tirsdag, 18 juni 2019

Olympiatoppens råd til idrettsforeldre

Written by NSF

1. OM Å VELGE IDRETT

Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.

Råd for hvordan du kan hjelpe barn med å velge idrett:

 • Ikke press barn til å velge en bestemt idrett.
 • Gi barn mulighet til å delta i flere ulike aktiviteter/idretter.
 • Ensidig trening i tidlig alder er ingen garanti for å lykkes.
 • Bidra til at barn får møte varierte utfordringer i ulike miljøer.

2. OM Å VÆRE ROLLEMODELL

Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett.

Råd for hvordan være en god rollemodell:

 • Vær aktiv selv.
 • Vær aktiv sammen med barna.
 • Vis at det er gøy å være fysisk aktiv.
 • Bidra til å utvikle godt sosialt fellesskap og vennskap i ditt barns idrettsmiljø.

3. OM FYSISK MODNING

Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.

Råd for å beholde barn i idretten selv om de fysisk modnes langsomt:

 • Legg vekt på mestring og læring av ferdigheter fremfor å være opptatt av å sammenligne ditt barn med andre barn.
 • Minn barnet ditt på at hun/han etter hvert vil vokse, bli fysisk sterkere og utvikle seg mentalt og sosialt.

4. OM IDRETTSGLEDE

Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.

Råd for glede og trening over tid:

 • Legg vekt på at idrett skal være gøy.
 • Legg vekt på at idrett både gir muligheten til muligheten til å være sammen med venner og få nye venner.

5. OM MESTRING OG FERDIGHETER

Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.

Råd for å skape et mestringsorientert miljø:

 • Evaluer fremgang og mestring av ferdigheter. Suksess er å bli bedre enn det man var tidligere.
 • Gi anerkjennelse for god innsats, trening over tid og evne til hardt arbeid.
 • Oppmuntre barna til å trene variert og eventuelt delta i flere idretter. Dette stimulerer motivasjonen.
 • Bidra til å skape miljøer der mestring står sentralt.

6. OM Å VÆRE STØTTENDE TILSKUER

Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. Bidra til å skape gode relasjoner til andre foreldre. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.

Råd for hvordan du som forelder kan være en støttende tilskuer:

 • Vis at «fair play» er viktig og at regler skal respekteres.
 • Husk at idrett for barn er en læringsarena – ikke en VM-finale.
 • Din oppgave er å bidra til å skape positive læringsopplevelser for alle barn som deltar.
 • Vær alltid oppmuntrende til innsats og ferdigheter hos alle utøvere.
 • Vis respekt for alle foreldre som er tilstede. Legg vekt på å fremme et miljø preget av høflighet og positiv omgangsform.

7. OM Å STØTTE TRENEREN

Støtt treneren og den jobben hun/han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.

Råd for hvordan du støtter treneren:

 • Spør treneren om hvordan du kan bidra i den langsiktige utviklingen av ditt barn.
 • Ikke gi instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurransesituasjoner.
 • Din rolle på sidelinjen er å være en støttende supporter – ikke trener.
 • Dersom det er forhold du er uenig i, ta det opp direkte med treneren under fire øyne.

8. OM Å VISE GOD SPORTSÅND

Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig.

Råd for å respektere god sportsånd i idretten:

 • Respekter dommeravgjørelser. Dommerne gjør så godt de kan.
 • Sørg for at du selv lærer deg reglene.
 • Respekter reglene og bidra aktivt til at ditt barns idrettsmiljø blir preget av god sportsånd.
 • Er du uenig i avgjørelser/beslutninger, bør du ta det opp på en ryddig måte i egnede fora med de som er ansvarlige. Du har rett til å bli hørt, men du må unngå følelsesladde utbrudd når barn er tilstede.

9. OM Å HJELPE TIL I KLUBBEN

Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er i.

Råd for å støtte klubben:

 • Meld deg som frivillig for å hjelpe idrettslaget med å skape gode muligheter til deltagelse i idrett for barn.
 • Spør ledelsen i klubben hva du kan gjøre for å hjelpe til.