torsdag, 25 juni 2020

Peiling på seiling i sommerleirutgave

Written by
SOMMERLEIR-OPPLEGG: Norges Seilforbund har sendt seilforeninger som har sommerleire informasjonsmateriell med forslag til program for disse leirene. SOMMERLEIR-OPPLEGG: Norges Seilforbund har sendt seilforeninger som har sommerleire informasjonsmateriell med forslag til program for disse leirene.
NSFs rekrutteringsprogram «Peiling på seiling» er nå kommet i en fortettet sommerleirutgave. Den inneholder et komplett program for en sommerleiruke på fem dager.

– «Peiling på Seiling – Sommerleir» tar for seg dag 1 til dag 5 under sommerleiren og foreslår mestringsmål innen seiling, forslag til seilrelatert lek og et miljøprogram med fokus på marin forsøpling, forteller Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

Forbundet har nylig sendt ut materiell til seilforeningene som har sommerleir. Pakken består av en plakat med forslag til aktiviteter og en trenerveiledning.

– Målet for sommer-campen er at alle deltagerne skal få gode seil-, lek-, fellesskaps- og mestringsopplevelser – og utvikle en form for miljøbevissthet gjennom kunnskap og praktiske aktiviteter. Campen skal inspirere til valg av seiling som aktivitet, og deltagelse i foreningens faste treningsopplegg for de yngste seilerne, heter det i trenerveiledningen til opplegget.

Det er et spesiefisert og foreslått dag til dag-program som er tenkt å være en hjelp til sommerleirarrangører i form av ideer og inspirasjon til aktiviteter. NSF er opptatt av at seilerleirene har et klart fokus på seiling, og håper det nye opplegget vil bidra til dette.

– Erfaring med seiling gir nye og utfordrende tur/friluftsmuligheter. Seiling er en miljøvennlig og sunn aktivitet, som foregår ute i naturen. Å møte den tidlig i livet, er verdifullt for alle – også for de som ikke senere velger å bli aktive i seilforeningene, heter det i veiledningen.

– Planen er en ramme – den bør tilpasses vær og lokale muligheter og forhold.  En hovedtanke i planen er at «lek» hele tiden er en integrert del av lærings- og mestrings-aktivitetene. Den fysiske aktiviteten og seilingen er jo morsom i seg selv.