J/120 med skader på kjøl oppdaget underveis i Fastnet race ved vanninntrengning

For å delta i kappseilaser i Norge som benytter World Sailing Offshore Special Regulations kategori 3, eller høyere, må en visuell inspeksjon av kjøl og ror dokumenteres og rapporteres. Eksempler på regattaer som gjelder kategori 3 er Skagen Race, 2Star eller Shetland race.

capella keel
Bakgrunnen til regelen er at World Sailing over flere år har motatt rapporter på regattabåter som mister kjøl og ror. Befaringen er ingen fasit på om alt er 100%, men vil kunne avdekke om man bør går grundigere til verks. Alder på båt og hvordan konstruksjonen av kjøl og bolter er gjennomført har også mye å si. For de som vil fordype seg ligger de fleste av WS incident report på denne linken hos Australian Sailing.

Sikkerhetsforskriften, OSR 3.02, krever at en visuell kontroll av kjølfestet inkludert kjølbolter og ror med tilhørende styresystem skal gjennomføres minst annethvert år og alltid etter en grunnstøting. Befaringen skal dokumenteres og kunne vises til arrangør ved påmelding.
Vi har med mal i Svenske Seilforbundets versjon laget en Guide til befaring av Kjøl og ror. Protokoll for gjennomført befaring finner du her.

Norges Seilforbund vil ila hløsten 2023 stille med et nettbasert register over gjennomførte befaringer hvor båteieren kan laste opp dokumentasjon og bilder fra gjennomført befaring og hvor arrangører kan se hvilke båter som har gjennomført befaringen. For båter som har målebrev utstedt av NSF vil det være gratis å bruke registeret.

For kappseilas under kategori 3 kan båteier selv foreta kontrollen etter mal utarbeidet av NSF. Dersom båteieren ønsker det, kan han få hjelp av en kvalifisert person, f.eks. en måler, båtbygger fra et verft eller annen kvalifisert person.

En definisjon på en kvalifiert person er vansklig å sette entydig da vi har mange og små repersjonverft i Norge med varierende kunnskap. Privatpersoner med årelang erfaring kan også være en kvalifisert person.

For en regatta under kategori 0 til 2 kreves det at konstruksjonskontrollen utføres av en uavhengig kvalifisert person.

Klassemålerne eller inspektørene som er autorisert av NSF for utstyrskontroll i regatta er generelt ikke å betrakte som kvalifiserte personer og forventes ikke å utføre strukturelle inspeksjoner.

Båter som skal seiles i utlandet kan trenge en inspeksjon utført av en uavhengig kvalifisert person.

Veiledning til innspeksjon av kjøl og ror iht OSR (4.56 MB)

Protokoll for befaring av kjølinnfesting og ror (116.03 KB)