tirsdag, 21 januar 2020

Erfaringsutveksling skal styrke foreningene på Sørlandet

Written by
SAMARBEID: Med et utvidet samarbeid skal alle trenerne på Sørlandet få hevet sin kompetanse. SAMARBEID: Med et utvidet samarbeid skal alle trenerne på Sørlandet få hevet sin kompetanse. FOTO: Morten Jensen
Trenere og foreningsfolk gjør sine erfaringer hver for seg. Nå er det tatt et initiativ på Sørlandet for at man skal utveksle erfaringene sine – både trenere og seilforeninger seg imellom.

Trenere og tillitsvalgte gjør seg sine erfaringer på hver eneste trening og aktiviteter i foreningens regi. Det er slik hver enkelt trener bygger opp sin kompetanse. Nå har David Talloen og Vidar Tregde i hvert av de tidligere Agder-fylkene tatt denne kjensgjerningen et skritt videre, og de har tatt initiativ til å etablere en planmessig utveksling av de erfaringene trenererne og tillitsvalgte tilegner seg. Disse tankene og ideene har resultert i at et større klubbutviklingsprosjekt er under oppseiling på Sørlandet.

– Med de siste årenes utvikling av trenerutdanningen i seil-Norge er vi på god vei til å bygge et stort og proft nett av dyktige trenere på alle nivåer. Med god kommunikasjon trenerne imellom vil vi kunne videreutvikle våre trenerferdigheter og holdninger, og vi vil kunne overføre god praksis mellom seilforeningene, sier NSFs treneransvarlige, Iens Ludvig Høst, som også har en finger med i spillet og som ønsker dette initiativet svært velkommen.

Oppstartsmøte i Lillesand

Prosjektet starter med at man vil starte med coaching av Agder seilkrets’ trenere, og i dette arbeidet vil man så begynne å bygge opp et forum for trenere og tillitsvalgte der man vil høste av hverandres erfaringer og kunnskap.

I første omgang er det planlagt et felles startmøte i Lillesand 15. mars. Til dette er trenere og tillitsvalgte fra alle foreningene i kretsen invitert. Temaet vil være felles utfordringer og løsninger i forbindelse med rekruttering og seiltrening.

Ut over våren og forsommeren vil alle seilforeningene få besøk av Iens Ludvig Høst når de har praktisk trening for sine seilere. Han vil coache trenerne mens de holder på, og han vil utveksle erfaringer med dem og hva som er best i praksis.

Prosjektet blir fulgt opp av et planlagt trener 1-kurs i Arendal i slutten av mars. I tillegg har Sørlandet to kandidater som for tiden deltar i årets Trener 2-program. For å unngå unødvendig reising, vil man også ta i bruk videokonferanser i erfaringsutvekslingen.