tirsdag, 21 januar 2020

Klasseklubbene møtes 23. januar

Written by
KLASSEKLUBBFORUM: De fleste klassene vil være representert på klasseklubbforumet 23. januar. KLASSEKLUBBFORUM: De fleste klassene vil være representert på klasseklubbforumet 23. januar. FOTO: Morten Jensen
Torsdag 23. januar arrangeres det årlige møtet i Norsk Klasseklubbforum. Der vil de fleste klasseklubbene være representert.

Norsk Klasseklubbforum er ikke noe formelt organ innen organisasjonen Norges Seilforbund, men det er nettopp hva navnet indikerer: Et forum der klasseklubbene kan møtes, lufte og diskutere saker de er opptatt av og som man kanskje også kan samarbeide om. Det være seg å utføre noe eller å forsøke å påvirke noe innen norsk seilsport.

Forumet har sitt møte 23. februar i Helly Hansens lokaler i Vika i Oslo, og agendaen er lang:

Møtet innledes med en runde der hver enkelt klasseklubb forteller litt om hva de er opptatt av og om de store mesterskapene som skal arrangeres i klassen i år og til neste år. Deretter blir det orientert om NM og søknadsprosedyrene for NM i 2021. Likeså blir det orientert om hva som skal foregå på klubbkonferansen 14. mars – der det også blir en stor jubileumsfest samme dag.

Star Sailing Leagues ranking er en internasjonal nyskapning. Det er en rankingliste som har som ambisjon å fange opp det meste av hva som foregår av seiling i verden – også i Norge. På klasseklubbforumet blir det en orientering om hva dette er for noe. Norges Seilforbunds samarbeidspartner, Helly Hansen, vil vise frem årets kolleksjon av seilklær, og Thomas Nilsson, som også er initiativtager til klasseklubbformuet, vil fortelle om den nye miljøsertifiseringen av seilforeninger og kanskje også klasseklubber som er under planlegging. Det vil også bli orientert om status for en felles IT-plattform for klasseklubbene.

Norsk Klasseklubbforum har en egen gruppe på Facebook.