Morten Jensen

Morten Jensen

Forslag til en helt ny og omarbeidet strategi- og handlingsplan som vil bestemme NSFs kurs de neste to–fire årene vil bli lagt frem for seiltinget. Men foreløpig er det kun 20 seilforeninger kan være med på å bestemme den endelige planen.

Deltagerlisten til seiltinget øker sakte, men kanskje litt for usikkert. Det er nå kun to døgn igjen til påmeldingen stenger. Kun 20 av landet 117 seilforeninger er representert.

Seiltinget, som skal avholdes digitalt 13. mars, har en lang rekke saker som skal behandles og vedtas. Og det som vil bli vedtatt, legger premissene for hvilken kurs seilforbundets styre og administrasjon skal sette ut i de neste to til fire årene. Budsjett, handlingsplan og valg av nytt styre er kanskje de tre viktigste ingrediensene som vil fargelegge fremtiden.

– Jo, flere seilforeninger som er med på beslutningene som tas, desto bedre. Den eneste muligheten til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. sier generalsekretær Per Christian Bordal, som fortsatt håper på rekordoppslutning all den stund seiltinget foregår digitalt og derved er kostnadsfritt for de deltagende seilforeningene og seilkretsene.

Den nyandlingsplanen som legges frem for seiltinget, er betydelig omarbeidet i forhold til tidligere versjoner, og den inneholder en lang rekke nye punkter og forslag til kursvalg. Alle tingdokumentene vil være tilgjengelige på NSFs nettside etter at fristen for å melde seg på og komme med forslag til saker som ønskes behandlet har løpt ut ved midnatt 26. februar.

Drøbaksund, Bergens, Moss og Åsgårdstrand Seilforening samt Sola Brettseilerklubb og Vestland Seilkrets er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. For Drøbaksund stiller Guro Steine, som er foreslått som ny president i NSF for de fire neste årene. Denne representasjonen utgjør tilsammen 42 personer.

20 seilforeninger er påmeldt – 97 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drøbaksund Seilforening: Guro Steine
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerklubb: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets
Deltagerprosenten på seiltinget har sneket seg over 10. 15 seilforeninger og 2 seilkretser er per i dag påmeldt.

Asker, Grimstad, Oslo og Soon Seilforening samt Møre og Romsdal er de nyankomne påmeldte deltagerne på seiltinget 13. mars i løpet av det siste døgnet. I antall hoder som skal kunne dukke opp på digitale skjermer under seiltinget, utgjør det 33 tilsammen – så langt.

Fristen for å melde seg på går ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget.

Så langt har det kommet inn noen forslag til seiltinget, så foruten det innlagte seminaret som vi komme som en åpen seanse og utgjøre en en pause under tingforhandlingene, vil det også bli flere forslag som har betydning for hverdagen til norsk seilsport, å diskutere og ta stilling til. 

Eneste mulighet til å kunne påvirket utfallet av disse forslagene, er å melde seg på og delta på seiltinget. 

15 seilforeninger er påmeldt – 102 savnes fortsatt!

Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Oslo Seilforening: Erik Berg
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
Snaue fem dager før påmeldingsfristen til det digitale seiltinget stenger, har beskjedne 11 seilforeninger meldt seg på.

I motsetning til det nye og nyetablerte norgesmesterskapet i e-seiling, der påmeldingene strømmer inn, går det tregt med påmeldingen til seiltinget som avholdes 13. mars. Kun 11 seilforeninger – det vil si 9,4 prosent av landets seilforeninger – har så langt meldt seg på for å kunne være med å påvirke norsk seilsports fremtid, som jo seiltinget er en arena for å kunne gjøre.

I tillegg til de 11 seilforeningene er Rogaland Seilkrets eneste påmeldte seilkrets – så langt.

Dette er foreløpig langt unna Norges Seilforbunds håp og ambisjon om et rekordstort seilting – all den stund det i år skal foregå digitalt. Det betyr at kostnader til reise og opphold for å kunne delta for delegatene derved er eliminert.

– Det er ennå fem dager igjen til vi må sette påmeldingsstrek i henhold til lovene, så vi får håpe på et skikkelig rush av påmeldinger nå de neste dagene, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Fristen for å melde seg på går ut ved midnatt fredag 26. februar. Det er også fristen for å levere inn forslag som ønskes behandlet på seiltinget. Påmelding til seiltinget skjer på påmeldingsplattformen iSonen, og alle landets seilforeninger skal ha mottatt link som fører inn til denne påmeldingen.

Foreløpig påmeldt til seiltinget 2021:
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken, reserve)
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
SEILKRETSER:
 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
fredag, 19 februar 2021

Nå blir det NM i e-seiling!

E-sport er kommet for fullt – og det er kommet for å bli. Norges Seilforbund ser det som en velkommen mulighet for å skape aktivitet rundt om i foreningene. Nå lanseres NM i e-seiling med første seilas allerede 1. mars:

– Ja, dette vil være et offisielt norgesmesterskap på linje med alle de andre NM-ene, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Mesterskapet gjennomføres ved hjelp av applikasjonen Virtual Regatta Inshore på en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon, og hele arrangementet legges så tett opp mot et vanlig NM som mulig. Det betyr blant annet at alle deltagerne må være medlem av en seilforening og de må melde seg på via Manage2Sail. I tillegg må de ha en bruker på Virtual Regatta Inshore.

Regattabanen som benyttes er en vanlig pølsebane, og man seiler etter Virtual Racing Rules of Sailing. De kan lastes ned fra mesterskapets eventside i Manage2Sail.

– Virtual Regatta Inshore er et nokså lavterskel-program, og jeg vil tro de aller fleste seilere kommer kjapt inn i det etter å ha prøvd litt. Og gjør man en feil, så sørger programmet selv for å gi deg «straff» i form av å sakne farten på båten din i et antall sekunder. Virtual Regatta Inshore er et program jeg tror de aller fleste vil beherske og ha det mye moro med, sier Thomas Nilsson.

Les mer om Virtual Regatta Inshore

Slik foregår NM

Norgesmesterskapet i e-seiling foregår på den måten at det først er fem innledende regattarunder som hver består av opptil fem seilaser. De påmeldte deltagerne deles inn i puljer á 20 seilere som seiler mot hverandre, og man benytter lavpoeng-systemet; altså at førstemann får 1 poeng, nummer to får 2 poeng og så videre. Deltagerne tar med seg poengene fra runde til runde, og når alle de fem rundene er gjennomført, går de 20 beste til NM-finalen der det seiles om NM-medaljer og premier. De tre dårligste resultatene i de innledende rundene kan strykes.

De ti beste i finalen blir kvalifisert til en plass i eSailing World Championship Playoffs, pluss at den som vinner, blir invitert til å representere Norge, sammen med ni andre seilere han eller hun velger å ta med seg, i Nations Cup e-sailing arrangert av World Sailing. 

Den første regattarunden går av stabelen allerede 1. mars og starter kl 20:00 om kvelden. Deretter følger de neste 15. mars, 22. mars, 5. april, 19. april og til slutt finalen 26. april. Alt starter samme tid: kl 20.

– Finalen planlegger vi å streame direkte i sosiale kanaler med kommentatorer, studio og gjester, sier Thomas Nilsson.

– Vi er alle ganske ferske i dette gamet her, så her er det bare å bli med og forsøke seg, sier han.

Norge på vei inn i e-seiling

– Norges  Seilforbund har foretatt en ikke ubetydelig investering i dette systemet for å kunne bringe norske e-seilere ut i verden, men kanskje aller viktigst for å bidra til å skape aktivitet rundt om i seilforeningene gjennom vinterhalvåret når seiling av naturlige årsaker ikke er like aktuelt som om sommeren, sier Per Christian Bordal.

Han er spent på hvor mange som vil delta dette første, historiske NM-et.

KNS har egen e-seilingskomité

E-seiling har så smått begynt å bre om seg i Norge, og KNS er en av foreningene som har tatt tak i dette. De etablert for en tid tilbake en egen e- og radio-seilingskomité som nå avholder ukentlige klubbregattaer. Ikke minst har dette vært populært under korona-nedstegningen.

– Ja, vi har hatt tirsdagsregattaer med e-seiling på samme måte som om sommeren, og det kommer vi til å fortsette med frem til den vanlige sesongen starter, sier Kristian Fodstad i KNS.

Selv har han holdt på med e-seiling i flere år, og han har blant annet deltatt i flere e-seilingsutgaver av «Volvo Ocean Race», som har gått parallelt med den egentlige regattaen. Disse regattaene har flere hundre tusen deltagere.

– E-seiling er blitt kjempestort mange steder i verden, men vi i Norge ligger foreløpig langt etter.

Kristian Fodstad mener innføring av e-seiling har vært et positivt tilskudd i KNS, og at seiling på en PC-skjerm også har en overføringsverdi til vanlig seiling.

– Miljøet på Ulabrand seilsenter har brukt e-seiling i treningsøyemed i en god stund allerede. Og det er spesielt taktikk og bruk av kappseilingsreglene som er lærdom man kan ta med seg ut på sjøen, sier Kristian Fodstad.

Han ønsker et NM i e-seiling velkommen og tror det vil bidra til å spre interesse for dette rundt om i landet – og at dette igjen vil bidra til økt interesse for seiling i sin alminnelighet.

– Det blir garantert med seilere fra KNS i NM, sier han.

Les mer om NM i e-seiling og meld deg på i Manage2Sail!

Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger.

På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene.

– Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn og unge å bli glade i naturen og havet, de lærer å mestre elementene og det er en aktivitet man kan drive med på tvers av aldersgrupper og gjennom hele livet, skrev Guro da hun gikk til valg i 2019.

Og som 1. visepresident var det hennes ønske «å bidra til at seil-Norge bygger en enda tydeligere profil og et sterkt omdømme som gjør det mulig å støtte satsing både i toppen og i bredden. I tillegg vil jeg bidra til at forbundet drives profesjonelt og økonomisk fornuftig med effektive prosesser og god virksomhetsstyring».

Jordomseiler

Til daglig er Guro kommunikasjons- og bærekraftdirektør i GK-gruppen, som er en teknisk entreprenør og servicepartner innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. 

Fra 2003 til 2006 seilte hun og familien jorden rundt om bord i Boström 37-en «Marialene». Da hun og mannen, Steinar Jørgensen, seilte fra Norge, var yngstesønnen Olve bare noen uker gammel, mens eldstemann, Håkan var fire år. Etter at de kom hjem, har de vært turseilere og engasjert i seilsporten lokalt i Drøbaksund Seilforening, der Guro blant annet har vært nestleder.

Den foreslåtte, nye presidenten er dessuten sertifisert dommer og regatta-arrangør i NSF-systemet. Sivilt er hun utdannet som siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Valgkomiteens innstilling på Guro Steine som ny president i Norges Seilforbund, er enstemmig. Dersom Guro skulle bli valgt, vil hun bli seilforbundets andre kvinnelige president og en av svært få kvinnelige presidenter i idretts-Norge. Inger Book fra Åsgårdstrand var president i NSF fra 1998 til 2001.

Nye, unge navn i styret

Det nye styret som valgkomiteen foreslår, inneholder flere nye navn. 

Tidligere OL-seiler Marthe Enger Eide (31) fra Bærum Seilforening er foreslått som nytt styremedlem. Marthe seilte OL i Laser Radial i 2012. 

I tillegg til Marthe er også Håvard Katle Fjon (25) fra Stavanger og Anne Moe Nikolaysen (58) fra KNS foreslått som nye styremedlemmer. Mens valgkomiteen selv fant frem til Marthe og Håvard som kandidater, var Anne den eneste kandidaten som kom inn som et forslag utenifra. Forslagsstiller var KNS.

Ole-Petter Pollen, Moss rykker opp fra å være styremedlem til å bli 1. visepresident, mens Inge Bøen, Ålesund går fra å være styremedlem til 2. visepresident. Til å besette  den fjerde og siste styremedlem-plassen foreslår valgkomiteen Kirsti Pettersen fra Soon. Hun forflyttes derved opp fra varamannsplassen hun har hatt i de to siste årene.

På de to plassene som varamenn, har valgkomiteen plassert Nina Myhre (46), KNS og Leif C. Middelthon (53) fra Stavanger.

Det foreslåtte styre består derved følgelig av fire gamle medlemmer og fem nye ansikter.

Lederne av alle de cirka 120 seilforeningene i landet skal i dag ha mottatt en påminnelse om at de må melde på sine delegater til seiltinget innen 26. februar.

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver å reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta. Seiltinget skjer 13. mars, men alle foreninger som vil delta, må ha påmeldt sine delegater innen 26. februar.

I påminnelsen som i dag er sendt til alle seilforeningene, ligger det en link til plattformen «iSonen» hvor påmeldingen skal skje. Der må delegatenes navn, e-post-adresse og telefonnummer registreres.

– Av erfaringen vet vi, av ulike grunner, at ikke alle e-poster til seilforeningene når frem til de rette personene, så vi ser gjerne at alle engasjerte seilforeningsmedlemmer forsikrer seg om at foreningen deres er representert på seiltinget, sier Per Bøymo, teknisk ansvarlig som sitter i andre enden og tar i mot påmeldingene.

Kan seiltinget bli historisk?

– Med denne digitale løsningen tror og håper vi på at seiltinget vil få rekordmange deltagere. Det ville jo være fantastisk om vi ville kunne ha alle landets seilforeninger representert på seiltinget. Det vil bli historisk! Det er i alle fall ingen distanser eller økonomiske barrierer som er til hinder for det, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med én representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med tale- og forslagsrett.

Forslag må fremmes innen 26. februar

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at de skal kunne behandles når man kommer til det punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er også 26. februar.

Så husk innen 26. februar: Meld på seilforeningens delegater og meld inn eventuelle forslag til seiltinget.

Og selve seiltinget – det finner sted 13. mars.

onsdag, 17 februar 2021

Rekordstort klasseklubb-møte

Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert.

Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp. 

I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord.

– Et så bra oppmøte og det store engasjementet som ble vist, lover bra for fremtiden, sier Thomas Nilsson, som ledet møtet og er administrator for forumet, som først og fremst har sitt tilhold på Facebook i form av en privat gruppe der det for tiden er 97 medlemmer.

God aktivitet – koronavirus til tross

Forumet 15. mars ble avholdt på Teams, og hver av de 20 klasseklubbene fortalte litt om aktivitet og status i klubbene.

– De fleste var overraskende positive, situasjonen tatt alt i betraktning, og jeg sitter igjen med et inntrykk at de fleste klasseklubbene er foroverlendte og tenker nye konsepter og ideer for hvordan de skal kunne ta klasseklubben sin videre, sier Thomas.

Klasseklubbene er ikke en formell del av Norges Seilforbund på linje med seilforeningene. For mens NSF er et forbund for seilforeningene, som derved kan delta med delegater på seiltinget (som i år avholdes 13. mars), kan klasseklubbene samlet sett kun møte med to representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

De to representantene som skal representere klasseklubbene på årets seilting, ble plukket ut under møtet, og det ble Jon Sverre Høiden, leder av NOR Rating, og Thomas Nilsson, leder av Norsk Optimistjolleklubb. Tradisjonen er at de to klasseklubb-representantenekommer fra hver sin «gren» av klasseklubber – kjølbåter og joller.

– Jeg tror det viktigste er at klasseklubbene fremstår som en motor i norsk seiling, selv om de er litt på sidelinjen med tanke på hierarkiet i norsk seiling. Et tettere samarbeid på klasseklubb-nivå tror jeg er løsningen på mange av klasseklubbens utfordringer, sier Thomas.

Og med tanke på forslag på seiltinget, ønsket Norsk Ynglingklubb at det ble fremmet et forslag om å innføre engangslisens igjen. Klubben mener at det at den muligheten ikke lenger fins, er en brems for å få med nye seilere i NM og i klassen. NM er en inngang til rekruttering i mange klasser.

– De nye seilerne er kanskje heller ikke medlem av en seilforening før NM, og når de både må melde seg inn i en seilforening og løse en helårs lisens, så blir det uaktuelt for mange å være med, sa Ronny Rognhaugen fra Yngling-klubben.

Tre internasjonale mesterskap i Norge i 2021

Kun et fåtall klasser fikk avviklet sine NM i 2020, men i år håper alle klassene å få i havn gode og godkjente mesterskap. Det ble også minnet om at fristen for å søke om NM i 2022 er 1. juni i år.

Tre internasjonale mesterskap skal arrangeres i Norge i år. VM i 2.4 mR i Tønsberg, VM i 5.5 mR i regi av KNS på Hankø og EM i Waszp i Sandefjord. Og det vil bety mange utenlandske seilere i Norge på en gang – og en kamp om oppmerksomheten – for alle de tre mesterskapene går parallelt i dagene fra 7. til 14. august.

Under klasseklubb-møtet ble det også fortalt om klubbenes mulighet til å anskaffe sin egen kolleksjon med seiltøy fra Helly Hansen igjennom Norges Seilforbund. NSF har også utviklet et administrasjonssystem for klasseklubber, som det ble informert om.

– Det er et ønske å samle hele klasseklubb-Norge under et system. Ikke minst for å kunne ivareta data og dokumentasjon. Vi holdt for eksempel på å miste hele båtregisteret til Norsk Optimistjolleklubb for et par år siden. Det lå på en DOS-maskin som var i ferd med å knele, sier Thomas.

Han mener alle klasseklubbene er tjent med å komme inn i et ensartet og sikkert system.

De klasseklubbene som var representert på møtet var:

 • Klasseklubb for 12.5k vm Krysser
 • Norsk 11-meter Klubb
 • Norsk 2.4 mR Klubb
 • Norsk 9er Klubb
 • Norsk Andungeklubb
 • BB11-klubben
 • Norsk Europajolleklubb
 • Norsk Finnjolle Klubb
 • Norsk Expressklubb
 • Norsk H-båt Klubb
 • Norsk IF-Båt Klubb
 • Norsk Knarrklubb
 • Norsk Laser Klubb
 • Melges Norway
 • NoR Rating
 • Norsk Optimistjolle Klubb
 • Shorthanded Sailing Norway
 • WASZP Norway
 • Norsk X-35 Klubb
 • Norsk Yngling Klubb

Disse var ikke til stede:

 • Norsk Drakeklubb
 • Grimstadjolleklubben
 • Norsk J/70 Klubb
 • Killingklubben
 • Kragerøterneklubben
 • Norsk Matchseiler Klubb
 • NORSUP
 • Oselvarklubben
 • RS Feva Klubben Norge
 • Norsk Solingklubb
 • Norsk Brettseilerklubb
 • 5.5 mR-klubben
Foiling kommer for fullt, men med denne måten å seile på er det mye nytt å lære. 1. mars avholder Norges Seilforbund et seminar om seiling på iQfoil.

Utdanningsansvarlig i Norges Seilforbund, Iens Ludvig Høst, mener alle trenere i landet bør sette av fire timer fra kl 17:30 til 21:00 mandag 1. mars. Da skal det handle om moderne brettseiling, og moderne brettseiling innbefatter nå foiling. Det er på full fart inn i brettverdenen – ja, innen seiling generelt. Fra 2024 er foiling på brett sågar OL-gren – med brettypen iQfoil som utstyr. 

– Ja, denne typen seiling brer raskt om seg, og det er nettopp derfor jeg mener det er så viktig at alle trenere har kunnskap om brettseiling på foil. Alle norske seilforeninger vil etter hvert måtte tilby denne typen seiling til medlemmene sine, og det er derfor viktig å ha kjennskap til hva dette handler om, mener Iens Ludvig.

Og en gyllen mulighet til å tilegne seg denne kunnskapen, dukker altså opp 1. mars. Da vil det bli avholdt et fire timer langt seminar om temaet med KNS’ brettrener Lukasz Grodzicki som leder. Med seg har han to av Norges beste utøvere på iQfoil, «Årets junior» Helle Oppedal fra Stavanger og Endre Funnemark fra KNS. Dette trekløveret vil bistå med all den kunnskapen de har.

Det blir imidlertid ikke bare foiling. Første del av vil omhandle teknisk trening med brettypen Bic Techno 293, og deretter vil det være foiling det dreier seg om.

Selv om seminaret først og fremst er myntet på trenere, vil det være åpent for alle å delta. Seminaret er digitalt og vil bli holdt på Teams. Påmelding skjer via portalen Min idrett. På den måten vil man også sikre seg at gjennomført seminar vil komme på hver enkelts seil-CV.

– Jeg mener dette er et viktig, fremtidsrettet seminar som er en gyllen anledning til alle trenere å legge alen til sin generelle treningskunnskap, sier Iens Ludvig Høst.

PÅMELDING

Norges Seilforbund har sikret seg to spennende innledere til det åpne seminaret om regattaer og formater som vil gå av stabelen under seiltinget 13. mars. 

På seminaret skal søkelyset rettes mot regatta-arrangementene som seilforeningene tilbyr seilerne rundt om i landet. Kan de forbedres? Kan de fornyes? Hva skal til for at de skal få flere deltagere? Hva vil seilerne ha? Hvilken sosial ramme skal man lage?

Søkelyset på temaet vil komme fra flere kanter og vinkler, og Norges Seilforbund har sikret seg noen av de mest spennende meningsbærerne på dette området. 

Ken Read (59) er en av USAs aller mest meritterte seilere som for tiden er kommentator under America’s Cup, som pågår nettopp nå. Og han vil snakke til seminaret direkte fra Auckland i New Zealand. Og tro ikke at han bare vil snakke om bolkstavlig talt høytflyvende og avanserte arrangementer som han nettopp nå er en del av. Temaet hans vil være helt vanlige regatta-arrangementer og hvordan de kan rekruttere og tiltrekke seg deltagere. Med sin lange erfaring, vil han garantert kunne komme opp med mange interessante erfaringer, tanker og ideer som også norske arrangører kan la seg inspirere av.

Knut Frostad (54) trenger ingen nærmere presentasjon for norske seilere. Han er en av de mest profilerte seilerne Norge noen gang har fostret. For tiden er han leder av Navico, et av verdens største selskaper som befatter seg med maritim elektronikk. Hvordan teknologi kan bidra til å utvikle og gjøre arrangementer spennende, vil ganske sikkert bli et emne han vil pense innom ved siden av alle andre tanker og meninger han måtte ha om hva som appellerer til seilere og som kan gjøre regatta-arrangementer attraktive å delta på.

Foredragene til Ken Read og Knut Frostad vil være to av mange innslag som vil belyse ulike måter å berike hvordan konkurranser og arrangementer for seilere kan være. Seminaret under seiltinget, som vil være digitalt og foregår på Teams, er tenkt å representere en solid vitamininsprøytning til seil-Norge nå før sesongen. For det er hevet over tvil at langt flere enn hva tilfellet er i dag, bør få anledning og lyst til å være med på alt det morsomme man foreta seg med en seilbåt eller et brett.

Sett av et par timer 13. mars til å følge seminaret. Det er åpent for alle. Flere nyheter om seminaret følger i denne kanalen frem mot 13. mars og i seilforbundets sosiale kanaler på Facebook og Instagram.

Årets fire seilsportsliga-stevner er fastlagt. Sesongen starter i Sandefjord og avsluttes i Florø.

Seilsportsligaens 5. sesong begynner nå å ta form, og det er klart at ligastarten vil foregå i Sandefjord 29. og 30. mai. Runde nummer to vil deretter gå i Larvik 19. og 20. juni.

Hvor den 3. runden vil bli plassert, erennå usikkert, men det som er klart, er at runden vil gå 14. og 15. august. 

Den store finalen vil i år foregå i Florø 11. og 12. september. Det er første gang en ligarunde seiles der. Og etter at finalerunden er ferdig, vil det være klart hvilke fire seilforeninger som får billett til Sailing Champions League – og hvilke seilforeninger som rykker ned eller opp.

En nyhet av året er at en serierunde, om koronasituasjonen krever det, kan bli avviklet i form av en mixed doublehanded-arrangement.

– At vi har lagd åpningen for å kunne seile mixed doublehanded, betyr at det må bli en svært umulig korona-situasjon for at seilsportsligaen ikke skal kunne la seg gjennomføre i år, sier Magnus Hedemark i SailLogic, som er ansvarlig for gjennomføringen av seilsportsligaen.

En annen god nyhet er at ingen av de 30 seilforeningene som deltar i seilsportsligaen, er blitt økonomisk skadelidende på grunn av at fjorårets ligasesong måtte avlyses. NSF har refundert alle startkontingentene.

Du kan lese mer om seilsportsligasesongen i en artikkel på SEILmagasinet.no.

Side 19 av 50