte IOC i dag Olympic Virtual Series, som nærmest blir et OL i e-seiling som en opptakt til selve OL. De øvrige grenene er sykling, roing, bilkjøring og baseball. 

Olympic Virtual Series starter 13. mai og går frem til 23. juni. Det er et offisielt olympisk arrangement. Hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn for å delta, er ikke klart ennå. Men skal Norge tilgodeses med en plass eller flere i eOL, er det nærliggende å tro at NM-resultatet vil være tellende. Og i så måte har de 20 deltagerne i NM-finalen virkelig noe å seile for.

  I OL blir nok nivået skyhøyt. Jeg tipper at det blir yngre folk enn meg som i tillegg er vokst opp med gaming, som kommer til å ha sjans til å bli med der, sier Kjetil Solvang.

 IMG 2335
FORAN: – Første båt rundt toppmerket kommer seg jo ofte fri omde har litt luke allerede da, så noen vil nok vinne enkeltregattaer ganske klart. Kjetil Solvang håper, som her, på god avstand til resten av feltet i e-NM.
Torsdag 22. april kan du se Helene Næss og Marie Rønningen på TV Norge i programmet Elvestads OL.

Søndag var det et innslag om Helene og Maries OL-forberedelser i Sportsrevyen på NRK. Torsdag 22. april kl 21:30 vil du kunne se dem igjen, men da i et program som er atskillig løsere i snippen. 

I ®Elvestads OL» blir de to 49er FX-seilerne utfordret av 71 grader nord-vinner, Henrik Elvestad, på jentenes egen hjemmebane – om bord i en 49er FX.

«Denne uken har Henrik tatt turen til Nøtterøy for å besøke seilejentene Helene Næss og Marie Rønningen. Til sjøs viser det seg at Elvestad har vel så store utfordringer med å holde seg på beina, som å styre båten. Likevel blir det en nervepirrende konkurranse når Henrik utfordrer jentene til olympisk regatta», heter det i TV-kanalens egen omtale av programmet.

Slå på programmet på torsdag, så får du se utfallet.

Kjetil Solvang fra Kristiansand vant kvalifiseringen til NM-finalen i e-seiling, der 20 seilere  nå er klare for den store finalen 26. april.

Etter fem innledende og spennende runder er det nå endelig klart hvem av de opprinnelig 110 seilerne som får de 20 finaleplassene. Det har vært en maratonserie med tilsammen 15 seilaser hvorav de tre dårligste er blitt strøket. 

På topp til slutt og som vinner av grunnserien stod Kjetil Solvang fra Christianssands Seilforening. Han hadde imponerende 7 x 1. plass, 3 x 2. plass og 2 x 3. plass som sine tellende  plasseringer. Man skulle tro at denne bunnsolide rekken av plasseringer ga en overlegen seier, men slik var det ikke. Kun to poeng bak kom Emil Forslund fra Nesodden – også han med syv førsteplasser. En annenplass mindre og en «uheldig» 4. plass utgjorde forskjellen.

Bare ett poeng bak Emil Forslund på delt 3. plass kom så Jon A. Houge fra Christianssand – to blant de tre beste er sterkt av sørlandsforeningen –  og Georg Ellila fra Tønsberg. De fire første seilerne skilte seg ut som en liten tetgruppe, og skal man legge grunnserien til grunn, er det ikke umulig at den første offisielle norske e-mesteren i seiling vil være en av disse fire.

Men så er det det med å ha favorittstempel og forventningspress på seg. Ogskal en legge den siste rundens resultater til grunn for hvordan «formutviklingen» har vært, så var Alexander Dahl Høgheim fra Ran og Richard Karlsen fra KNS like gode eller bedre enn de fire, bortsatt fra Emil Forslund, som var aller best med to seire og en 3. plass i den siste runden.

Det er med andre ord duket for en åpen og spennende konkurranse mandag 26. april om de første NM-medaljene som skal deles ut i e-seiling. Når NM-finalen går, nullstilles alle poeng og de 20 seilerne starter på scratch. Etter fem seilaser vil det være klart hvilke tre av de 20 seilerne som kan smykke seg med NM-medaljer.

I den første runden deltok hele 110 deltagere, men deltagelsen har skrumpet inn etter hvert. 

– Dette skyldes nok hovedsakelig to ting. Flere er blitt borte etter hvert som de har innsett at de er sjanseløse på å få en av de 20 finaleplassene. Og så har nok deltagelsen krympet litt ettersom e-seiling-sesongen er på hell og den virkelige seilsesongen så smått har begynt, sier Per Bøymo i Norges Seilforbund.

E-seilingen foregår i puljer av 20 seilere der blandingen av seilere i hver pulje har variert fra runde til runde. Frafallet har medført at flere av puljene kun har bestått av 10–12 seilere nå mot slutten av mesterskapet.

– Det er en erfaring å ta med videre. Til neste år vil NM starte tidligere slik at mesterskapet foregår fullt og helt i vintersesongen, og vi vil nok også ha utslagsrunder på et tidligere tidspunkt, slik at vi er sikret fulle puljer av seilere også mot slutten av grunnserien, sier Per Bøymo.

NM-finalen 26. april kan man se ved å gå inn på plattformen Virtual Regatta (Inshore). Resultatene vil bli løpende oppdatert på Manage2Sail.

De 20 som skal seile finale er:
 1. Kjetil Solvang, Christianssand
 2. Emil Forslund, Nesodden
 3. Jon A. Houge, Christianssand
 4. Georg Ellila, Tønsberg
 5. Philip Forslund, Nesodden
 6. Einar Plathe, Bærum
 7. Mathias Berthet, KNS
 8. August Austefjord, Grimstad
 9. Henrik Schrader Bordal, Moss
 10. Knut Osen, Trondhjem
 11. Joachim Bergsbakk, KNS
 12. Balder Støen, Nesodden
 13. Morten Helgesen, Fredrikstad
 14. Alexander Dahl Høgheim, Ran
 15. Magnus Brun, Drøbaksund
 16. Richard Karlsen, KNS
 17. Marius Frenvik Odberg, Larvik
 18. Jan Ole Huseby, KNS
 19. Jørgen Smith-Meyer, Tønsberg
 20. Fredrik Hoven, Christianssand
Fire norske Laser-seilere gjennomførte i går de to første seilasene i regattaen ILCA Vilamoura European Continental Qualification. Hermann Tomasgaard ligger på 12. plass.

Store deler av verdenseliten i Laser-, eller i det som mer og mer blir hetende ILCA-klassen, er på plass i den portugisiske byen Vilamoura. Der skal de europeiske landene som ikke har kvalifisert seg for en OL-plass, kjempe om dette kontinentets siste ledige plass. Norge har allerede kvalifisert seg for en plass i OL i Laser Standard (ILCA 7) og Laser Radial (ILCA 6), og Hermann Tomasgaard og Line Flem Høst, begge fra KNS, er så godt som klare for reisen mot øst senere i år.

Begge er nå på plass i Vilamoura sammen med Hermanns bror, Uffe Tomasgaard fra Drøbaksund og Theodor Middelthon fra Stavanger.

Etter en 13. og 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe har Hermann Tomasgaard inntatt en 12. plass sammenlagt i ILCA 7. Leder gjør den brasilianske veteranen Robert Scheidt som fylte 48 år for en snau uke siden, og som for lengst er kvalifisert som master-seiler i Laser/ILCA-systemet.. Myten om at de gamle er eldst, lever med andre ord i beste velgående! Robert Scheidt vant OL-gull i Laser for 25 år siden.

At klimaet er tøft i toppen av Laser-klassen, har Uffe og Theodor fått erfare. Uffe ligger på 69. plass og Theodor på 111. plass av de ialt 138 deltagerne i Vilamoura.

Line Flem Høst er enslig norsk seiler i ILCA 6 (Laser Radial)-klassen. Med 24. og 11. plass i går ligger hun på 31. plass etter første dag. Hennes gode venninne og treningspartner, danske Anne-Marie Rindom leder med seire i begge gårsdagens seilaser. To seire har også greske Vasileia Karachaliou som hun deler ledelsen med. 89 seilere deltar i ILCA 6.

Regattaen fortsetter i dag med to nye seilaser og avsluttes lørdag 24. april.

Side 12 av 47