fredag, 14 februar 2020

Studentseilere på NTNU vil ta mer samfunnsansvar

Written by
FRA VENSTRE: Simen Sandseter, kasserer NTNUI Seiling, Even Eide Onstad, tidligere leder NTNUI Seiling, Marthe Bøe Ludvigsen, leder NTNUI Seiling, Thomas Nilsson, Norges Seilforbund, Kristoffer Tvinnereim, representant fra Trønder Energi (og tidligere nestleder NTNUI Seiling). FRA VENSTRE: Simen Sandseter, kasserer NTNUI Seiling, Even Eide Onstad, tidligere leder NTNUI Seiling, Marthe Bøe Ludvigsen, leder NTNUI Seiling, Thomas Nilsson, Norges Seilforbund, Kristoffer Tvinnereim, representant fra Trønder Energi (og tidligere nestleder NTNUI Seiling).
I NTNUI Seiling er det mange miljø- og klimabevisste studenter. Nå ønsker de å være med på miljøsertifiseringen til Norges Seilforbund. 

NTNUI Seiling er en del av idrettslaget NTNUI, som består av 59 undergrupper og over 12 000 medlemmer.

– Først vil vi gjennomgå og endre på vår eget miljø- og klimaavtrykk, før vi ønsker å bidra til diskusjoner og bevissthet inn mot hele NTNUI, sier Marthe Bøe Ludvigsen, leder av NTNUI Seiling. 

– Man må alltid begynne med seg selv, og se hva man kan gjøre annerledes. Da Thomas Nilsson besøkte NTNUI Seiling 12. februar, ble styret inspirert til å gjennomgå den interne aktiviteten til foreningen. Thomas snakket om hvordan man på regattabanen bør tilstrebe å bli «litt mindre dårlig», og det er det samme tankesettet vi tar med oss inn i miljøsertifiseringen. 

NTNUI Seiling tenker slik:

  • Hvordan kan våre møter bli litt mer bærekraftige? Kan vi unngå bruk av pappkopper og engangsplast, og kan vi alltid ha sakspapirene digitalt?
  • Hvordan kan våre nybegynnerkurs bli litt mer bærekraftig? Kan vi sette av tid til å spre bevisstgjøring om marin forsøpling, og bli enda flinkere til å resirkulere alt av avfall? 
  • Hvordan kan vi gjøre at selve seilingen blir litt mer bærekraftig? Kan vi kjøpe dyrere blokker og utstyr av bedre kvalitet, i stedet for billige produkter med kortere levetid? Kan vi endre såpe og andre kjemikalier til produkter som ikke skader livet i vannet?
  • Hvordan kan vi transportere oss til regattaer på en litt mer bærekraftig måte? Kan vi leie bil eller ta toget når vi skal på stevner til seilsportsligaen, selv om det ofte er dyrere enn å fly? 

Etter å ha tatt en grundig gjennomgang av egen praksis, forteller Marthe at NTNUI Seiling har en visjon om å spre tanken om «litt mer bærekraftig» inn til resten av NTNUI og studentmiljøet i Trondheim. 

– Vi er inspirert av hvordan NSF har tatt initiativ inn mot idrett-Norge på disse områdene, og vi ønsker at NTNUI Seiling tar en lignende rolle. Dette gjør vi sammen med vår samarbeidspartner TrønderEnergi. De har mottoet «Energi for generasjoner», og vi er veldig stolte over å samarbeide med et firma som fremmer bærekraft og fornybar energi. 

NTNUI Seiling kommer ikke til å klare å redde verden; det er de klar over, men de har som mål å forsøke å gjøre den «litt mindre dårlig». 

– Vi vil la spørsmålet om bærekraft gjennomsyre våre valg og vår praksis, og vi håper at det kan inspirere andre til å gjøre det samme. Dersom alle seilere og foreninger i Norge tenker «hvordan kan vi gjøre dette litt mer bærekraftig», så vil vi lage et renere og mer bevisst samfunn. 

 Dette ønsker NTNUI Seiling å være med på å sette i gang!

De første naturlige samarbeidspartnerne for dem er grupper som driver med vann og vind, og et arrangement i forbindelse med WWFs  TV-aksjon høsten 2020 mener de er en mulighet.

Å få med NTNUI Seiling er et viktig steg

– Målet med Norges Seilforbunds miljøsatsing er å heve miljø- og bærekraft-fokuset i seil-Norge, og at dette er noe man skal ha søkelyset på hver eneste dag – året rundt, sier Thomas Nilsson i Norges Seilforbund.

– Samlet står vi bedre rustet i det miljø- og holdningsskiftet vi alle står overfor og de utfordringene vi møter, blant annet problematikken rundt plast på avveie og da spesielt marin forsøpling, som naturlig nok står vårt hjerte nærmest.  Å få med NTNUI Seiling på laget, er som er en del av Norges største idrettsforening,  et viktig steg i dette arbeidet.

Han fortsetter entusiastisk:

– For å nå våre felles mål og drømmer trenger vi et godt og koordinert samarbeid med de lag og organisasjoner som ønsker å være med i tidenes miljøskifte. Vi trenger å mobilisere en stor dugnadskraft, og her kommer skoler, foreninger, lag og frivillige organisasjoner inn. I tillegg trenger vi et godt samarbeid med profesjonelle aktører som vil være olje i maskineriet og å få alle til å gå i felles miljøtakt. 

– For seilforbundet er det i første omgang viktig å samarbeide med de aktørene som allerede er på banen, det vil si de lokale seilforeningene og dykkeklubbene, lokale friluftsråd og skjærgårdstjenestene og så klart alle profesjonelle som håndterer og som til slutt mottar avfallet.