fredag, 31 juli 2020

Omfattende utdanningsprogram for det kommende året

Written by
DIGITALT: Digitale kurs er blitt hverdagen for Norges Seilforbund – og en slik utvikling ble påbegynt allerede før koronapandemien slo til. DIGITALT: Digitale kurs er blitt hverdagen for Norges Seilforbund – og en slik utvikling ble påbegynt allerede før koronapandemien slo til. FOTO: NSF
Korona-krisen har satt fart på Norges Seilforbunds satsing på digitale kurs, seminarer og utdanning. Nå foreligger et rikholdig utdanningsprogram for høsten, vinteren og våren. Her får du en oversikt over dem.

– Allerede i november 2019 startet Norges Seilforbund med å legge kurs og utdanning på en digital plattform. I oppstarten hadde vi svært god teknisk assistanse fra IT-supportavdelingen i Norges Idrettsforbund. Bakgrunnen var et ønske om å redusere deltagernes reisekostnader, redusere miljøkostnadene og ikke minst gjøre det enklere å finne kursdager som passet flest mulig, forteller Iens Ludvig Høst, som er ansvarlig for trener-utdanningen i NSF.

I desember, januar og februar vant NSF verdifull erfaring med en-til-en coaching, trener 2-kurs, banedommer- og dommerkurs. På de sistnevnte kursene deltok Thomas Kresse og Tor Møinichen fra Arrangør og dommerutvalget med spisskompetanse på regel og dommersiden.

Så kom koronapandemien og lukket ned samfunnet, men da hadde NSF allerede fått god erfaring med digitale møter og kurs, som jo ble hele Norges løsning for å holde arbeid og skoler gående. 

– Etter at Covid-19-restriksjonene satte begrensninger på reiser og samlinger, la vi all undervisning over på TEAMS – på samme måte som vi også gjorde utrolig gode erfaringer med webinarene for den avlyste «klubbkonferansen». Til nå har vi vært gjennom tre trener 1-kurs (med opp til 30 deltagere), trener 2-kurs, dommer-, banedommer-, arrangør- og regattasjefutdanning. Til arrangør- og regattasjefskursene var Henrik Wigers Larsen og Per Bakke entusiastiske bidragsytere med sin arrangør-kompetanse, sier Høst.

Alle de erfaringene NSF har gjort seg, tilsier at dette er en form for undervisning som letter rekruttering og gjør kursene tilgjengelige for langt flere – fra Bodø i nord til Mandal i sør. 

– Samtidig ser vi viktigheten av at pedagogikken legges opp på måter som tilpasses mediets muligheter, understreker Iens Ludvig. 

Omleggingen til digitale kurs krever imidlertid en tett oppfølging av deltagernes mulighet for god praksis som en del av utdanningen. 

– Derfor skal vi utvide praksiskrav for både dommere, banedommere og arrangører på linje med trenerkandidater, etter gjennomgått og bestått teorikurs. Primært blir det seilforeningenes ansvar å gjennomføre praksis, sørge for at trenerkandidatene har grupper å trene – og gjerne har eldre trenere som mentorer – at dommerkandidatene brukes i klubb- og kretsregattaer under veiledning av erfaren forbundsdommer og at arrangørkandidatene får mulighet til å anvende kunnskapene i klubb og kretsregattaer under metoring fra en erfaren regattasjef. Ved at deltagerne på forhånd har avtalt praksis med egen klubb/krets vil dette være en forsterkning og samtidig forenkling av dagens praksis.   Forbundets undervisningskrefter vil bidra hele veien for å sikre kvalitet og gjennomføring. 

Iens Ludvig Høst sier at et vesentlig moment ved undervisning på TEAMs, er at det blir veldig mye enklere å administrere og holde kurs.  NSFs administrasjon vil derfor være i stand til i langt større grad å tilby kurs direkte – og i samarbeid med dommer-, trener- og arrangørutvalg.

Foreløpig kursplan for 2020/2021:

Datoer vil komme på kursene etter hvert.

 August 2020  11., 12., og 13:  Trener 1 – med påbegynt praksis i august/september (allerede 18. og 19.  er etterspurt)
 September 2020  1. del av Trener 3-utdanning sammen med OLT/NIF (inntil 4 kandidater)
 November 2020  Trener 2, første seminar (maksimum 15 deltagere)
 November 2020  Arrangør-kurs
 November 2020  Dommer- og banedommer-kurs
 Januar 2021  Trener 3-kurs, første særidrettsseminar (tilsvarer 5 dager)
 Januar 2021  Trener 2-kurs, andre seminar (regelseminar). (tilsvarer 3 dager)
Februar 2021 Trener 1-kurs (5 kvelder)
Februar 2021

Dommer-kurs (4 kvelder)

Februar 2021

Banedommer-kurs (1 kveld)

Mars 2021

Arrangør-kurs
Mars  2021 Regattasjef-kurs
Mars 2021

Forbundsdommer-kurs (under forutsetning av ADUs tilslutning)

April 2021 – Juni 2021

Praksistid for alle kandidater