Det er mangel på dommere i seil-Norge, og spesielt i seilforeningene i Indre Oslofjord er det tynt med aktive dommere. Men i august får de en unik sjanse til å kunne utdanne flere direktedommere – som representerer fremtiden.

Norges Seilforbund har som ambisjon at alle regattaer skal kunne direktedømmes, men til det trengs flere utdannede dommere. Og det er det i ferd med å bli. 37 kandidater har i år unnagjort sin teoretiske del av utdannelsen, og nå i sommer vil alle fullføre praksisdelen.

Utfordrer Oslofjord-foreningene til et løft

De nye regionaldommerne kommer fra hele landet, men seilforeningene i Indre Oslofjord glimrer med sitt fravær.

– Til høsten skal vi imidlertid gjøre et løft for dem, og når for eksempel vesle Gjøvik Seilforening på Mjøsa i sommer har utdannet åtte (!) regionaldommere, har vi som ambisjon og mål at hver av seilforeningene i Indre Oslofjord skal kunne sende minst fem kandidater hver til regionalkurset vårt som starter 12. august, sier Iens Ludvig Høst, som har vært primus motor for utdanningsløftet denne våren.

Kurset starter 12. august

Regionaldommerkurset det inviteres til, består av tre kvelder på Teams fra kl 18:00 til 22:00 12., 13. og 14. august.

Deretter blir det et obligatorisk seminar om direktedømming (UF) 15. august eller 21. august kl 1800 til 2130. Datoen er valgfri. Dette er et fysisk seminar som vil foregå hos Oslo Seilforening på Lille Herbern på Bygdøy (15. august) og for Bundefjordens deltakere i Bundefjorden på Malmøya 21. august.

For allerede sertifiserte dommere – uten banedommer- eller direktedommer- sertifisering arrangeres det en påbygningskveld i KNS Ulabrand 15. august med gjennomgang av regel 42 og Appendiks UF.

Deretter avsluttes utdanningen med en valgt praksisregatta.

Hjelp til selvhjelp

– Klarer vi å nå målet vi har satt oss – at alle foreningene i Oslofjorden stiller med fem dommer-kandidater hver – vil vi være godt dekket med regionaldommere med direktedømming-kompetanse i Oslofjorden. Det betyr at vi i 2025 kan bruke direktedømming i de aller fleste regattaene, sier Iens Ludvig Høst.

Flere dommere betyr sparte kostnader for foreningene, som da slipper å engasjere langveisfarende dommere til sine arrangementer med ditto kostnader. Dessuten vil man ha tatt skrittet vekk fra lange protestprosedyrer etter regattaene som ofte forsinker premieutdelinger og bidrar til å forsure stemningen på land.

– Vi håper seilforeningene i Oslofjorden virkelig tar utfordringen og mobliserer minst fem kandidater til kursstarten 12. august, sier Iens Ludvig Høst.

Påmelding til kurset