Gjensidigestiftelsen vil gi støtte til aktiviteter som gjør at flere barn og ungdom inkluderes og opplever mestring gjennom sommeraktiviteter og sommerjobber. 

– Denne støtteordningen må jo være en innertier for seilforeningenes sommer-camper, og her bør de virkelig snu seg rundt og søke etter midler som de trenger for å kunne gjennomføre gode camper og samtidig gi foreningens ungdommer en givende sommerjobb, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Gjensidigestiftelsen har nettopp annonsert at man nå kan søke om støtte til å gjennomføre sommeraktiviteter i skolenes sommerferie – fra midten av juni til midten av august. Hensikten med støtten er at den skal bidra til å gi barn gode sommeraktiviteter, men også, og vel så viktig, at ungdommer skal få arbeidserfaringer sammen med trygge voksne slik at de opplever mestring.

For å kunne få en nærmere briefing på hva Gjensidigestiftelsen vil se etter i søknadene og hva som vil kunne utløse støtte, avholder stiftelsen et digitalt møte 8. februar kl 17:30 som man kan melde seg på til.

Lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke, og ut av utlysningsteksten kan en lese at aktiviteter som ungdom opp til 20 år selv planlegger og gjennomfører, vil komme opp på listen. Man kan søke om inntil 300 000 kroner i støtte. Laveste søknadsbeløp er 30 000 kroner. Søknadsfristen er 1. mars.

Kravene til aktivitetene man ber om støtte til, er at de skal foregå i skoleferien, at de skal være gratis for deltakerne og at de skal ha en varighet på minst fem dager – enten sammenhengende i en uke eller til sammen enkeltvis.

Støtten er tiltenkt selve aktiviteten og det som kan gi deltagelse. Og da tenkes det spesielt på barn og ungdom som av ulike grunner – for eksempel fysiske eller økonomiske – normalt ikke har mulighet til å delta på aktiviteten seilforeningen tilbyr. Støttemidlene vil ikke bli gitt til innkjøp av utstyr.

– Gjensidigestiftelsen støtte vil helt klart kunne åpne opp for at flere barn som ellers ikke ville fått kjennskap og kunnskap om seiling, kan trekkes inn i seilforeningenes aktiviteter, sier Per Christian.

Les mer om Gjensidigestiftelsens sommerutlysning.