mandag, 17 desember 2018

Si i fra! - handlingsplan seksuell trakassering og overgrep

Written by Morten Jensen
Norges Seilforbund har sluttet seg til idrettsforbundets kampanje mot seksuell trakassering.

Norges Seilforbund har i likhet med norsk idrett for øvrig nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Nå oppfordres trenere, ledere og foreldre til å bryte stillheten om noe slik skulle forekomme. Det er et uttalt ønske om gjøre det lettere å si i fra.
Ikke minst gjelder dette for barn.
– Det er vanskelig for idrettsbarn å si i fra om seksuelle overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar et ansvar og bryter stillheten, heter det fra Norges Idrettsforbund, som har iverksatt kampanjen «Start to talk». Norges Seilforbund slutter seg til den.

Som et ledd i idrettsforbundets arbeid på dette feltet, har NSF gjort som mange andre særforbund; lagd en beredskapsplan og opprettet en beredskapsgruppe som skal håndtere en eventuell sak – om en slik skulle dukket opp.

Den nye veilederen henvender seg til tre målgrupper innen idretten:

  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep
Les mer i Beredskapsplan Seksuell trakassering NSF