fredag, 18 desember 2020

Snart skal det søkes på tilskudd til utstyr

Written by
UTSTYRSORDNINGEN: I de første månedene av 2021 er det tid for seilforeningene å søke om tilskudd til utstyr. UTSTYRSORDNINGEN: I de første månedene av 2021 er det tid for seilforeningene å søke om tilskudd til utstyr. FOTO: Morten Jensen
Snart vil alle landets seilforeninger få en invitasjon fra Norges Idrettsforbund om å søke om spillemidler til bidrag til utstyr som er anskaffet i 2020. Den invitasjonen gjelder det ikke å gå glipp av og følge opp!

Årlig tildeles landets seilforeninger omlag to millioner kroner i støtte til dekning av utstyr som foreningene har kjøpt, og et tilsvarende beløp blir det trolig i år også.

– Vi har fått beskjed om at invitasjonen fra NIF kommer rett over nyttår. Søknadene skal som tidligere innleveres elektronisk på nettet, og det vil det bli åpnet for å kunne gjøre i månedsskiftet januar/februar. Nytt av året er imidlertid at søknad, dokumentasjon og kvitteringer denne gangen skal leveres inn samtidig, så derfor gjelder det å ha alt klart når søknaden skal fylles ut, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Tidligere har denne prosessen foregått i flere etapper, men nå skal alt leveres inn samlet på samme nettside hvor søknaden skal skrives.

Den endelige søknadsfristen vil ventelig være en gang i første halvdel av mars 2021, men en konkretisering av fristen vil komme i invitasjonen fra NIF som alle landets seilforeninger får. Tidligere har Norges Seilforbund hatt et ord med i laget med hensyn til hva slags utstyr som vil være prioritert dekket, men til neste år vil det være den totale mengden alle idrettslag søker om, som vil definere mengde og fordeling. Utgjør for eksempel de samlede søknadene 25 prosent av tilgjengelige midler, så vil alle få 25 prosent av det man har søkt om.

Utstyr man kan få tilskudd til, er nå dette:

  • Joller/brett for opplæring og aktivitet
  • Kjølbåt for opplæring og aktivitet
  • Store bøyer til regattabaner
  • Tyngre moringer til regattabaner
  • Sikringsbåt
  • Motor til sikringsbåt
  • Henger til sikringsbåt