Morten Jensen

Morten Jensen

Ser du en ung gutt med mange barn rundt seg – på land eller ute i en eller annen båt. Da kan det være Jonas Sørlie fra Nesodden.

Jonas Sørlie (17) er den andre av fem finalister som nå er i den siste runden om hvem som skal få HH Youth Award-prisen. Prisen utdeles til ungdommer mellom 16 og 23 år, og det har vært fire hovedkriterier som er blitt lagt til grunn for utvelgelsen av finalistene:

 • Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere
 • Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i
 • Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere
 • Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er

– Jonas Sørlie er en seiler som sprer mye seilglede rundt seg, en som går egne veier, som aldri gir opp og en som har forbedret seg selv som seiler i år.

Dette er nøkkelord som sies om Jonas Sørlie fra Nesodden. Han er en av dem som stikker seg ut fordi han gjør noe mer enn hva som er forventet, og han er en som virkelig elsker seiling. Når det kommer til egen seiling i år, står seier i Express-klassen i Færderseilasen høyest. Sammen med sin jevnaldrende partner, Erik Woo Nøren, vant han den store klassen i et forrykende vær der mange andre og langt mer erfarne seilere brøt. Selv har Jonas bakgrunn som jolleseiler, men nå har han valgt å gå sin egen vei ved å seile Express og andre større båter. Han seiler også på Nesodden Seilforenings lag i seilsportsligaen og er med på shorthanded-regattaer.MJP 20210815 00020 8256 x 5504SEILSPORTSLIGAEN: Jonas Sørlie er med på Nesodden Seilforenings lag i seilsportsligaen. FOTO: Morten Jensen

Det er imidlertid ikke bare i egen båt Jonas utmerker seg. I lokalmiljøet i Nesodden Seilforening forening er han trener og motivator for seilere i alle aldre. Blant annet tar han gjerne med seg unge Optimist-seilere ut i storbåt eller i andre større joller for å gi dem en smak på denne typen seiling. Likeså tar han gjerne med seg venner som ikke er seilere for å la dem få oppleve sjøen.

Det sies om Jonas at han er veldig flink med barna og bidrar til å gi dem masse seilglede. Han er også instruktør på foreningens sommercamper og tilbakemeldinger etter årets sommercamp forteller om barn som har kjempelyst til å begynne med seiling fordi de hadde fått så mye motivasjon og gode tips fra Jonas.

– Jeg tror man skal lete lenge for å finne en som har like mye seilglede som Jonas, og da er det ikke så rart at han liker å videreformidle denne store gleden han har for sporten. Mange har begynt å seile på grunn av ham, sier kjæresten hans.

Jonas er også en som ikke lar seg stoppe dersom det dukkker opp hindere. To ganger har de brukket masten på Expressen i år, men han og Erik fant straks løsninger på finn.no som gjorde dem seilklare igjen.

Avstemningen om hvem som skal vinne Helly Hansen Youth Award 2021 åpnes 10. desember her på www.seiling.no og varer frem til og med julaften – 24- desember.  Hvem som til slutt blir vinner av prisen, avgjøres 30. desember. Vinneren får klær fra Helly Hansen til en verdi av 10 000 kroner. Andrepremie-vinneren får klær for 5000 kroner og kandidaten med 3. flest stemmer får klær for 2500 kroner.

torsdag, 02 desember 2021

Paraseiling i norsk medvind

2021 har vært et godt år for paraseilingen i Norge. Til neste år kan virksomheten bli utvidet ytterligere.

– Det er egentlig få idretter som er så godt egnet for folk med fysiske funksjonsnedsettelse som seiling, mener Hedda Sørensen.

Hun er primus motor for satsingen på paraseiling i Norges Seilforbund. Og det er en satsing som har skutt fart de siste årene.

Det begynte med et tilbud i KNS. I år er også Asker Seilforening kommet i gang, og i 2022 vil en entusiastisk gjeng på Mjøsa – i Hamar Seilforening – starte opp.

– Ja, nå er det den tredje sesongen i KNS og den første i Asker hvor vi har ukentlige treninger for paraseiling i sommersesongen. Til neste år starter de i Hamar, og i tillegg har vi noen andre seilforeninger som vurderer å etablere et tilbud, forteller Hedda.RS Venture paraRS VENTURE: RS Venture er en internasjonalt anerkjent båttype der seilerne kan sitte i spesialseter i fartsretningen. FOTO: Hedda Sørensen

Norges Seilforbund har fire båter av typen RS Venture, som er små kjølbåter som er spesielt tilrettelagt for paraseiling. De har blant annet seter i farstretningen som seilere med store funksjonsnedsettelser kan sitte i. Båtene er finansiert gjennom tildelingen av spillemidler myntet på aktiviteter for funksjonshemmede.

– Nå i oppstartsfasen viser det seg imidlertid at de fleste som begynner å seile, er såpass godt fungerende at de kan seile andre og mer vanlige båttyper. I KNS brukes derfor RS Quest mye, mens man i Asker benytter Andunger. Man trenger ikke nødvendigvis ha en masse spesialutstyr for å tilby paraseiling i foreningen sin.

Funksjonsnedsettelse har mange grader, og det inkluderer også personer med nedsatt syn og hørsel.

Kajakk og seiling går hånd i hånd

Hedda Sørensen forteller at NSF også har et godt samarbeid med Oslo Kajakklubb i arbeidet med funksjonshemmede. 

– Vi har jo en fellesnevner, og det er vann!

I sommer arrangerte de to samarbeidspartnerne blant annet en samling for ryggmargskadde i samarbeid med Landsforeningen for rygmargskadde (LARS). Der fikk de vist frem hvordan kajakkpadling og seiling kan tilrettelegges for dem 

– Det ble tatt veldig godt imot av mer enn 70 deltagere.  Nå planlegger vi bassengtrening, livredningskurs og lavterskel regattateori, og til sommeren neste år skal vi ha to regattaer – en hos KNS og en i Asker. Regattaen i Asker vil være en del av Askeroptimisten, så det vil bli en super anledning til å vise hvordan paraseiling kan integreres med all annen seiling.

Arbeidet med paraseilingen i Norge er også blitt lagt merke til utenfor landets grenser. NSF er blitt kontaktet av forbund både i Estland og Portugal som gjerne vil samarbeide.Andunge paraANDUNGE: Man trenger ikke spesiet utstyr for å drive paraseiling. I Asker benyttes foreningens Andunger. FOTO: Hedda Sørensen.

Et grasrot-tilbud

Hedda Sørensen understreker at arbeidet med paraseilingen i Norge handler om at funksjonshemmede skal kunne få ta del i seiling på linje med alle andre. Ambisjonene er ikke å utvikle seilere på toppnivå. Men om det ut av gjengen som begynner å seile skulle komme seilere som utvikler seg i en slik retning, vil det være et rent pluss.

– Vi vil begynne forsiktig med noen regattaer til neste år, og for at seilerne skal ha et mål å strekke seg mot og for å utvikle et nordisk samarbeid, går vi i tanker om å arrangere et nordisk mesterskap der vi seiler i RS Venture i et ligaformat, sier Hedda Sørensen.

I Sverige har man allerede lang erfaring i å tilrettelegge for paraseiling. Stiftelsen «Skota Hem» ble stiftet allerede i 1987 og har siden den gang stadig utviklet seg. Med ulik støtte har de blant annet hatt prosjektet «Segling utan gränser» som er blitt ledet at en av Sveriges OL-stjerner i seiling, Marit Söderström.RS Quest para2RS QUEST: I KNS benyttes båttypen RS Quest mye til paraseilingen. FOTO: Hedda Sørensen

Satsing på kvalitet

I Norge har det opp igjennom årene vært tatt ulike initiativ for paraseiling i flere lokalmiljøer og NSF har tidligere brukt atskillige midler til paraseiling på toppnivå, men det er først nå at Norges Seilforbund tar tak for å fremme paraseiling på grunnplanet. Hedda Sørensen er engasjert av NSF i en 60 prosent stilling.

– Hedda gjør en veldig god jobb. Dette er en langsiktig og utfordrende oppgave, men gjennom den kvaliteten og det pågangsmotet Hedda har, viser det seg allerede nå at dette bærer frukter, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

På toppnivå og i paralympic-sammenheng har imdlertid Norge hatt flere gode seilere – først og fremst Bjørnar Erikstad og Sonar-laget med Aleksander Wang-Hasen, Per Eugen Kristiansen og Marie Solberg. 

Paraseiling er blitt tatt bort som gren i paralympics, men det jobbes internasjonalt med å få seiling på programmet igjen for paralympics i 2028.Hedda SorensenPRIMUS MOTOR: Hedda Sørensen er engasjert av Norges Seilforbund til å bygge opp et landsomfattende paraseilingstilbud rundt om i seilforeningene. FOTO: Simen Kjeldsrud

Så du TV-innslaget på NRK i høst om en jentesamling i Optimist på Ustevatn rett under Hallingskarvet? Den var det Celia Chisholm Valeur Børresen fra Åsane Seilforening som stod for.

Celia Chisholm Valeur Børresen (21) er en av fem finalister som nå er i den siste runden om hvem som skal få HH Yout Award-prisen. Prisen utdeles til ungdommer mellom 16 og 23 år, og det har vært fire hovedkriterier som er blitt lagt til grunn for utvelgelsen av finalistene:

 • Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere
 • Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i
 • Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere
 • Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er
 • Celia var opprinnelig en aktiv jolleseiler, men da en skade stoppet den karrieren, døde slett ikke interessen for seiling. I stedet for å seile selv, har hun viet hun mye av tiden sin til å lære andre å seile.

– For å skape engasjerte seilere kreves det en like engasjert trener. Og trenere som i tillegg går langt for å bygge broer og godt miljø på tvers av foreninger og regioner, er våre mest verdifulle ressurser som fortjener å løftes frem, heter det i begrunnelsen for å foreslå nettopp Celia som en av kandidatene til Helly Hansen Youth Award.

Celia er aktiv i sin egen forening Åsane, men engasjementet hennes strekker seg langt ut over det.

Celia FBPÅ USTEVATN: Celia stod for en av årets mest originale treningssamlinger som foregikk på Ustevatn midt i fjellheimen.– Når optimistseilerne fra Vestland Seilkrets reiser ut på norgescup eller NM, stiller Celia opp for alle – uansett hvilken forening de representerer. Vinteren brukes til oppsøkende virksomhet. Når seilere ikke kan komme til henne, tar hun med seg sin faste gruppe med seilere på besøk til andre foreninger for å holde både teori og basistrening gjennom vinteren. Slikt brennende og inkluderende engasjement smitter over på seilerne. Alle seilerne som har hatt henne som trener, viser den samme seilgleden og den samme inkluderende holdningen når de møter nye seilere fra andre foreninger, sies det om Celia.

Et av årets mest originale påfunn var Optimist-samlingen som Celia arrangerte sammen med Geilo Seilforening. Midt på Ustevatn, der øst møter vest, samlet hun seilere fra forskjellige kanter av landet. Det var en dedikert samling helt eksklusivt for jenteseilere. Resultatet var sammensveiset gjeng med jenter som kom hjem med fornyet seilglede og klare mål om å fortsette med seiling i lang tid fremover.

Nå forbereder Celia seg på å følge de unge seilerne hun har trent, inn i nye båtklasser. Hun erinneforstått med at seilere utvikler seg ulikt, og et av hennes mål er å vise de unge seilerne bredden av de mulighetene som finnes innen seiling.

Ved siden av å være trener selv, blir Celia fremhevet som en ressurs for sine trenerkollegaer.

Avstemningen om hvem som skal vinne Helly Hansen Youth Award 2021 åpnes 10. desember her på www.seiling.no og varer frem til og med julaften – 24- desember.  Hvem som til slutt blir vinner av prisen, avgjøres 30. desember. Vinneren får klær fra Helly Hansen til en verdi av 10 000 kroner. Andrepremie-vinneren får klær for 5000 kroner og kandidaten med 3. felst stemmer får klær for 2500 kroner.

Fem kandidater er plukket ut til finalerunden og til den endelige avstemmingen om Helly Hansen Youth Award 2021. Fra 10. desember og frem til jul er det opp til deg å avgjøre hvem som til slutt skal få prisen.

Det kom inn rekordmange gode forslag til kandidater til prisen Helly Hansen Youth Award 2021. Hele 16 verdige kandidater ble foreslått, noe som gjorde arbeidet til juryen med å redusere de 16 til fem endelige kandidater svært utfordrende

– Det er utrolig morsomt og hyggelig at vi fikk så mange forslag til seilere som fortjener denne prisen. Og ja, det var virkelig en tøff jobb å skulle finne de fem finalistene. Jeg synes forslagsstillerne har truffet godt med tanke på kriteriene som gjelder for prisen. Dette er jo en litt annerledes pris der resultater ikke er et vesentlig kriterium, sier generalsekretær i NSF, Per Christian Bordal. 

Til slutt var det disse fem som slapp igjennom nåløyet:

 • Celia Valeur Børresen (21), Åsane Seilforening
 • Jonas Sørlie (17), Nesodden Seilforening
 • Mathias Berthet (20), Kongelig Norsk Seilforening
 • Maja Anine Paulsen Moe (17), Ålesunds Seilforening
 • Vemund Gransæther (23), NTNUi Seiling

For å komme frem til de endelige fem har juryen vektlagt følgende elementer knyttet til kandidatene:

 • Originalitet og oppfinnsomhet i arbeidet med å forbedre seg og andre seilere
 • Fremgang innenfor seilsportsgrenen vedkommende er aktiv i
 • Engasjement for seiling og engasjement for sitt lokale miljø og medseilere
 • Hvor miljøvennlig aktivitet og engasjement til vedkommende kandidat er

– Forslagsstillernes begrunnelse for kandidatene som de har foreslått, har spilt en viktig rolle med hensyn til utvelgelsen, sier Per Christian Bordal.

Vinneren av Helly Hansen Youth Award vil få seilklær til en verdi av 10 000 kroner. Det deles også ut en annen- og en tredjepremie med seilklær til henholdsvis 5000 og 2500 kroner.

Hvem som vinner prisen, er det seil-Norge – du og jeg – som avgjør. Avstemningen åpner 10. desember og avsluttes 24. desember – på selveste julaften. 30. desember vil vinneren bli offentliggjort.

I dagene frem til avstemningen åpner 10. desember vil du kunne lese mer om de fem finalistene her på seilforbundets sider.

tirsdag, 23 november 2021

Toppår for norsk seiling

2021 har vært et sterkt år for norsk seilsport. Norske seilere har vunnet ni internasjonale medaljer og topper flere internasjonale rankinglister.

Norsk seilsport er ikke bortskjemt med gode resultater internasjonalt, men Tønsberg-seilerne Helene Næss og Marie Rønningens VM-sølv i OL-klassen 49er FX avslutter en seilsesong som har vært en av de beste på lang tid. Ikke minst er det verdt å merke seg mange gode internasjonale resultater prestert av flere av seilere som nå kommer bak landslagsseilerne.

Internasjonale medaljer

Den aller gjeveste medaljen i 2021 vant Hermann Tomasgaard fra Kongelig Norsk Seilforening (KNS) da han tok bronse i Laser Standard (klassen har nå endret navn til ILCA 7) under De olympiske lekene i Japan. At det gror godt bak Hermann og at nye, lovende seilere er på vei, viste 17 år gamle Theodor Middelthon fra Stavanger da han vant bronse i U19-EM i den samme OL-klassen som Hermann seiler i.

Også bak de nybakte sølv-vinnerne fra Tønsberg fins det talenter. Pia Dahl Andersen og Nora Edland fra KNS vant EM-gull i 49er FX   for juniorer under 23 år i år. I guttenes beslektede 49er-klasse ble det U21-gull i EM også til Mathias Berthet og Jostein Aker. I VM i den samme klassen vant Mathias bronse sammen med Alexander Franks-Penty.

I OL i Frankrike i 2024 skal det for første gang seiles på foilende brett i den nye OL-klassen iQFOIL, og også her har norsk seilsport svært gode seilere på vei opp.  Helle Oppedal fra Stavanger vant VM-sølv i U21-klassen i år, og lillesøsteren hennes, Tuva Oppedal, vant VM-sølv i juniorklassen.IMG 0333 kopiPÅ LANDSLAGET: Helle Oppedals gode prestasjoner i 2021 har gjort at hun nå er kommet på det norske landslaget.

På topp i gamle OL-klasser

Norske seilere hevder seg også fortsatt i gamle OL-klasser. Siren Sundby vant som kjent OL-gull i Europajolle-klassen i Hellas i 2004, og i årets VM for gutter i den samme klassen ble Lars Johan Brodtkorb fra Horten verdensmester. Også som lag i det samme mesterskapet vant Norge gull.

Gode norske rankingplasseringer

På det internasjonale seilforbundet, World Sailings, rankingliste leder for tiden Line Flem Høst fra KNS OL-klassen ILCA 6 for damer, mens Hermann Tomasgaard ligger på 2. plass på rankinglisten i ILCA 7.line hederLEDER RANKING: Line Flem Høst ligger på topp på verdensrankingen i OL-klassen ILCA 6. FOTO: Morten Jensen

I 49er FX-klassen ligger Helene Næss og Marie Rønningen på 8. plass på World Sailings rankingliste, men VM-sølvet vil trolig bringe dem oppover ved neste oppdatering.

I seilbrett-verdenen er det rankingen til PWA World Tour som gjelder, og i klassen for foilende brettseilere er Helle Oppedal ranket som nummer to i verden i dameklassen. Blant seilere under 21 år er hun best. I freestyle-klassen er Oda Johanne Brødholt fra Oslo ranket som nummer tre.

Det er lenge siden Norge har vært så synlige på det internasjonale seiler-kartet som i år.

RETTELSE:

I pressemelding om VM-sølvet til Helene Næss og Marie Rønningen ble det sagt at det var første norske VM-medalje i en OL-klasse på 18 år. Det medfører ikke riktighet. Line Flem Høst vant VM-bronse i OL-klassen ILCA 6 i 2020. NSF beklager feilopplysningen.

Norske medaljer i internasjonale mesterskap i 2021

OL Bronse Hermann Tomasgaard, KNS Laser Standard
VM Sølv Helene Næss/Marie Rønningen, Tønsberg 49er FX
VM Gull Lars Johan Brodtkorb, Horten Europajolle
VM Sølv Helle Oppedal, Stavanger iQFOIL
VM Sølv Tuva Oppedal, Stavanger iQFOIL U19
VM Bronse Mathias Berthet/Alexander Franks-Penty, KNS 49er U21
EM Gull Mathias Berthet (KNS)/Jostein Aker (Tønsberg) 49er U21
EM Gull Pia Dahl Andersen/Nora Edland, KNS FX U23
EM Bronse Theodor Middelthon, Stavanger ILCA 7

VM-Gulltil Norge i Europajolle lag:

(Lars Johan Brodtkorb (Horten)/Nora Johanne Brodtkorb(Horten)/Emil Forslund (Nesodden)/Balder Støen (Nesodden)

fredag, 19 november 2021

Seiling blir en del av NM-veka

NM-veka er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund og NRK om å vise mangfoldet i norsk idrett. I 2022 blir seilsporten en del av dette.

NM-veka er for 2022 lagt til Skien/Porsgrunn/Brevik-området. Der vil en rekke idrettsforbund avholde sine norgesmesterskap, inklusive Norges Seilforbund, som har tildelt Brevik Seilforening NM i 29er, iQfoil, WASZP og Windfoil. Disse fire NM-ene, som vil ha Brevik Seilforenings anlegg på Seivall som utgangspunkt, vil inngå som en del av NM-veka.

Opplegget er slik at NRK vil lage direktesendinger og reportasjer fra alle mesterskapene som inngår i NM-veka, som i 2022 vil foregå fra 24. til 26. juni. Andre idretter som er med på NM-veka er eksempelvis padling, bryting, styrkeløft, motorsykkelsport, turn, skyting, kajakkpolo, aquabike og boccia.

– Dette er en stor begivenhet for oss, og det er det største arrangementet vi vil ha hatt siden vi var vertsskap for stor-NM i 2008, sier Bård Sæthre i Brevik Seilforening.

Han forteller at de har jobbet mye med å ruste opp brygger og anlegg ved Seivall, og at det kommende NM-et vil skape mye engasjement i foreningen.

– Vi håper Seilvall vil kunne skape en fin ramme rundt mesterskapet, og vi ser frem til å samarbeide med NRK og Norges Seilforbund slik at vi får vist frem den fine sporten vår på en spennende og god måte. Dette er en gyllen mulighet, for folk flest vet jo lite om hva seiling går ut på, sier han.

Hvordan seilingen i NM-veka vil bli vist frem, er foreløpig ikke sikkert. Det kan bli snakk om direktesendinger, men det kan også bli redigerte opptak og intervjuer. NRK har foreløpig ikke konkludert – dette er fortsatt et tema mellom de arrangerende partene.

OL-seiling var en suksess

At seilsport faktisk kan egne seg på TV, viste OL i Japan. Derifra fikk vi i sommer oppleve direktesendinger fra mange spennende seilaser som ble glimrende kommentert av Bjørnar Erikstad og Tiril Bue. Sendingene engasjerte langt utover en engere krets av seil-entusiaster. Det viser seertallene til Discovery.

Sendingen 30. juli, der begge Laser-klassene og 49erFX var i aktivitet, ble sett av 33 000 over en fem timers periode på TV Norge og under direkte-spilleren til Discovery+. Dagen etter, under medaljefinalen i Laser, fulgte 25 000 sendingene. På det meste så 41 000 seere sendingen 1. august.

– Dette vil jeg si er et veldig godt resultat, sier Marcus Fredheim i Discovery.

Seilsendingene på Eurosport, som er betalbar og for abonnenter, ble fulgt av mellom 5 og 8000.

Seilsendingene fra Japan er også blitt anerkjent internasjonalt. Da den internasjonale olympiske komiteen, IOC, nylig skulle kåre de beste TV-sendingene fra OL i Japan, vant seiling gull i kategorien for sendinger produsert av vertsnasjonen selv. Terrengsykling og surfing kom på plassene bak.

onsdag, 17 november 2021

Kjemper om VM-tittelen i 49erFX

Etter to dager med seiling i 49erFX-VM i Oman, ligger Helene Næss og Marie Rønningen på annenplass sammenlagt.

22 lag kjemper om VM-tittelen i 49erFX. Det foregår i Oman og er det første store mesterskapet i klassen etter OL i Japan. Derifra reiste Helene Næss og Marie Rønningen med en 7. plass i bagasjen og en liten skuffelse i sinnet. De syntes ikke de hadde fått ut potensialet sitt under OL-seilasene.

Nå ser det ut til at de to seilerne fra Tønsberg skal få sin revansje og kunne vise hva de er gode for. Etter to dager og seks seilaser ligger de på en andreplass sammenlagt. Da er dårligste seilas strøket, men tar man en kikk på brutto-poengsummen, har de den laveste poengsummen av alle. 

Det betyr at de til nå har den jevneste serien. De har til nå strøket en 8. plass som sin dårligste plassering, mens det ledende laget, Odile van Aanholt og Elise Reuyter fra Nederland har en 18. plass som de har strøket. De tåler med andre ord ikke ytterligere en slik plassering, for da vil poengene deres rause på. Sak samme gjelder for Ronja Gtönblom og Veera Hokka fra Finland på tredjeplass. De har strøket en 15. plass.

Da er kanskje de olympiske mestrene fra Brasil, Martina Grael og Kahena Kunze, hakket mer robuste. De ligger á poeng med finnene, men har en 10. plass som sin dårligste, strøkne seilas.

Helene Næss og Marie Rønningen er med andre ord for fullt med i kampen om VM-tittelen i klassen!

Mesterskapet fortsetter ut uken og avsluttes søndag 21. november med medaljefinale.

Norge har også med et halvt lag i VM for 49er, der Mathias Berthet seiler sammen med danske Nikolaj Buhl. Buhl er med på det danske 49er-landslaget og er dessuten en svært erfaren trener. I desember skal han til Valencia der han skal være trener for de norske 49er-seilerne. Mathias og Nikolaij har tidligere seilt sammen i en regatta i Frankrike, så helt nye er de ikke for hverandre. Så langt ligger den nordiske duoen på 21. plass av 36 lag.

Søndag 21. november avholder NSF, i samarbeid med Norges Idrettsforbund, et seminar om seksuell trakassering – om hvordan det kan forebygges, håndteres og følges opp dersom det har skjedd. Seminaret er obligatorisk for alle seiltrenere.

Opptak av seminaret finner du i vår Youtube kanal.

Seksuell trakassering eller diskriminering kan høres ut som et fjernt tema innen norsk seilsport og i seilmiljøet. Men om du ikke har hørt om at noe slik har forekommet i din forening eller i ditt miljø, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke har skjedd. Kanskje er det fordi ingen har turt å snakke om det…

Norges Idrettsforbund har som visjon «Seilglede for alle», og for at den visjonen skal kunne oppfylles, må alle idrettsutøvere – og derved seilere – føle seg trygge i sitt miljø. Dette er utgangspunktet for seminaret som vil bli avholdt 21. november på Teams fra kl 18:00 til kl 20:00. 

– Seminaret er obligatorisk for alle seiltrenere i Norge. Det er også sterkt anbefalt for alle tillitsvalgte og foreldre i seilforeningene, sier Iens Ludvig Høst i Norges Seilforbund.

Nulltoleranse

Seminaret vil ta for seg hva seksuell trakassering er. Og det er ikke nødvendigvis alvorlige ting. Et vennskapelig klapps som oppleves problematisk for mottageren, er seksuell trakassering, En vits eller kommentar som er sårende eller støtende, er også trakassering.

– Oppleves berøring og for eksempel kjønnsladete kommentarer om eller til en utøver støtende for utøveren, så er det å betrakte som trakassering, slås det fast fra Norges Idrettsforbund, som har nulltoleranse for dette.

Litt om programmet

Seminaret vil bli åpnet av NSFs president, Guro Steine. Deretter vil deltagerne delt inn i grupper der man skal dískutere hva som kan oppleves som seksuell trakassering. I en video som vil bli vist, orienterer Håvard B. Øvregård i Norges Idrettsforbund om hva som kan oppfattes som seksuell trakassering og overgrep. Han vil også være til stede under seminaret og vil svare på spørsmål etter at videoen er blitt vist.

Deretter følger en seanse der man vil snakke om hvorfor det er så vanskelig å snakke om nettopp dette temaet, og hva som kan og bør gjøres for å endre på dette. 

Jan Erik Sverre i KNS vil fortelle om hva de har gjort for å håndtere dette. KNS samarbeider med idrettsforeningen Njård. De to klubbene har inngått et samarbeid for å sikre en trygg idrett for sine utøvere, medlemmer, frivillige og ansatte. De har gått sammen om å opprette et system for hvordan slike saker skal håndteres dersom de oppstår, og de har i den forbindelse opprettet et felles utvalg, «Utvalget for trygg idrett». Det består av fire personer, to fra hver klubb, som blant annet skal følge opp eventuelle varslingssaker.

– Hensikten med samarbeidet er å motvirke uønsket atferd og diskriminering i vid forstand, fra rasisme og mobbing, til seksuell trakassering, heter det i en pressemelding fra KNS da de bekjentgjorde samarbeidet.

Obligatorisk for trenere, sterkt anbefalt for seilforeninger

– Seminaret er som sagt obligatorisk for alle seiltrenere i Norge, men for dem som ikke kan delta søndag 21. november, vil det bli filmet. Trenere som ikke er med på seminaret, må registrere seg og gjennomgå opptaket fra seminaret og svare på noen spørsmål som vil bli hektet på filmen. Slik at vi får en kontroll på at de virkelig har gått ordentlig igjennom videoen. Dette må de gjøre før de starter med seiltreningen sin, sier Iens Ludvig Høst.

Han mener at den samme videoen også bør kjøres i alle landets seilforeninger – etterfulgt av et dialogmøte der blant annet spørsmålene: Hva gjør vi med dette hos oss? Hvordan snakker vi med hverandre om dette hos oss? – diskuteres, besvares og nedfelles i foreningene.

– Dette er et veldig viktig tema, så sett av to timer søndag 21. november mellom kl 18 og 20, oppfordrer Iens Ludvig Høst.

tirsdag, 09 november 2021

Hermann Tomasgaard nr. 7 i VM

Etter første dag med seilaser i gullfinalen, ligger HermannTomasgaard på 7. plass i VM i ILCA 7, som pågår i Barcelona.

Etter en innledning med lite vind, avlyste og utsatte seilaser, er VM i ILCA 7 i Barcelona nå i gang for fullt. Åtte seilaser er fullført – fem kvalifiseringsseilaser og tre finaleseilaser – og så langt ligger Hermann Tomasgaard på 7. plass – ett poeng bak treningspartner og rival, Philipp Buhl fra Tyskland. Thomas Saunders fra New Zealand leder ganske klart foran en annen seiler Hermann ofte trener sammen med, irlenderen Finn Lynch. Sølvvinner fra OL, Tonci Stipanovic fra Kroatia, ligger på 3. plass.

For Hermann er det fem poeng opp til en topp fem-plassering og 15 poeng opp til en medaljeplass. Med mange seilere i feltet og store endringer i de enkeltes resultater, kan mye ennå skje. Hermann avsluttet dagen med en 6. plass, mens de to øvrige finaleseilasene hans endte på 22. og 16. plass. For å illustrere ytterligere de store variasjonene, kan nevnes at Stipanovic på tredjeplass, avsluttet dagen med en 24. og en 35. plass!

Alene i gullfinalen

Hermann er den eneste av de norske seilerne som kvalifiserte seg for gull-finalen. De øvrige seks nordmennene seiler i sølvfinalen, og blant dem er det Christoffer Sørlie fra Fredrikstad som ligger best plassert. 

I skrivende stund har sølvfinalistene kun fått registrert syv seilaser, og totalt ligger Christoffer på en 80. plass. 68 seilere deltar i gullfinalen, hvilket betyr at han er nummer 12 i sølvfinalen isolert sett. Uffe Tomasgaard fra Drøbaksund følger rett bak på 83. plass.

Deretter følger Stavanger-seilerne Olai Hagland på 95. plass, Theodor Middelthon på 113. plass, August Hanevik på 117. plass og Anders Lindemark 126. plass av de i alt 135 seilerne som deltar.

Full resultatliste.

torsdag, 04 november 2021

Stort norsk lag starter i ILCA 7-VM

I morgen starter VM i ILCA 7 i Barcelona der Norge stiller med hele syv seilere. Konkurransen blir hard, fire av de fem beste fra OL er med – inklusive Hermann Tomasgaard.

Det er kun den olympiske mesteren, Matt Wearn fra Australia, som mangler av de fem beste i OL. Tonci Stipanovic fra Kroatia (OL-sølv), Pavlos Kontides fra Kypros (leder verdensrankingen) og Philipp Buhl fra Tyskland er alle  med, og de er naturlig nok i det ypperste favoritt-sjiktet i kampen om VM-medaljene som skal deles ut.

Med hele syv seilere er Norges tropp en av de største, og den er den klart største fra Norden. Flest deltagere har vertsnasjonen Spania samt Italia med 11 seilere, men bortsett fra det er det kun England og Nederland med sine åtte seilere som har med flere deltagere enn Norge. Finland og Danmark har med fire seilere, Sverige tre.

Bortsett fra de fire nevnte og kjente OL-seilerne, inneholder deltagerlisten, som i alt teller 139 seilere fra 44 nasjoner, mange og nye ukjente navn. Etter et OL foregår det alltid et generasjonsskifte ettersom flere seilere gir seg, noe som byr på mulighet for nye seilere å markere seg. Det er en mulighet også de norske seilerne har.

En ener og mange talenter

På det norske laget er Hermann Tomasgaard, som nå er ranket som nummer to i verden, den soleklare eneren, og det er nok han man må støtte seg til dersom det skal kunne bli norske farger på seierspallen. Men bak ham vil det bli spennende å se hvem av de øvrige norske seilerne som vil kunne blomstre i mesterskapet. 

De norske seilerne som deltar er:

 • Olai Hagland, Stavanger
 • August Hanevik, Stavanger
 • Anders Lindemark, Stavanger
 • Theodor Middelthon, Stavanger
 • Christoffer Sørlie, Fredrikstad
 • Uffe Tomasgaard, Drøbaksund 
 • Hermann Tomasgaard, KNS

– Vi har ikke satt oss noe resultatmål under VM,  men vi har en hel del utviklingsmål som vi jobber med. Blant annet skal vi ha fokus på startene, sier Emilie Kathrin Vabø, som er treneren som følger de norske seilerne i Barcelona, bortsett fra Hermann, som landslagstrener Anton Garotte følger opp.

Hun og Anton vil  jobbe tett sammen under VM, og når det er andre norske seilere i den gruppen Hermann seiler i, vil Anton også følge opp dem.

– Anton vil også vie Theodor, som er på utfordrerlandslaget, ekstra oppmerksomhet, sier Emilie.

Kompetanseoverføring i praksis

De øvrige seilerne er en del av det nye talentprogrammet til Norges Seilforbund, som Emilie har ansvaret for under VM.

Også for Emilie vil VM-et være lærerikt. Hun vil bli briefet og coachet av Anton, og hun vil være tilstede når Anton og Herman har sine debriefer.

– Det håper jeg at jeg vil lære mye av, sier Emilie.

Verdensmesterskapet starter i morgen, og værvarselet lyder på lite og veldig skiftende vind.

– Så lite og så skiftende at vi faktisk lurer på om det in det hele tatt blir noen seilaser i morgen. Men blir det det, er vi sterke og klare til dyst, sier hun. 

Side 3 av 54