Morten Jensen

Morten Jensen

Går du med ambisjoner om en toppidrettskarriere innen seiling, har du sjansen nå. Norges Seilforbund løfter utfordrerlandslaget med et langsiktig perspektiv. Alle med toppidrettsambisjoner, foreløpig i ILCA 7, ILCA 6, 49er FX, 49er og iQfoil, kan søke om opptak i laget. Andre klasser vil kunne bli aktuelle etter hvert.

Det internasjonale nivået i seiling har hatt en voldsom utvikling i løpet av det siste ti-året. Dette har resultert i at avstanden ned til det nasjonale junior-nivået i Norge har økt. Mang en seiler som har forsøkt seg i internasjonale mesterskap i noen av OL-klassene, har erfart at veien opp til toppen kan synes veldig lang. De beste seilerne i verden er rett og slett innmari gode til å seile.

Det norske landslaget har klart å følge med på denne utviklingen, og flere av seilerne på laget er nå faktisk medaljekandidater i OL. Løftet de har hatt, har imidlertid også resultert i at det nå er blitt stor avstand mellom de beste og de nest beste i Norge. Norges Seilforbund ser det derfor som helt nødvendig å tette igjen dette hullet ved å etablere «utfordrerlandslaget», som et springbrett til landslagsseiling.

En helhetlig plan

Å løfte utfordrerlandslaget er et ledd i en helhetlig plan som går ut på å knytte topp og bredde i Norge tettere sammen. Leddene fra seiling på foreningsnivå og opp til landslaget skal overlappe og linkes til hverandre. De skal ikke være separate grupper med tette skott. Veien mot toppen for en seiler skal heller ikke oppleves som ensom. Målet er tvert imot å utvikle en trenings- og læringskultur der det å løfte i fellesskap, dele kunnskap og erfaring og spille hverandre gode skal være bærende og helt sentrale elementer – fra man seiler i egen seilforening til man seiler med Norge på brystet i et OL eller VM.

Du har nok hørt navn som «toppseil», «juniorlandslag», «utfordrerlandslag» nevnt før. Det har opp igjennom årene vært gjort mange forsøk på å etablere et lag og en karrierevei innen seiling på nivået under landslaget. Intensjonene og planene har vært gode, men de har strandet. Årsakene har vært flere, men de viktigste har vært mangel på tydelig ledelse og evne til å holde fast i langsiktige perspektiver. Dette har igjen hatt sin bakgrunn i trang økonomi hvor NSF ikke har kunnet prioritere egen ledelse og faste trenere til nivået under landslaget.

– Denne problemstillingen har vi jobbet mye med i det siste året, og vi mener nå at vi har grunnlaget for å igangsette en langsiktig og helhetlig plan som vi kan holde fast ved i mange år fremover. Å etablere et utfordrerlandslag med et langsiktig perspektiv på nivået under landslaget, er en del av denne planen, sier Iens Ludvig Høst i NSF.

Sammen med en gruppe fra NSFs styre har han jobbet frem en helhetlig plan for hvordan toppidrettssatsingen i norsk seilsport nå skal henge sammen.

Utfordrerlandslaget skal i første omgang bestå av seilere i klassene ILCA 7 (Laser Standard), ILCA 6 (Laser Radial), 49er, 49erFX og iQfoil.

– Den samme strukturen vil bli tilbudt andre klasser når vi ser at det er grunnlag for det med hensyn til antall seilere, interesse, ambisjoner og resultater. Denne invitasjonen er derfor en start på noe vi håper skal vokse, sier generalsekretær Per Christian Bordal i NSF. 

Uttaket av laget vil basere seg på søknader og søknadsfristen er 1. august i år. Laget vil ventelig være tatt ut innen 20. august etter at søknadene er behandlet og søkerne intervjuet.

– Uttaket vil bare til en viss grad basere seg på oppnådde resultater. Seilernes ambisjoner, utviklingsmotivasjon, langsiktige planer og mulighet til å balansere studier eller jobb med seilingen vil bli tillagt vesentlig vekt, forteller Iens Ludvig.

 20191004 104314 MJP
 FIRE KLASSER: I første omgang inviteres seilere i fem klasser til å utgjøre landslaget. Laser Standard (ILCA 7) er en av dem. FOTO: Morten Jensen

150 dager seiltrening i året

Det vil bli krevd at de som kommer på laget, kan trene på vannet etter felles oppsatte planer 150 dager i året. Den fysiske treningen forutsettes å gå kontinuerlig hele året. Det er også en forutsetning at seiling er den enkeltes hovedvirksomhet, og at den kan kombineres med studier eller jobb. NSFs sportssjef vil være ansvarlig for laget og de langsiktige planene. NSF er for tiden inne i sluttfasen når det gjelder å finne en sportssjef som skal tiltre etter OL.

Utfordrerlandslaget vil ha et nært samarbeid med landslaget, og det legges opp til felles trening 30–40 dager i året.

– På denne måten vil vi søke å overføre ferdigheter og utnytte landslagets erfaringer og kunnskaper – både når det gjelder trenere og seilere.

Iens Ludvig forteller også at det allerede er igangsatt samarbeid med svenske og danske forbund, trenere og seilere på tilsvarende nivå. Han regner med at utfordrerlandslaget vil tilbringe ytterligere 30–40 dager med trening sammen disse seilerne.

 20191004 144436 MJP
 SAMARBEID OG OVERLAPPING: En av de bærende ideene om hvordan norsk seilsport skal utvikle seg, er et utstrakt samarbeid mellom nivåene og lære av hverandre. Utfordrerlandslaget skal ha et utstrakt samarbeid med landslaget, og foreningsmiljøene rundt om i landet skal samarbeide med utfordrerlandslaget. FOTO: Morten Jensen.

Nasjonale og internasjonale regattaer

Et viktig element i det nye utfordrerlandslagets «hverdag» vil selvfølgelig være deltagelse i regattaer, men Iens Ludvig uttrykker at man vil være seg mer bevisst enn tidligere når det gjelder hva slags regattaer seilerne deltar i.

– Ja, det er selvfølgelig viktig å bygge konkurranse-erfaring gjennom å delta i mange regattaer – særlig internasjonale – og å bruke dem som læringsarena. Men det er også viktig å regulere regattadeltagelsen til utøvernes nivå. Det kan selvfølgelig være spennende å seile verdenscup og internasjonale mesterskap med de aller beste, men det kan være like viktig å lære seg å kjempe i den fremste delen av feltet med seilere på ens eget nivå fremfor å måtte kjempe i bakre halvdel i et mesterskap.

Det legges opp til at utfordrerlandslaget skal seile rundt 30 dager i regattaer i utlandet. Like viktig vil det imidlertid være å delta i regattaer i Norge, for utfordrerlandslaget skal ikke bare suge kunnskap og erfaring fra toppen og ned til seg. Utfordrerlandslaget skal også være en motivator og kunnskapsbase for seilere i seilforeningene rundt om i landet.

– Seilerne på laget skal delta i NM og norgescuper, og så langt det er mulig skal NC-er prioriteres foran internasjonale samlinger og regattaer, sier Iens Ludvig.

Disse regattaene vil kreve 12–14 dager av utfordrerlandslagets «dagsbudsjett». Å delta på seilforbundets vår- og høstsamlinger samt treninger i seilforeninger rundt om i landet er «budsjettert» til 30–40 dager til.

Alle samlingene i Norge vil være åpne for seilere som ikke er medlemmer av utfordrerlandslaget. På den måten vil den kunnskapen og erfaringen utfordrerlandslaget opparbeider seg, kunne videreføres til alle de andre som synes det er gøy å forsøke å utvikle seg som seilere.

Et langsiktig perspektiv

Å utvikle seg som seiler er en langsiktig prosess. All erfaring tilsier det. Å bli god til å seile på et internasjonalt nivå er ingen quick fix. Derfor vil arbeidet med årlige og periodiske treningsplaner for hver enkelt på utfordrerlandslaget ha et perspektiv på fra tre til fem år. Det vil dessuten bli lagt vekt på hvordan de enkelte når sine prosess- og ferdighetsmål fremfor kortsiktige resultatforventninger, forklarer Iens Ludvig Høst.

Nærmere krav til søknad og mer utfyllende informasjon om utfordrerlandslaget: Orientering om søknad til utfordrerlandslaget

Jeløy Folkehøyskole i Østfold har nå gjennomført sitt første år med egen seillinje sammen med åtte elever. Nå inviterer skolen til et nytt år med dobbel kapasitet og med Norges tidligere sportssjef i seiling som lærer.

– Ja, vi er i ferd med å avslutte skoleåret nå. Åtte elever har gått på linjen som vi har kalt Vannsport i Norge. Vi gleder oss til et nytt skoleår i august med enda mer moro og seilglede,  sier Jan Steven Johannessen, som er lærer ved skolen og som tidligere har vært sportssjef i Norges Seilforbund og trener i en årerrekke.

Hele ni OL har han fått med seg – fem for Norge, to for Sverige og to for Østerrike. Nå vier han tiden sin til Frelsesarmeen med både Jeløy Folkehøyskole og Frisk seilas, som er en del av Frelsesarmeens rusomsorg der de arrangerer seilopplæring for folk som sliter med et rusproblem.

Jan Steven Johannessen forteller at de har jobbet mye med seil-innholdet de tilbyr elevene, og han mener at de nå har fått til en svært allsidig pakke. Elevene får kort og godt prøve seg i alle former for seiling.

– Ja, det eneste vi foreløpig ikke kan tilby, er foiling. Ellers har vi det meste.

Hele spekteret av seiling

Frelsesarmeens rusomsorg har nylig kjøpt en Colin Archer-skøyte med gavemidler fra Trygve Hegnar og andre bidragsytere. Gjennom samarbeidet innad i Frelsesarmeen vil Jeløy folkehøyskole ha tilgang til denne skøyta slik at også elevene ved skolen kan lære seg å seile den og bruke den på tur.

De vil også lære seg å kite og seile på brett. I tillegg vil de få prøve seg på jolleseiling i RS Feva og moderne kjølbåtseiling i RS 21.

– Målet vårt er å dekke hele spekteret seiling spenner over, sier Jan Steven.

I tillegg til seiling vil elevene blant annet også få være med å padle kajakk og bedrive SUP.

De fleste som søker seg til en folkehøyskole er ferdig med videregående og føler behov for et mellomår før de begynner å studere eller jobbe. Det er et skoleår hvor elevene bor hjemmefra og må spise og leve sammen med andre. Men de bor på hvert sitt enmannsrom.

– Litt som å være i militæret, sier Jan Steven.

 RS 21 Jeløy
 LÆRER’N: Jan Steven Johannessen vil bli seilerlæreren til de som velger å gå på Jeløy Folkehøyskole. FOTO: Mette Randem

Læring for livet

Seiling er en av flere grener som Jeløy folkehøyskole tilbyr. Skolen drives av Frelesesarmeen, men Jan Steven sier at det ikke ligger noen føringer om at man må ha et kristent livssyn for å være med.

– Absolutt ikke. Det er viktigere at man kan oppføre seg og behandle sine medmennesker på en all right måte. Seiling er jo dessuten en god plattform for å lære nettopp det; å være sosial, lære seg å kommunisere,samarbeide og gjøre hverandre gode. Det er læring for livet.

Jan Steven håper på mange elever når høsten kommer og skoleåret starter, og i den forbindelse har han en liten drøm som nok har sin rot i hans tidligere virke som sportssjef.

– Det er ikke noe krav om at man skal kunne seile for å søke seg hit. Det er jo nettopp det man skal lære seg i løpet av skoleåret, men det hadde vært utrolig gøy om det blant søkerne var noen som kan seile litt. Da kunne vi blant ennet ha vært med på tirsdagsregattaenetil Moss Seilforening med noen lag. Det hadde vært kult, sier han.

 Colin Archer jeløy 1400
 TURSEILING: Skolens nyervervelse er en Colin Archer-skøyte som elevene skal benytte til turseiling. FOTO: Mette Randem.
Om en måned er seilsportsligaen 2021 i gang for fullt, og i forbindelse med nedtellingen til åpningsstevnet i Sandefjord 10. juli, foreligger det nå en ny Race Report – i digitalt format.

Seilsportsligaens 2020-sesong ble spolert av koronapandemien, men etter et helt år med stillstand er det likevel ett og annet å rapportere om. Ikke minst hva de foretok seg rundt om i ligaforeningene mens vår-, sommer- og høstmånedene passerte. Noen inntrykk fra foreningene rundt om i landet finner du i Race Report 2020, som nettopp er digitalt publisert.

Race Reporten forteller imidlertid også om hva som skal skje i denne sesongen. Og at det vil skje noe, er ganske så sikkert – all den stund shorthanded-seiling med J/70 er et alternativ dersom ikke myndighetene har løsnet på grepe og sluppet opp for mer breddeidrett innen 10. juli.

– Kan vi ikke gjennomføre den første ligarunden i Sandefjord med fullt mannskap, vil den bli gjennomført med to seilere i båten ad gangen, sier Magnus Hedemark i SailLogic, som er ansvarlig for gjennomføringen av seilsportsligaen.

Den nye Race Report inneholder mye nyttig informasjon rundt åretsvnorske liga – men også om hva som skjer i utlandet – i Sailing Champions League. Tre norske seilforeninger skal prøve seg i Europa denne sommeren.

Du finner Race Report 2020, men også de to øvrige rapportene (2018 og 2019) på seilsportsligaens nye nettside, som i seg selv er et studium vel verdt. Tanken bak den nye siden  er å samle all informasjon knyttet til seilsportsligaen på ett og samme sted.

Direktelink til Race Report 2020.

Hermann Tomasgaard kom ikke til medaljefinalen i verdenscup-regattaen i Medemblik, men han vant til slutt «trøsteseilasen» for seilerne som lå på 11. plass og utover.

Etter en vanskelig vårsesong som ble amputert av pusteproblemer, var Hermann Tomasgaard endelig tilbake på en internasjonal regattabane igjen. Under verdenscup-regattaen i Medemblik, som ble avsluttet i helgen, svingte resultatene en del, og det endte med at han lå på 14. plass da de 10 beste ble plukket ut til å seile medaljefinale. 

De resterende seilerne – fra nummer 11 og utover – fikk en ekstra seilas på søndag for å gjøre opp den endelige rekkefølgen dem imellom. Den endte med seier til Hermann. Det gjorde at han avanserte fra 14. til 11. plass sammenlagt.

Allianz-regattaen som verdenscup-regattaen heter offisielt, ble i det store og hele arrangert under uvanlige Medemblik-forhold. Vanligvis står fuktig luft og mye vind inn fra havet, men denne gangen fikk seilerne oppleve overveiende lett vind. Det førte til at mange andre navn enn dem som vanligvis preger resultatlisten i ILCA 7-klassen, fikk markert seg, og medaljefinalen ble ytterst internasjonal. Det er ikke ofte man ser nasjoner som Guatemala, Peru, Sør-Korea, Singapore og Russland samlet i en slik finale i denne klassen, men det forteller litt om det høye nivået i klassen når store profiler og forhåndsfavoritter må gi tapt for et helt kobbel av andre seilere når vindforholdene dreier i deres spesialfavør.

Tar med lærdom videre

Noe tilsvarende fikk Line Flem Høst erfare i damenes ILCA 6-klasse.

– Det var mye lett vind, og av alle seilasene måtte vel seilerne henge for fullt i fem minutter til sammen, forteller Lines trener, Lars Loennechen.

Line trives best når det blåser litt, men til tross for at det ikke ble hennes forhold i Medemblik, mener treneren at Line har gjort solide fremskritt i lite vind.

– Line har absolutt fått opp dampen på kryss i lite vind, og når hun var på riktig sted på banen, var hun helt der oppe, sier Lars.

Han forteller at de har tatt med seg tre lærdommer fra Medemblik; fart på bidevind, ikke å skjære inn mot rundingsmerket på lens for tidlig og gode starter.

– Vi hadde mange omstarter, og Line fikk øvd seg mye på å få til gode starter.

I hennes avsluttende «trøsteseilas» kom hun på 10. plass, noe som plasserte henne på en 16. plass på den endelige resultatlisten.

Med erfaringen fra Medemblik om hvordan enkeltseilere blomstrer når de får spesialføret sitt, håper Lars Loennechen at Line vil få alle mulige forhold i OL. Hennes styrke er over all-egenskapene; hun seiler godt under alle forhold. Lars bekrefter at nivået i damenes OL-klasse er svært høyt.

– Line har forbedret seg på en rekke områder i løpet av det siste året, men saken er jo den at også konkurrentene hennes trener hardt, så nivået stiger stadig. Man må virkelig jobbe hardt for å henge med, sier han.

Møte med nivået

Endre Funnemark deltok i RS:X-klassen der han ble nummer 20 av 21 seilere. Til SEILmagasinet sier han at han først og fremst så på denne regattaen som treniing og en anledning til å forsøke nye ting. Nå skal han fortsette OL-forberedelsene sammen med det nederlandske landslaget. Om det blir OL på ham eller ikke, vil Olympiatoppen avgjøre i løpet av måneden. De formelle kravene til deltagelse har han allerede klart og Norge har en nasjonsplass i RS:X-klassen i OL.

August Hanevik og Olai Hagland som deltok i ILCA 7-klassen sammen med Hermann, fikk erfare at nivået i en OL-klasse er tøft og endte på 52. og 56. plass.

Komplette resultater

Verdenscupen fortsetter om noen dager med andre del i Medemblik der blant annet 49er-klassen står på programmet. Tomas Mathisen og Jeppe Nilsen står foreløpig på venteliste for å delta i det storfine selskapet. Deres håp om OL-seiling i 2021 er kjørt, men de to ser frem mot kommende sesonger og et OL i 2024 i det fjerne.

NSFs aktivitetstall har sunket med hele 20 prosent fra 2019 til 2020. Koronapandemien og en endret definisjon av begrepet «aktivitet» er årsaken til det. Virkeligheten er imidlertid langt mer positiv enn hva statistikkene viser.

Nedstengingen av breddeidretten som følge av koronapandemien har fått sine konsekvenser, og for noen dager siden kunne idrettspresident Berit Kjøll presentere nedslående tall.

– Norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent, kunne hun fortelle.

Nedgang på 20 prosent

Også de såkalte aktivitetstallene er gått ned. Nedgangen er dog mindre, men antallet aktive idrettsutøvere er i løpet av 2020 blitt redusert med 70 000. 3978 av disse utøverne står Norges Seilforbund for, noe som tilsvarer en nedgang på hele 20 prosent. Kun tre andre særforbund har hatt større prosentvis tilbakegang. NSFs aktivitetstall falt fra 19 441 i 2019 til 15 473 i 2020.

Slår man derimot sammen medlemstallene til alle seilforeningene, er tallet økt fra 2019 til 2020. De tallene forteller en annen historie.

– Dette er tall som krever en forklaring, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

– Det er to forhold som spiller en vesentlig rolle. For det første har idrettsforbundet endret definisjonen på hva et aktivt medlem er. I 2019 ble et aktivt medlem definert som et medlem som hadde heist seil og vært ute med båten sin i løpet av seilsesongen. I 2020 og videre femover er kravet at medlemmet skal ha deltatt i en aktivitet i regi av seilforeningen sin. Begrepet «aktivitet» er med andre ord strammet inn.

Bom stopp for storbåtseiling

Den andre effekten som har slått inn negativt for aktivitetstallene til Norges Seilforbund, mener Bordal er at vi på grunn av pandemien i 2020 måtte avlyse NM og regattaer i alle storbåt- og kjølbåtklasser som krever et mannskap, og det er i disse klassene man finner det store antallet av «seilere».

 – Dette har definitivt gitt utslag når aktivitet skal måles og en effekt NSF er blitt rammet hardt av i statistikken, sier han.

– NIFs tall blir jo litt paradoksale når vi samtidig ser at det samlete medlemstallet i seilforeningene har økt fra 2019 til 2020, og at vi faktisk har erfart økt lokal aktivitet i mange foreninger nå under pandemien.

– Men, sier han.

– Aktivitetstallene er svært viktige fordi de danner grunnlaget for rammetilskuddet NSF får fra NIF, og med de tallene som nå foreligger, er jeg redd vi vil kunne få en nedgang i dette rammetilskuddet. Det er derfor viktig for oss å få i gang all regattaseiling igjen, rekruttere medlemmer til seilforeningene rundt om i landet og skape lokal aktivitet. Det vil ha stor betydning for tilskuddene vi får fra Norges Idrettsforbund.

De norske seilerne åpnet forsiktig i Allianz-regattaen i Medemblik, Nederland i går. Regattaen har status som verdenscup-regatta.

Det internasjonale seilforbundets World Cup gikk i stå sammen med koronapandemien i fjor. Etter verdenscup-regattaen i Miami i januar 2020 er det ikke blitt arrangert noen slike, før regattaen som nå pågår i Medemblik. 

For de fleste som deltar, er imidlertid nok det å spisse formen frem mot OL i slutten av juli, som er det aller viktigste i denne regattaen, og for de norske seilernes del ble det en forsiktig åpning av regattaen. Den foregikk i svært lett vind; 3–5 knop.

Hermann Tomasgaard innledet med en 19. plass i sitt kvalifiseringsfelt i ILCA 7 som bestod av 30 seilere, men han slo til med en 2. plass i den andre seilasen, Med tanke på at Hermann har slitt med pusten i den siste måneden og av den grunn har vært usikker på formen, var nok 2. plassen et godt resultat å få med seg. Sammenlagt ligger han på 20. plass.

Hermann har fått følge av August Hanevik og Olai Hagland til Medemblik. August startet godt med en 12. plass i det knalltøffe feltet der brorparten er fremtidige OL-seilere. 2. seilas bød på en 22. plass – noe som gir ham en 34. plass sammenlagt. Med en 26. og en 25. plass ligger Olai Hagland på 55. plass.

I et felt på 58 seilere har Line Flem Høst foreløpig plassert seg på en 12. plass med en 19. og 14. plass som enkeltresultater i ILCA 6-klassen. I motsetning til i ILCA 7-klassen som er inndelt i to grupper, seiler damene i ILCA 6 i én stor gruppe med 58 seilere. At det var vanskelige forhold, kan illustreres ved at de to seilerne som vant hver sin seilas, fulgte opp med en 36. plass i sin andre seilas og ligger med det fire poeng bak Line sammenlagt.

Endre Funnemark må vise seg frem i RS:X-klassen med tanke på en eventuell OL-billett senere i år. Han er plassert på Olympiatoppens vektskål, og starten i Medemblik kunne ikke ha vært mørkere for ham. Lite vind og kanskje høye skuldre har til nå vært en dårlig kombinasjon –  og plassert ham på en 20. plass – av de 20 som deltar i Medemblik. Treningspartneren hans, nederlandske Kiran Badloe som til nå har vært suveren i klassen, fikk det heller ikke til første dag i Medemblik med en 4. og 9. plass. Måtte de begge klare å løfte seg i dagens seilaser!

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norges Seilforbund støtte til «Hold Havet Rent» og årets kampanje, «Halvtimen for havet». Det betyr at NSFs engasjement og arbeid for et renere hav og kampen mot marin forsøpling kan fortsette i uforminsket styrke i 2021.

– Natur og friluftsliv er et av formålsområdene Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger til. Innenfor dette er målet å bidra til at flere kommer seg ut i naturen, at flere lærer om naturen og at flere tar vare på naturen. Norges Seilforbund har vist et stort engasjement i å synliggjøre marin forsøpling som et problem og mobilisere til opprydning. Vi har troen på at seilforbundet og dets medlemmer gjennom kampanjen «Halvtimen for havet» vil klare å engasjere ytterligere i dette viktige arbeidet, sier rådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB om hvorfor man har valgt å støtte dette prosjektet.

– En slik tildeling gjør det mulig å fortsette vårt arbeid i hele seil-Norge og engasjere stadig flere  seilforeninger. Arbeidet vårt har nemlig til hensikt å samle seilere langs hele kysten til en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Det er Norges Seilforbund som organiserer kampanjen, men det er seilerne selv som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele kysten. Ved hjelp av Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå engasjere enda flere seilere i enda flere seilforeninger, sier Thomas Nilsson, som er ansvarlig for kampanjen i Norges Seilforbund.

Han forteller at NSF vil engasjere og aktivere seilforeningene i NSF-kampanjene «Hold Havet Rent» og «Halvtimen for havet», og i tilknyttede kampanjer som strandryddeuken, vårryddedagen og #likefinsomfør i regi av Hold Norge Rent. 

– Vi skal bidra til at seilforeningene avholder egne aksjoner under «Hold Havet Rent»-uken i september og ikke minst bidra til at miljøprogrammet i «Peiling på seiling» implementeres i alle landets sommerskoler og kurstilbud. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at alt dette nå er mulig å gjennomføre. 

Han retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for tildelingen.

– Den gjør oss nå i bedre stand enn før til å søke samarbeid i miljøarbeidet på tvers av foreninger, organisasjoner og idrettslag – for eksempel lokale friluftsråd og lokale dykkerklubber. for å nevne noen, sier Thomas Nilsson.

Les mer om «Halvtimen for havet» på www.holdhavetrent.no.

 Halvtimen for havet 0682 LR
STØTTE: Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at NSF kan arbeide for å engasjere alle seilforeningene og store og små i arbeidet mot marin forsøpling. FOTO: Thomas Nilsson.
Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier åtte prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over seks milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

tirsdag, 25 mai 2021

OL-finpussen har startet

I dag er første dag i en liten, eksklusiv treningsregatta i Vilamoura der Line Flem Høst starter den siste finpussen før OL. Hør og se hennes tanker om det med egne ord.

Vilamoura ILCA Coach regatta som starter i denne portugisiske byen i dag er ingen stor eller viktig regatta, men med 17 seilere fra 14 nasjoner på startlinjen er den en liten forsmak på en OL-regatta der kun en seiler fra hver nasjon deltar i et relativt lite felt med båter. Dette er Line Flem Høsts første regatta etter at hun fikk beskjeden om at hun er uttatt til OL, og med denne regattaen starter nedtellingen til OL i slutten av juli for fullt.

Deltagerliste i Vilamoura

Regattafeltet i Vilamoura teller kun de beste med Danmarks ener Anne-Marie Rindom i spissen. Line reiste til Vilamoura 18. mai og har allerede rukket en snau uke med trening sammen med finske Tuula Tenkanen. I dag starter regattaen og i videoinnslaget forteller Line Flem Høst om hvordan den vil foregå for hennes del.

Hermann Tomasgaard skulle også ha deltatt i Vilamoura, men han har valgt å holde seg hjemme i Norge for å forsøke å komme sitt astmaproblem til livs. Både Line og Hermann vil i mildlertid være på plass i Allianz-regattaen i Medemblik i Nederland fra 2. til 6. juni.

Norges Seilforbund har inngått en 5-årig sponsoravtale med WaterCircles Forsikring. Med den blir NSF tilført midler som vil styrke forbundets arbeid rettet mot seilforeninger og seiling generelt.

Avtalen er forhandlet frem gjennom Elire, som er ansvarlig for forbundets markedsarbeid og sponsorutvikling.

– Vi ønsker å samarbeide med selskaper som ønsker å bli med og utvikle seilsporten og NSFs arbeide. Vi er derfor svært glade for å kunne fortelle at WaterCircles Forsikring er «om bord», og vi ser frem til å ha et tett samarbeid med dem i årene fremover, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Avtalen gir årlige bidrag til NSF i de fem neste årene – noe som vil bidra til økt innsats ut mot seil-Norge. Store deler av NSFs midler er øremerkete midler. Bidraget fra WaterCirles Forsikring vil gi forbundet økt handlingsrom utenom disse ørmerkede midlene.

Partner på høyeste nivå

logo wtc mail 250pxWaterCircles Forsikring har inngått en avtale som klassifiserer selskapet som NSF-partner, som er den mest eksklusive sponsorpakken NSF tilbyr. Per i dag er det kun Helly Hansen som har en avtale på dette nivået.

Gjennom sponsoravtalen blir WaterCircles Forsikring inkludert i alle NSFs programmer de neste fem årene. Det betyr at selskapet blir inkludert i landslaget, utfordrerlandslag, Hold Havet Rent, NSFs kvinneprosjekt, e-seiling og NM-ene. Blant annet.

WaterCircles visjon er å tilby forsikringer til utvalgte kunder med bedre risikoprofil enn i markedet generelt, og selskapet har som overordnet strategi å tilby et totalkunde-konsept til privatkunder som har større forsikrings­behov, samt til små næringslivskunder i utvalgte bransjer.

Eksklusvivt tilbud til seilforeningsmedlemmer

– Vi er stolte over å ha inngått et langsiktig samarbeid med Norges Seilforbund. Vår målgruppe er ansvarlige kunder som tar godt vare på tingene sine, og som har litt mer enn gjennomsnittet å forsikre. NSFs medlemmer er alle potensielle kunder for oss, og vi ser frem til å forsikre både de og deres båter. For å feire samarbeidet ønsker vi å gi et tilbud til NSFs medlemmer, hvor vi tilbyr båtforsikring til 50 prosent rabatt ved signering innen 30. juni 2021, sier Jack Bråthen, fagdirektør i WaterCircles Forsikring.

Dette er et tilbud som gis eksklusivt til medlemmer av seilforeninger tilsluttet Norges Seilforbund

Bråthen forteller videre at WaterCircles Forsikring allerede har avtaler med KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb) og Norsk Hyttelag.

Viktig miljøengasjement

– Jeg har vært involvert i utviklingen av mange sponsorprogram fra både Storbritannia og Australia, og nå i Norge. Å samarbeide med NSF er en av de mest attraktive sponsor-mulighetene jeg har jobbet med. Sponsorer får mye tilbake for investeringen, spesielt sammenlignet med andre sportsgrener. Det er ikke rotete med mange andre merkevarer, og sponsorer blir mer synlige, da de slipper å konkurrere om eksponeringen, sier Luke Jenkinson, Managing Partner i Elire.

Spesielt har miljøbevisste bedrifter vist interesse for å samarbeide med NSF, forteller Jenkinson. De vil identifisere seg med en miljøvennlig sport som kun er avhengig av vindkraft. Han poengterer at miljøaspektet er et viktig element for sponsorer som ikke bør undervurderes.

– Vi ønsker å vise at vi er et miljøbevisst selskap, og vi setter stor pris på NSFs engasjement rundt miljøet, og spesielt deres fokus på havets ve og vel. At vi i tillegg kan bidra med informasjon om skadeforebyggende arbeid for båtfolk, ser vi på som et viktig samfunnsoppdrag, sier Jack Bråthen.

Norges Seilforbund ved Arrangør- og dommerutvalget (ADU) tilbyr et siste Oppdateringseminar 16.juni for de som ikke rakk et av de tidligere seminarene.
Oppdateringsseminar

Noen av dommerne som har deltatt i arbeidet med den nye regelboken, vil holde tre identiske oppdateringsseminarer for både arrangører og dommere om endringene i Kappseilingsreglene fra 2016-2020 til 2021-2024. Seminaret er obligatorisk for arrangører og dommere som vil beholde lisensen.

Påmelding til TEAMS seminar den 16.juni kl 17.30-21.30

Rent særforbund

Norges Seilforbund er blitt godkjent og har status som «Rent særforbund». I den anledning har NSF laget en handlingsplan som du finner på NSFs nettside som har en egen underside om dette arbeidet. Utvalget ønsker at alle dommere og arrangører skal ta Ren Utøver-kurset. Det tar bare noen få timer og bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. Det må tas før sesongen, helst før 1. mai.

Vi ønsker alle velkommen til kurs. Krav til forkunnskaper og praksis finnes på NSFs nettside under fanen «Utdanning». Spesielt ønsker vi kvinner og yngre seilere med i dette fantastiske arbeidet.

 

Side 10 av 47