mandag, 17 juni 2019

Paraseiling i norges- fra bredde til toppidrett

Written by Morten Jensen
Paraseiling i norges- fra bredde til toppidrett [Foto: Morten Jensen]

Det finnes mange forskjellige båter som kan passe til seiling for personer med funksjonsnedsettelse.

For en stor gruppe kan storbåt med flere personer være den optimale løsning. Er man avhengig av rullestol eller har større funksjonsnedsettelser, kan imidlertid slik seiling være utfordrende og til dels vanskelig. Da er mer tilpassede båter riktigere.
I mange år har 2.4 mR vært en båt som har vært aktiv i Norge og i verden. 2.4 mR er ikke en båt som er utformet til formålet, men den har vist seg at den passer veldig bra med noen få enkle justeringer. Blant annet kan styring enkelt endres til det som måtte passe.

I den senere tid har Norge begynt å satse på en båt som heter RS Venture. Det er en båt spesiallagd til formålet, den seiles av to personer og det er flere muligheter når det gjelder oppsettet av båten. Venture og 2.4 mR brukes begge i VM, men de er også perfekte båter for breddeseiling. Derfor har Norge gått inn for 2.4 mR og RS Venture som de to båtene som skal benyttes til seiling for personer med funksjonsnedsettelse.

Satser på bredden
Frem til 2016 var seiling på det paralympiske programmet og vi hadde seilere som deltok på høyt nivå. Rekrutteringen var ikke slik man ønsket og det ble jobbet med forskjellige modeller. Etter 2016 er ikke seiling lenger i Paralympic, og Norges Seilforbund ønsker nå å bruke ressurser på rekruttering og breddeaktivitet.
Videre er målet og ønsket at noen av seilerne skal bruke seiling som sin idrett og ønske å seile konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Langsiktig plan

2019: Oppstart av seilkurs og faste uketreninger, opprette gode dialoger med rehabiliteringssentre og utforme nye regattaformater tilpasset dagens situasjon. I starten vil Osloregionen og Vestfold stå sentralt.

I Oslo-regionen (hos KNS) starter aktiviteten med «kick off» med Bjørnar Erikstad 19. mars 2019. Deretter blir det ukentlige treninger på Ulabrand/Bygdøy.

Det vil også settes igang aktivitet i Tønsberg våren 2019. Interesserte utenfor Oslo og Vestfold kan ta kontakt med bjornar@bjornarerikstad.com

2020: Fortsette med faste uketreninger, deltagelse i konkurranser nasjonalt og forhåpentlig i Norden, utforme nye tiltak og kurs for kommende seilere. Utvide paraseiling til å bli en nasjonal aktivitet fremfor en regional satsing.
2021: Fortsette med faste uketreninger flere steder i Norge. Fortsette arbeidet med rehabiliteringssentre. Regattaer på flere nivåer, bredde og topp. Ha en base med seilere som deltar ukentlig. Gjerne på flere steder. Vurdere å etable et paralandslag

2020 i detalj

Seilkurs i Oslo-regionen med oppstart mai 2020 – KNS, Bygdøy

 • Kurset vil foregå ukentlig med noen helger
 • Kurset vil ha fokus på at utøverne skal kunne seile båten uten hjelp av instruktør – et lavterskeltilbud
 • Utover sesongen skal kurset utvikles/endres til trening – med noe mer regattapreget fokusområde
 • ikke jeg noe om. Litt usikker på hvor mye aktivitet det har vært der).

Vi har ila 2020 på tross av corona fått til 11 kurskvelder over 11 uker. Hvor vi dyttet starten av kursene inn i sommerferien og startet opp tidlig i august igjen Båtene som tas i bruk under trening er tilrettelagte RS Venture båter samt RS Quest.
Aug 2020 kontaktet Asker seilforening oss (Hedda NSF) om å starte opp paraseiling. De vil ha et lite pilotprosjekt i sept over 2 ganger, hvor de bruker kursdeltakerne vi allerede har i KNS.
I Asker vil det tas i bruk Andunge og Express.

2021 i detalj

Seilkurs i Oslo-regionen med oppstart mai 2021

 • Kurset vil foregå ukentlig
 • Kurset vil ha fokus på at utøverne skal kunne seile båten uten hjelp av instruktør – et lavterskeltilbud.
 • Utover sesongen skal kurset utvikles/endres til trening – med noe mer regattapreget fokusområde.
 • Tilbud om seilweekend
 • (samarbeid på tvers i para idrett)

og helgekurs i Tønsberg, sommeren 2019

 • Samme lest som vi hadde i Oslo høsten 2018. Lodde stemning. Prøve seiling. Ha flere aktive seilere/trenere/instruktører tilstede.

Utvikling av seiling som aktivitet ved diverse rehabiliteringssentre i Norge

 • Sunnaas
 • Cato-senteret
 • Røde Kors Førde
 • Ha som ambisjon at seiling skal bli brukt som aktiv aktivitet til rehabilitering. Mest fokus rundt det å like seiling. Hvis det er ønske fra brukere, kan de delta på aktivitet i klubber senere.

Opprette mulighet for deltagelse i regattaer utenfor Norge

 • Skota Hem
 • Para Circuit
 • VM