Morten Jensen

Morten Jensen

31. januar holdes årets kanskje viktigste seminar: «Flere jenter i seiling – lengre!» Det er startskuddet på en ny offensiv fra Norges Seilforbund.

Skjevfordelingen mellom kvinner og menn innen seilsporten kjenner alle til – og den har alltid vært der. Historisk. Helt til å begynne med, da seilsporten var i sin spede begynnelse var vel forholdet 0/100, mens den nå – over hundre år senere har krøpet opp til 20/80. 

– Ikke akkurat revorlusjonerende fort, kan man si, og denne utviklingen håper vi nå å få en fortgang på. For vi kan ikke ha det slik, vi må tilrettelegge sporten vår slik at vi får med flere jenter, sier Iens Ludvig Høst, som har tatt initiativet til seminaret.

Seminaret, som bærer navnet « «Flere jenter i seiling – lengre!», er å betrakte som startskuddet på en offensiv i regi av NSF som skal få flere jenter til å seile.

Eller kanskje rettere sagt; få jentene til å fortsette å seile, for det er egentlig ikke rekrutteringen det er noen feil med. Faktum er at forholdet mellom gutter og jenter som begynner å seile, slett ikke er så langt unna et 50/50-forhold. I det foreløpig siste NM-et i Optimist der jentene og guttene seilte i hver sin klasse, var faktisk jentene i flertall – 24 jenter og 21 gutter.

Få påminnelse med link samme dag som seminaret holdes

Faller fra

Etter de første årene og de første slagene på fjorden er det imidlertid noe som skjer; jentene faller fra i stort monn. Og det er hvorfor dette skjer, som seminaret vil forsøke å finne ut av og belyse. Men vel så viktig; NSF håper også seminaret vil peke ut mulige veier som kan endre dette; finne ut hva seilere, trenere, dommere, arrangører, foreninger, klasseklubber og så videre må gjøre annerledes, og hvordan holdninger og inngrodde oppfatninger må endres.

Norges Seilforbunds 1. visepresident, Guro Steine, og Iens Ludvig Høst vil sitte i det digitale studioet og lede det hele. Men før diskusjonen slippes løs, vil fem innledere si sitt:

Silje Brathagen With som leder nettverket «hunseiler» vil starte – blant annet med en hel del facts og egne inntrykk og erfaringer. Celia Valeur Børresen og Cecilie Kristine Baklid vil snakke om hvorfor så mange jenter slutter i tenårene, og Line Flem Høst vil fortelle om det  å være eliteseiler og jente. Guro Steine trekker det hele sammen og innleder til diskusjon.

Ønsker tanker og ideer

– Målet er å få så mange tanker, refleksjoner og ideer til hva NSF kan gjøre for å utligne kvinners og menns muligheter og plass i seilingen, sier Iens Ludvig Høst.

Seminaret foregår på Teams og starter kl 19:00 31. januar og det er tenkt å vare til kl 21:00. Det er åpent for alle.

– Vi håper at vi skal få til en nyttig, positiv og konstruktiv diskusjon. Det som kommer frem vil vi ta med oss videre når vi så skal formulere en handlingsplan for hvordan vi skal få med flere jenter i seiling – og hvordan vi skal få dem til å bli der, sier Iens Ludvig Høst.

Du finner link til seminaret her.

 

Nå er det en gyllen anledning til å få tips og lærdom om Waszp-seiling og foiling generelt. Digitalt Waszp-seminar er nå lagt ut på youtube.

To av landets fremste eksperter på dette, Bjørnar Erikstad og Alexander Dahl Høgheim, vil øse av sin erfaring og kunnskap om seiling med Waszp og om annet som handler om foiling.

– De kommer til å ta utgangspunkt i det grunnleggende: Rigging og de tekniske elementene ved båten, og om basistrening for å komme opp på foilene. Derifra går de videre helt frem til hemmeligheten bak det å kunne utføre foilende slag og jibber, sier utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund, Iens Ludvig Høst.

Se opptak av seminaret her:

Seminaret, som er digitalt og foregår på Teams, er et tilbud om etterutdanning til alle landets seiltrenere, men det er også åpent for alle Waszp-seilere og andre interesserte i foiling å delta. Digitale seminarer er vidunderlig frie for deltagerbegrensninger og det at man ikke behøver å reise noe sted for å være med. Forutsetningen for å delta er dog at man melder seg på via portalen «Min idrett».

–Det er generelt begrenset med kompetanse rundt dette med foiling i landet, og dette seminaret bør være en gyllen anledning til å lære seg noe nytt for mange. I fire timer skal vi snakke om foiling fra A til Å, og jeg tror det blir fire spennende timer som vil kunne gi grunnlag for mye ny lærdom og inspirere til å eksperimentere med nye teknikker og så videre, sier Iens Ludvig.

Bjørnar Erikstad er sportslig leder for Foiling Norway og Alexander Dahl Høgheim er regjerende norgesmester i Waszp og har flere topp-plasseringer fra internasjonale Waszp-regattaer.

– Foiling er en del av fremtiden til norsk seilsport, sier han.

Norges Seilforbund ved Arrangør- og dommerutvalget (ADU) tilbyr i vinter kurs på alle nasjonale plan av dommerstigen. Bli med på et skikkelig kompetanseløft!

Nedenunder finner du en del aktuelle nyheter fra ADU og en oversikt over alle kursene som tilbys i vinter. Alle kursene blir digitale i år, kanskje med unntak av direktedommerkurset.

Dommerkurs

Vi starter allerede  20. februar med dommerkurs. Kursansvarlig er Karl Petter Haugen. Med seg har han Iens Ludvig Høst.

Regelkurs

Vi har bestemt oss for å avvikle e-læringskurset om kappseilingsreglene. Det har dessverre vist seg at veldig få har benyttet denne muligheten til å lære seg reglene.

I forkant av dommerkurset (start 17. februar) vil det bli tilbudt et regelkurs (10. februar) på Teams over én kveld. Det gjennomgås for å kunne delta på dommerkurset. Tilsvarende vil det samme regelkurset (3. mars) bli tilbudt i forkant av forbundsdommerkurset (start 10. mars) som en oppfriskning.

Kurs på Teams

Alle ordinære kurs vil bli holdt på Teams. I skrivende stund er det ikke avklart hva vi gjør med direktedommerkurset ultimo mars.

Alle kursene vil om kort tid bli satt opp på Min Idrett hvor man kan melde seg på. Se også oversikten med komplette linker på https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/aktuelle-kurs

Ny regelbok

Som alle vet, kom det en ny regelbok 1. januar 2021. Regelkomiteen har oversatt boken til norsk, og den kan kjøpes i idrettsbutikken.

Oppdateringsseminarer

Noen av dommerne som har deltatt i arbeidet med den nye regelboken, vil holde tre identiske oppdateringsseminarer for både arrangører og dommere om endringene i Kappseilingsreglene fra 2016-2020 til 2021-2024. Seminaret er obligatorisk for arrangører og dommere som vil beholde lisensen. Det tilbys derfor tre ganger spredt utover vinteren og våren slik at alle skal få anledning til å delta.

Rent særforbund

Norges Seilforbund er blitt godkjent og har status som «Rent særforbund». I den anledning har NSF laget en handlingsplan som du finner på NSFs nettside som har en egen underside om dette arbeidet. Utvalget ønsker at alle dommere og arrangører skal ta Ren Utøver-kurset. Det tar bare noen få timer og bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. Det må tas før sesongen, helst før 1. mai.

Vi ønsker alle velkommen til kursene. Krav til forkunnskaper og praksis finnes på NSFs nettside under fanen «Utdanning». Spesielt ønsker vi kvinner og yngre seilere med i dette fantastiske arbeidet.

Her er den komplette kurskalender for dommerkursene:

 

 KURS/SEMINAR
 DATO
 TID
INSTRUKTØRER 
Regelkurs – må taes for å kunne delta på dommerkurs 10. februar   Kl 17:30–20:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
 Dommerkurs  17.–18. februar og 24. –25. februar   Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Iens Ludvig Høst
 Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  20. februar  Kl 10:00–14:00 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
Regelkurs – oppfriskningskurs for deltagere på forbundsdommerkurs  4. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
Forbundsdommerkurs   10.–11. mars og 24.–25. mars  Kl 17:30–21:30 alle dager Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Tonny Vedeler Jensen
Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  16. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
 Direktedommerkurs. Dette kurset er også åpent for alle som allerede er direktedommere som en eksamensfri gjenoppfriskning. De fleste har jo ikke fått dømt så mye i 2020.

 20.–21. mars

Vil foregå på Ullevål, men muligens på Teams.  Kursansvarlig: Harald Holmen Sørensen

Medinstruktør: Tor Møinichen

Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.* 8. april  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen

* Disse seminarene er identiske og du behøver bare å delta på en av datoene for beholde lisensen som dommer eller arrangør.

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Lørdag 13. mars fra kl 10 om morgenen starter Norges Seilforbunds ting. Det blir et digitalt seilting denne gangen, og på dette tinget skal kursen som seil-Norge skal styre etter de neste årene, stukket ut og besluttet. Seiltinget er seil-Norges viktigste møte.

– Som en følge av koronapandemien har styret besluttet at seiltinget i 2021 skal avholdes digitalt ved bruk av en egnet elektronisk plattform. Dette vil det være anledning til ifølge uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020, heter det i innkallingen som ble sendt til alle landets seilforeninger og seilkretser 1. desember.

Vanligvis har pluss/minus hundre delegater fra rundt regnet en tredel av landets seilforeninger møtt frem, men i og med at seiltinget denne gangen blir digitalt, vil trolig langt flere seilforeninger komme til å delta. Deltagelse denne gangen vil ikke kreve noen form for reisekostnader, noen som tradisjonelt har vært en bøyg for mange mindre seilforeninger og hindret dem fra å delta.

Seiltinget vil følge den dagsordenen som loven tilsier, hvilket blant annet betyr valg. I år skal det velges ny president etter Jørgen Stang-Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og derved ikke kan gjenvelges. 

Seiltinget vil imidlertid ikke kun bestå av formaliteter. Innimellom forhandlingene vil det også bli andre innslag.

Flere seminarer

– Det legges opp til spennende seminarer i tillegg til de formelle tingsakene. Blant annet planlegges det et fellesseminar for tillitsvalgte, trenere, dommere, arrangører og interesserte. NSF har store forventninger til at både antall delegater og antall foreninger representert vil bli stort, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Representantene som skal delta på seiltinget må melde seg på med de rette formalitetene innen 26. februar, og begge kjønn skal være representert dersom foreningen melder på to eller flere delegater. 

En, to, tre, fire, fem eller seks

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med en representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med talerett.

Foruten valg skal seiltinget godkjenne årsberetning og regnskap for 2019 og 2020, og det skal bestemme budsjett for de kommende årene. Det skal fastsette kontingenter og avgifter, behandle NSFs strategidokument og langtidsplan frem til 2024. Pluss en rekke andre formaliteter.

Seil-Norge i hele sin bredde vil treffes på seiltinget, men altså – digitalt denne gangen.

Koronasituasjonen gjør det  umulig å gjennomføre den nasjonale treningssamlingene i Stavanger i februar og mars. Muligheten for en regional samling i stedet holdes åpen.

Generalsekretær Per Christian Bordal gir her følgende orientering om samlinger, kursvirksomhet og seilting:

2021 har dessverre ikke begynt noe bedre hva gjelder smittesituasjonen enn det store deler av 2020 var. Norges Seilforbund vil i de kommende ukene ikke arrangere noen fysiske samlinger. Det betyr at de neste Stavanger-samling i midten av februa og i starten på mars, for våre mest aktive jolleseilere, utgår i sin planlagte form. Det kan hende det er forsvarlige og arrangere en regional samling med færre deltagere – det blir opp til Stavanger Seilforening å avgjøre.

 Det aller meste av vår kursvirksomhet er allerede planlagt internett-basert. Det fungerer svært godt, og vi ser ingen grunn til å endre på det i nær fremtid. Det blir hyggelig å møtes fysisk igjen, men kursvirksomhet på nett har vist å ha så mange fordeler at mye av det vil fortsette også etter pandemien.

 Seiltinget 13. mars er allerede planlagt som et nettbasert arrangement. Det legges opp til spennende seminar i tillegg til de formelle tingsakene. Blant annet planlegges det et fellesseminar for tillitsvalgte, trenere, dommere, arrangører og interesserte. NSF har store forventninger til at både antall delegater og antall foreninger representert vil bli stort.

 Klasseklubber og foreninger som planlegger arrangementer utover våren anbefales og ha aktivitetsrestriksjonene i bakhodet. Vi kan jo håpe at vi som samfunn er forbi det verste innen seilsesongen starter, men det er kanskje naivt og tro at alle restriksjoner når det gjelder antall deltagere og eventuell reising, er over innen den tid? NSF vil jobbe hardt for at selve aktiviteten vår ikke skal være rammet, i og med at smittefaren utendørs, gjerne med de samme personene hver gang, er minimal.

fredag, 08 januar 2021

Tvilling-lag splitter opp

Tomas og Mads Mathisen har bestemt seg for å gi opp sin felles OL-satsing i 49er. Tomas satser imidlertid videre sammen med Jeppe Nilsen.

Etter 13 år i samme båt har tvillingene Tomas og Mads Mathisen bestemt seg for legge sin felles OL-satsing på hylla.

– Etter en krevende, koronapreget og amputert sommersesong var vårt første mål å kapre en plass til Tokyo-OL. Vi har imidlertid bestemt oss for at vår felles satsing i 49er er over for denne gang, selv om vi sikkert kommer til å fortsette å seile sammen i andre båtklasser fremover, skriver de to i en pressemelding i dag.

Den utsatte kvalifiseringen av den siste nasjonsplassen til OL i Tokyo skal etter planen foregå på Mallorca i slutten av mars, men den regattaen vil ikke tvillingene seile sammen. Til start på Mallorca stiller i stedet Tomas sammen med Jeppe Nilsen fra KNS, som han allerede har mange timer i 49er-en sammen med. Jeppe har steppet inn for Mads når han ikke har kunnet seile i det siste halvåret. Så de to kjenner hverandre allerede godt. De to har nå bestemt seg for å satse videre mot OL sammen.

– Det er en tøff beslutning å ta etter så mange opplevelser, minner og gleder vi har hatt sammen, sier Tomas og Mads, når de nå avslutter sitt felles kapittel i karrieren.

Imponerende karriere

De to har vært blant landets mest lovende og dedikerte seilere. Selv oppsummerer de det slik:

– Vi har oppnådd mye i løpet av seilkarrieren. Det startet med at vi ble klubbmestere i A-jolle i Risør. Deretter har vi tatt til sammen seks NM-gull, tre NM-sølv og én NM-bronse i klassene RS Feva, 12,5kvm, 29er og 49er. Internasjonalt har vi, som juniorer, klart både gull, sølv og bronse i EM og bronse i VM 29er- og 49er-klassen. 

Mens Tomas nå skal seile videre sammen med Jeppe, har Mads bestemt seg for å ta en pause fra seilingen for å jobbe og studere.

– Vi ønsker å takke Risør Seilforening, sponsorer, samarbeidspartnere, støttespillere, seilvenner, trenere, NSF, NTG og alle dere som har fulgt oss og hatt tro på oss. Men den største takken går til vår nærmeste familie, sier Tomas og Mads Mathisen.

– Vi er glade for at Tomas og Jeppe satser sammen og de to vil inngå i Norges Seilforbunds utfordrerlandslag som vil bli dannet i nær fremtid, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

 Jeppe Nilsen og Tomas Mathisen
 SATSER SAMMEN: Tomas Matghisen satser videre mot OL sammen med Jeppe Nilsen. FOTO: Morten Jensen
Engasjementet rundt Helly Hansen Youth Award-avstemmingen har vært stort, og etter en jevn avstemning ble det til slutt Pia Dahl Andersen og Nora Edland som vant prisen.

Over 1700 stemmer ble avgitt til de fem kandidatene som kjempet i finalerunden om å vinne den nyinnstiftede Helly Hansen Youth Award-prisen. Publikums stemmer alene ville avgjøre hvem som skulle få Helly Hansen-klær til en verdi av 10 000 kroner, og da tidsfristen løp ut og stemmene var talt opp, var det til slutt Pia Dahl Andersen og Nora Edland, 49er FX-seilere fra KNS, som halte i land seieren.

– At vi var nominert til prisen, skapte stort engasjement blant vennene våre . De syntes det var kult, og dette ble delt og omtalt mye i sosiale medier i vennekretsen, sier Pia Dahl Andersen, som sammen med Nora Edland gleder seg til å kunne fornye garderoben med seilklær.

– Med mye seiling og trening blir det jo en del slitasje på utstyret, og det er særlig våtdrakter og treningstøy som får hardest medfart og blir først slitt.

 20191122 121947 MJP
 NYE KLÆR: Nora Edland (t.v) og Pia Dahl Andersen kan glede seg til å fornye garderoben med nytt Helly Hansen-utstyr. FOTO: Morten Jensen

Orginalitet, fremgang og engasjement

Helly Hansen Youth Award er ikke en pris som tildeles seilere på grunn av gode resultater. Det er underordnet. I stedet er det seilere som kan vise til orginalitet og oppfinnsomhet, ferdighetsfremgang og engasjement som blir plukket ut som kandidater til prisen. Det er publikum selv som foreslår kandidater til prisen, og det er publikum som avgjør hvem som til slutt skal vinne den. Den eneste inngripenen en jury har – og den består av representanter fra NSF og Helly Hansen – er å plukket ut fra tre til fem verdige kandidater til den avsluttende finalerunden.

Sesongen 2020 har vært spesiell for alle seilere, men for Pia og Nora ble den ekstra spesiell, for som ganske ferske FX-seilere har de til de grader måttet finne seg i å være «under dogs» i et tøft 49er-miljø. I hele 2020-sesongen har de trent mot 49er-seilere som seiler fortere enn dem, og  de har seilt med et av verdens beste FX-lag. Det har selvfølgelig vært givende og lærerikt, noe de er takknemlige for, men det har også vært frustrerende.

– Ja, vi har jo bare måttet glemme det å trene på å komme først. I stedet har vi forsøkt å trene på å seile taktisk på banen og på vindskiftene. I og med at vi ikke har kunnet hevde oss med båtfart, har vi i stedet måttet forsøke å seile lurt på banen. Så om vi har klart å være i nærheten av gutta, har det vært et tegn på at vi har lyktes med det. Vi har også fått trent veldig mye på boathandling og det tekniske.

De to KNS-seilerne forteller at dette var noe de hadde stor glede av under EM i Østerrike i sommer der det var mye skiftende vind.

 Pia Dahl Andersen og Nora Edland 49erFX
 FREMGANG: Mye og original trening mot gode treningspartnere har gitt Pia og Nora solid fremgang i 2020. FOTO: Morten Jensen

Stor fremgang

For blant annet å øve på balanse, styring og bruk av storeilskjøtet har Pia i tillegg til FX-seilingen seilt litt Waszp, og i tillegg har de to trent mye fysisk. Olympiatoppen Sørøst har hjulpet dem, og ved et treningssenter i Drammen har en trener der hjulpet dem i å bygge styrke og muskelmasse.

– Dessuten har vi tatt med oss mye av treningen vi er vant med fra langrenn, som løping og intervall-trening, sier Nora.

Grunnlaget Pia og Nora har lagt sammen med store doser med hjemlig trening sammen med 49er-gutta, Helene Næss, Marie Rønningen og treneren deres, Thomas Guttormsen, mener de har gitt dem stor fremgang.

– Ja, helt klart, sier de i kor.

– Spesielt er vi blitt bedre på boathandling og det tekniske. Mengdetreningen og antall timer i båten har vært gull verdt. Da vi seilte junior-VM i Risør i 2019, ble vi kjempestresset da det begynte å blåse, og vi var usikre på om vi ville klare en hel seilas uten å kullseile. Under EM i Østerrike var ikke kullseiling tema i det hele tatt.

Forbilder i lokalmiljøet

49er-seilerne har i hele 2020 hatt tilhold på Fjærholmen hos Tønsberg Seilforening, noe som har gjort at timene i hjemmemiljøet på Ulabrand Seilsenter på Bygdøy er blitt relativt få. Men Pia og Nora har vært der litt. De har blant annet vært trenere ved KNS sommerleire. Der har de fått føle på at de er blitt lagt merke til og at de er blitt forbilder for de yngste seilerne.

– Det har vært fint å være der, og vi har merket at når vi kommer med en såpass stor jolle som 49eren er, så skjønner de unge seilerne hva de kan gjøre i fremtiden om de lærer seg å seile. Det er gøy og inspirerende å være forbilde for barna, så vi håper de blir motiverte ved å se hvor morsomt det kan være å seile en slik båt. Og om noen spør oss om å få bli med ut for å prøve, er det helt konge!

 20191122 132425 MJP
 FORBILDER: Pia og Nora er galde for å kunne være forbilder for unge seilere i likalmiljøet på Ulabrand-senteret til KNS. FOTO: Morten Jensen.

Stolte av det norske miljøengasjementet

Noe annet Pia og Nora er stolte av, er å være en del av det norske seilmiljøets engasjement for naturen og miljøet.

– Det NSF har gjort på dette området, er helt fantastisk. Engasjementet i seil-Norge er utrolig, og vi er veldig stolte over å være en del av det. Det har gjort en stor forskjell.

Arbeidet og engasjementet har bidratt til at de selv også er blitt mer miljøbevisste. Det som de for fem år siden ikke tenkte så mye over, ligger nå langt fremme i bevisstheten. Det å plukke søppel fra sjø og kyst er blitt en naturlig ting, og det å etterlate seg en søppelfri havn, camp eller åsted er blitt en selvfølge. 

De forteller at de fleste seilere de treffer rundt om i verden er opptatt av miljøet, men de opplever likevel det norske engasjementet som ekstra stort. Og det er de stolte av å være en del av.

VM i Polen er målet

For tiden er de to norske seilerne hjemme, men i begynnelsen av februar vil de og båten, som befinner seg i Vilamoura i Portugal, forenes igjen. Planen er at de skal trene der, inntil de i begynnelsen av mars setter kurs for Mallorca. Der skal de seile i hele mars frem mot påskeregattaen samme sted i slutten av måneden. Deretter er planen å reise nordover til Norge og trene i hjemlig farvann. 

Årets store mål er junior-VM i Gdynia i Polen fra 5. til 11. juli.

– Men det å ha planer og mål nå for tiden er jo usikkert, for alt avhenger jo av koronasituasjonen, konkluderer Pia og Nora, som nå i alle fall kan supplere seiltøyet sitt med utstyr fra Helly Hansen.

De øvrige fire kandidatene som måtte se seg knapt slått av Pia og Nora – for avstemningen var svært jevn – var Jeppe Nilsen (KNS), August Hanevik (Stavanger), Nils-Henrik Lind (Bergen) og Ingrid Wiik (Ran). For å komme i betraktning til prisen, må seilerne være mellom 16 og 23 år.

Line Flem Høst er nominert som en av ni kandidater til å vinne «Årets sportsprestasjon 2020» under Idrettsgallaen 9. januar. Gi henne din stemme!

I januar i 2020 vant Line Flem Høst bronse under VM i OL-klassen Laser Radial i Australia. Det er den beste norske prestasjonen i denne OL-klassen noensinne. Laser Radial regnes som en av de aller tøffeste OL-klassene i seiling å hevde seg i, og dette er blitt lagt merke til i idretts-Norge.

Det er slett ikke dagligdags at seilernavn trekkes frem under Idrettsgallaen, men i år er Line Flem Høsts VM-bronse rangert som en av årets ni beste kvinnelige prestasjoner i 2020.

Her kan du se de ni nominerte.

Hvem som til slutt drar avsted med den gjeve prisen, blir avgjort av NRKs TV-seere. Avstemmingen foregår på NRK.no, og du må være innlogget for å kunne avgi stemme.

– Vi håper selvfølgelig at flest mulig som har sitt hjerte i seilsporten, vil benytte muligheten til å stemme på Line, sier Norges Seilforbunds generalsekretær, Per Christian Bordal.

Du kan avgi stemme her.

Line Flem Høst er medaljekandidat under OL i Tokyo senere i år. For tiden er hun hjemme på juleferie, men setter i midten av januar kurs for Kanariøyene for å trene der frem mot årets første store regatta på Mallorca i påsken.

2020 ble et spesielt idrettsår, og under Idrettsgallaen i år skal det deles ut kun fem priser. Årets sportsprestasjon for kvinner og menn er to av dem. Hvem som får dem, bestemmer publikum. De tre andre er Årets ildsjel, Årets forbilde og Årets hederspris. En jury har bestemt vinnerne av disse. Kong Harald skal dele ut prisen til Årets ildsjel.

mandag, 04 januar 2021

Nyhetsår i koronaens tegn

Ikke overraskende er det saker med tilknytning til koronapandemien som preger listen over de mest leste sakene Norges Seilforbund har brakt til torgs i 2020.

Mer en noe annet har koronapandemien og dens påvirkning på hvordan seilsport har kunnet bli utøvet, som dominerer listen over de mest leste sakene på NSFs nettside, www.seiling.no i år. Aller mest lest er smittevernsreglene som er blitt løpende oppdatert etter hvert som myndighetene har endret sine anbefalinger og regler. 

Nærmere 10 000 besøk hadde disse reglene i fjor, noe som viser hvilket informasjonsbehov det har vært – og for så vidt er – med hensyn til hvordan seilere skal opptre relatert til de til enhver tid gjeldende smittevernsreglene. Tallene viser også at norske seilere er opptatt av å opptre ansvarsbevisst. 

Den nest mest leste saken handler også om korona og er en henvisningssak til NSFs smittevernsregler. Nærmere 7000 sjekket i april hvilke regler som da gjaldt.

Den tredje mest leste saken er av helt annen karakter og ble publisert helt på tampen av 2020. Den dreide seg om en oppfordring til å stemme på sin favoritt til å vinne den nyetablerte prisen Helly Hansen Youth Award. Dette var åpenbart noe som fenget, for i løpet av få dager hadde over 6600 vært inne på denne saken for blant annet å finne linken til «stemmeurnen».

Ialt 197 saker er blitt publisert på seiling.no i løpet av 2020.

Her er de 20 mest leste sakene:

Plass Sak Besøk Dato
 Norges Seilforbunds smittevernsveiledning for seiling  9640  12.05.2020
 Norges Seilforbunds koronavettregler for seiling  6974  03.04.2020
 3  Stem på din Helly Hansen Youth Award-favoritt  6607  28.12.2020
 4  12. mai blir NSFs retningslinjer klare  4175  08.05.2020
 5  «Onsdagsseilaser» er trening  3708  14.05.2020
 6 Line Flem Høst er igjennom OL-nåløyet  3595  21.01.2020
 7  Barneidrettsbestemmelsene  3367 10.09.2020 
8 Presisering: Kun tomannsjolleseiling for seilere under 20 år 3319 30.05.2020
 9  Ingen seilaktivitet i Norge nå  3211 12.03.2020 
10 Seil-Norge står på vent foreløpig 2920 15.03.2020
11 VM-bronse til Line Flem Høst 2909 28.02.2020
12 NM-reglene er blitt revidert og lempet på 2859 12.02.2020
13 Énmeters-regel stopper liga og NM 2827 24.06.2020
14 Seilere på ukjent område 2823 12.02.2020
15 Få tilskudd for innsats mot marin forsøpling 2747 28.01.2020
16 NSF styrker arbeidet for et rent hav 2678 14.01.2020
17 SeilUT - et smittefritt, sosialt konsept 2667 05.05.2020
18 Junior-VM vinker i det fjerne 2558 04.02.2020
19 Seilsportsligaen på Hankø er avlyst 2535 23.05.2020
20 Over 300 kommer på jubileumsfesten 2519 06.03.2020
Fem kandidater er gått til finalerunden og til den endelige avstemmingen om Helly Hansen Youth Award. Nå er det opp til deg å avgjøre hvem som til slutt skal stikke av gårde med prisen.

Det kom inn svært mange gode forslag til kandidater til den nyetablerte prisen Helly Hansen Youth Award, og juryen melder at de hadde en svært vanskelig oppgave med å plukke ut de fem endelige kandidatene. Til slutt falt valget på disse fem som slapp igjennom nåløyet:

  • Nils-Henrik Lind (16), Bergens Seilforening
  • Ingrid Wiik (17), Ran Seilforening
  • August Hanevik (18), Stavanger Seilforening
  • Jeppe Nilsen (20), Kongelig Norsk Seilforening
  • Pia Dahl Andersen (20)/Nora Edland (19), Kongelig Norsk Seilforening

For å komme frem til de endelige fem har juryen vektlagt følgende elementer knyttet til kandidatene, og det er forslagsstillernes begrunnelse som har spilt en viktig rolle med hensyn til utvelgelsen:

  • · Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere
  • · Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i
  • · Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere
  • · Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er

Prisen består av seilklær fra Helly Hansen til en verdi av kr 10 000.

Du kan stemme på din favoritt som du mener fortjener prisen, her! Fristen for å avgi stemme er kl 23:59 lørdag 2. januar 2021.

Her er en nærmere presentasjon av de fem:

Nils-Henrik Lind (16)

Bergens Seilforening

Nils H.LindNils-Henrik Lind har seilt siden han var seks år. Han startet sin karriere i Optimist før han hoppet over til brettet BIC Techno 293. I denne klassen har han rukket å seile fem EM og VM med mange topplasseringer. I EM er hans beste resultat en 5. plass, i VM en 10. plass. I år skulle han ha seilt VM på Gardasjøen, men det ble ikke noe av. Derved røk det store målet hans om medalje i den klassen. Nå har han lagt brettet på hylla og satser sammen med søsteren sin i 29er.

Nils-Henrik er en meget allsidig seiler som ikke bryr seg så mye om hva man seiler, bare man seiler. Ved siden av BIC Techno har han også seilt Melges 24 og har vært storseilstrimmer hver tirsdag i familiens First 45F. I tillegg er han trener for Bergens Seilforenings brettgruppe. Hans motto er «alle skal med», og han klarer med sitt blide og motiverende å dra de yngste med seg. Nils-Henrik vil utvikle seg på mange områder innen seiling, og nysgjerrighet er en av hans største styrker. 

Miljøaspektet er viktig og alvorlig for Nils-Henrik. Gjennom egen innsats og motivasjon bidrar han til å holde sjøen ren. Fra alle treninger skal deltagerne ha med søppel tilbake til seilforeningen. 

Ingrid Wiik (17)

Ran Seilforening
 Ingrid wiik

Ingrid Wiik er lidenskapelig opptatt av seiling og har vist stor fremgang i Laser 4.7 i de senere årene. I 2020 vant hun norgescupen sammenlagt. Men hun er også ofte å se på fjorden i båttyper som Melges 24, 49er FX og 29er. Hun mener at man blir en bedre seiler av å få erfaring fra flere båttyper. For å styrke sin egen seiling driver hun også med drilldans for å bedre smidighet og koordinering. 

Ingrid, som går på breddeidrettslinje på videregående skole, er også opptatt av å spille andre gode og er oppfinnsom for å få med seg og forbedre andre seilere: Sosiale medier bruker hun aktivt for å holde oppe engasjement og det sosiale blant seilerne mellom samlinger og regattaene. På samlinger ivrer hun for å få alle med på brettspill og lek slik at de ikke blir sittende med hodet i hver sin skjerm på fritiden. Hun er opptatt av at alle skal føle seg inkludert.

Lokalt i Ran Seilforening har Ingrid samme engasjement og har vært en pådriver for helgesamlinger med overnatting. Når det kommer nye seilere, er Ingrid alltid den første som sier «Hei, så kjekt at du er her med oss!»

Fra høsten 2020 har Ingrid vært trener for Optimist-seilere i sin barndomsforening Askøy hvor hun startet med seiling. Hun er nå med på å bygge opp jollemiljøet i foreningen.

Ingrid er opptatt av miljøet og har deltatt på flere Hold havet rent- og Clean Seas-arrangementer. Ingrid mener dessuten, i et miljøperspektiv, at det er viktig å ta vare på og vedlikeholde båter og utstyr. Seilutstyr som hun selv ikke bruker lenger, har hun solgt videre til andre seilere.

August Hanevik (18)

Stavanger Seilforening
August Hanevik 

August Hanevik er per i dag en del av utfordrerlandslaget i Laser Standard, og for å nå dette nivået og få fremgang, deltar han også i andre klasser. Han seiler onsdagsregattaer i Express og andre lokale regattaer, og var yngste skipper som 15-åring i NM i Express i 2018. Erfaringer fra Express tar han med seg i Laser Standard. Han deltar også i Melges 24, seilsportsligaen og i 2.4 mR lokalt, og han har blant annet også deltatt i Hobie World Cat og Tall Ship Races.

August har fullført Trener 2-utdanning og er trener og et forbilde for Stavanger Seilforenings Optimist-seilere og juniorene i Laser.  Han er utøver-representant i styret i foreningens gruppe «Trening & Opplæring». For å fremme seilsporten bidrar han med bilder, videoer, dronefilmer og omtaler i sosiale medier, og August har en Youtube-kanal sammen med to andre, lokale seilere.

Han insisterer på å sykle sine 14 km til videregående skole hver dag i all slags vær, kjører i størst mulig grad sammen med andre til regattaer og fremmer sitt miljøengasjement mot plast i havet i sosiale medier. Han har en drøm om å delta i OL, The Ocean Race og America’s Cup.

Jeppe Nilsen (20)

Kongelig Norsk Seilforening
 Jeppe Nilsen

Jeppe Nilsen har gjort mye av det tradisjonelle i sin seilkarriere som enmannsjolle og tomannsjolle, brett og storbåt. Jeppe var sammen med 2000-kullet et stort og aktivt miljø, men etter hvert valgte flere og flere den tradisjonelle veien med studier, mens Jeppe ble mer og mer dedikert til det vågale: seillivet.

Jeppe gikk på Norges Toppidrettsgymnas og han har gjennom sin deltagelse på alle treninger alltid satt standard for hva 100 prosent innsats er. Han gir alt – for seg selv, for sine treningsvenner og medseilere. De siste årene har Jeppe gjennom sin søken og positive innstilling «reddet» mange samlinger for potensielle OL-seilere. Jeppe dro i 2018 til Tokyo for å seile prøve-OL sammen med Tiril Bue i Nacra 17. Nå har han stått uten makker i sin egen 49er satsing, men han reiste nå senhøstes til Portugal for å trene med Tomas Mathisen i 49er. På en suveren måte har Jeppe hjulpet andre, taklet å skifte klasser, steppe inn som reserve og få nye partnere. Med sin positive innstilling, utrettelige treningsiver og innsats for seil-Norge, representerer Jeppe en type seilere som vil være svært viktig å ta vare på.

Pia Dahl Andersen (20) og Nora Edland (19)

Kongelig Norsk Seilforening
Pia og NOra 

Pia Dahl Andersen og Nora Edland har en drøm og et mål om å vinne en OL-medalje, og for å nå dette målet jobber de svært målrettet i 49er FX-klassen. De prøver å få mest mulig seiling ut av de pengene de har tilgjengelig, og derfor trener de mye i Norge og Europa, uavhengig av vær og vind. Å seile i nærmiljøet er dessuten miljøvennlig. 

De ser også stor verdi i å trene sammen med de norske 49er-lagene, selv om guttene har større rigg og seiler fortere. Er de bare litt bak dem på trening, betyr det at de vil ligge godt an i et 49er FX-felt også, tenker de. Denne formen for trening er utfordrende taktisk og tvinger dem til å se andre muligheter på regattabanen.

Du han stemme på din favoritt til Helly Hansen Yacht Award, her!

Side 18 av 47