Norges Seilforbunds årsrapport for 2023 er godkjent og publisert. Nå kan du lese om hva seilforbundet foretok seg i fjor!

Seiltinget har vedtatt en strategiplan om hva slags arbeid og innsats Norges Seilforbund skal foreta seg og prioritere, og hvert år blir det gjort opp status med tanke på hva som faktisk er gjort sett i lys av denne planen. Hva har NSF brukt ressurser og penger på i året som er gått? Det kan du lese om i årsrapporten som nylig ble godkjent på NSFs ledermøte med foremingsledere fra det ganske land.

Årsrapporten for 2023 er blitt en digital «trykksak» på 102 sider med tekst og bilder som forteller historien om året som er gått. Det kan – og bør – være interessant lesing for alle seilinteresserte, for rapporten forteller mye om hvordan seilforbundet for tiden tenker og handler – og om hva som er blitt utrettet, og hva man kanskje ikke helt fikk til. Den sier også litt om planene fremover.  Årsrapporten er et dokument for historiebøkene.

Årsrapporten er tilgjengelig og kan lases ned: NSF Årsrapport 2023