fredag, 28 august 2020

Smittevernstiltak og reiseråd for ungdom

Written by Per Bøymo
Smittevernstiltak og reiseråd for ungdom Foto:Richard Langdon/Sailing Energy/World Sailing

Norges Seilforbund ønsker selvsagt så mye seilaktivitet som mulig, og bidrar så langt vi har ressurser til det. I 2020 har vi også måttet påse at vi bidrar til smittervernsmessig trygg seilaktivitet, innenfor helsemyndigheters retningslinjer og anbefalinger. Det medfører at vi må gjøre noen endringer også for høstsesongen.

Kiel Week:

Det er ikke noen stor overraskelse at NSFs opplegg rundt Kiel Week for ungdomsseilere må kanselleres. Den økende smittetrenden i Tyskland har ført til at Tyskland har blitt et «rødt land», og da er helsemyndighetenes anbefaling klar: Ingen «unødvendige» reiser dit. Noen OL seilere vil høyst sannsynlig delta, men dette er i tett samarbeid med Olympiatoppens medisinske team, med klare retningslinjer derfra, og med 10 dagers karanteneplikt ved hjemkomst.

Hvassersamlingen:

Hvassersamlingen har vært en NSF-tradisjon i mange 10-år. Derfor gjør det ekstra vondt og måtte endre på denne samlingen. NSF har vurdert det dithen at vi ikke kan sørge for godt nok smittevern for 80 ungdommer fra hele Norge som skal bo trangt, spise og trene på et meget begrenset område over 4 døgn. Derfor oppfordrer vi klasseklubbene i samarbeid med klubber/kretser/regioner å arrangere mindre «Hvasser samlinger». NSF vil i noen tilfeller kunne være behjelpelig med trenerhjelp og/eller treneroppfølging til de lokale samlingene i slutten av september og begynnelsen av oktober.

Generelle retningslinjene for idrettsreiser for seilere – besluttet på NSFs styremøte 26.08:

  • For seilere i OL klasser og for deres trenere er det OK og reise til gule land. NSF skal, i samarbeid med helsekompetanse, utarbeide retningslinjer for hvordan reisen skal gjennomføres. Reise i røde land er gjenstand for vurdering fra gang til gang i samarbeid med Olympiatoppens medisinske team, utøver, trener og NSF. Nasjonale krav skal i alle sammenhenger følges. 10 dagers karantene etter hjemkomst til Norge skal alltid gjennomføres etter reise i eller gjennom røde land - etter FHIs retningslinjer. Ved reise til gule land som kan bli røde må dette tas med i helhetsvurderingen av reisen og at utøveren eventuelt kan gjennomføre en forsvarlig karantene i etterkant.
  • For ungdomsseilere (i ungdomsklassene 29’er, Waszp, Laser og brett) som satser seriøst på sin idrett er det OK og konkurrere i gule land. Samme retningslinjer som utarbeides for OL seilerne skal følges. Reiser til røde land frarådes. Også reiser som medfører reising gjennom røde land frarådes. Ved reise til gule land som kan bli røde må dette tas med i helhetsvurderingen av reisen, og at utøveren eventuelt kan gjennomføre en forsvarlig karantene i etterkant.
  • For yngre seilere (U15) frarådes seiling i gule og røde land.