tirsdag, 18 juni 2019

Bedre trenere -bedre aktivitet-bedre utøvere

Written by NSF

Norges Idrettsforbund har i de senere årene hatt bevisst fokus på trenernes rolle i norsk idrett og betydningen av kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  «Trenerløypa» er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være.

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.  Les mer om Trenerløypa her: https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/om-trenerloypa/.

De siste 4–5 årene har Norges Seilforbund og NSFs Trenerutvalg arbeidet med utvikling av nye utdanninger, litteratur og kurs i tråd med NIFs intensjoner.  NSFs har kommet langt i dette arbeidet og har allerede tilbudt Assistenttrener-kurs i to år, Trener I og Trener II i tre år.  

De erfaringene vi har gjort så langt, har vært særdeles positive og vi kommer til å satse mer på å utvikle gode trenere og etablere et eget miljø for trenere slik at det blir mer attraktivt. Les mer på https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/trener