mandag, 11 januar 2021 19:54

Stort kompetanseløft for dommere i vinter

Written by
DOMMERE: Denne vinteren er det mange muligheter til å kunne utdanne seg som dommer eller arrangør – funksjoner som norsk seilsport trenger! DOMMERE: Denne vinteren er det mange muligheter til å kunne utdanne seg som dommer eller arrangør – funksjoner som norsk seilsport trenger! FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbund ved Arrangør- og dommerutvalget (ADU) tilbyr i vinter kurs på alle nasjonale plan av dommerstigen. Bli med på et skikkelig kompetanseløft!

Nedenunder finner du en del aktuelle nyheter fra ADU og en oversikt over alle kursene som tilbys i vinter. Alle kursene blir digitale i år, kanskje med unntak av direktedommerkurset.

Dommerkurs

Vi starter allerede  20. februar med dommerkurs. Kursansvarlig er Karl Petter Haugen. Med seg har han Iens Ludvig Høst.

Regelkurs

Vi har bestemt oss for å avvikle e-læringskurset om kappseilingsreglene. Det har dessverre vist seg at veldig få har benyttet denne muligheten til å lære seg reglene.

I forkant av dommerkurset (start 17. februar) vil det bli tilbudt et regelkurs (10. februar) på Teams over én kveld. Det gjennomgås for å kunne delta på dommerkurset. Tilsvarende vil det samme regelkurset (3. mars) bli tilbudt i forkant av forbundsdommerkurset (start 10. mars) som en oppfriskning.

Kurs på Teams

Alle ordinære kurs vil bli holdt på Teams. I skrivende stund er det ikke avklart hva vi gjør med direktedommerkurset ultimo mars.

Alle kursene vil om kort tid bli satt opp på Min Idrett hvor man kan melde seg på. Se også oversikten med komplette linker på https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/aktuelle-kurs

Ny regelbok

Som alle vet, kom det en ny regelbok 1. januar 2021. Regelkomiteen har oversatt boken til norsk, og den kan kjøpes i idrettsbutikken.

Oppdateringsseminarer

Noen av dommerne som har deltatt i arbeidet med den nye regelboken, vil holde tre identiske oppdateringsseminarer for både arrangører og dommere om endringene i Kappseilingsreglene fra 2016-2020 til 2021-2024. Seminaret er obligatorisk for arrangører og dommere som vil beholde lisensen. Det tilbys derfor tre ganger spredt utover vinteren og våren slik at alle skal få anledning til å delta.

Rent særforbund

Norges Seilforbund er blitt godkjent og har status som «Rent særforbund». I den anledning har NSF laget en handlingsplan som du finner på NSFs nettside som har en egen underside om dette arbeidet. Utvalget ønsker at alle dommere og arrangører skal ta Ren Utøver-kurset. Det tar bare noen få timer og bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt dette med doping i alle organisasjonsledd. Det må tas før sesongen, helst før 1. mai.

Vi ønsker alle velkommen til kursene. Krav til forkunnskaper og praksis finnes på NSFs nettside under fanen «Utdanning». Spesielt ønsker vi kvinner og yngre seilere med i dette fantastiske arbeidet.

Her er den komplette kurskalender for dommerkursene:

 

 KURS/SEMINAR
 DATO
 TID
INSTRUKTØRER 
Regelkurs – må taes for å kunne delta på dommerkurs 10. februar   Kl 17:30–20:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
 Dommerkurs  17.–18. februar og 24. –25. februar   Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Iens Ludvig Høst
 Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  20. februar  Kl 10:00–14:00 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
Regelkurs – oppfriskningskurs for deltagere på forbundsdommerkurs  4. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Karl Petter Haugen
Forbundsdommerkurs   10.–11. mars og 24.–25. mars  Kl 17:30–21:30 alle dager Kursansvarlig: Karl Petter Haugen. Medinstruktør: Tonny Vedeler Jensen
Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.*  16. mars  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen
 Direktedommerkurs. Dette kurset er også åpent for alle som allerede er direktedommere som en eksamensfri gjenoppfriskning. De fleste har jo ikke fått dømt så mye i 2020.

 20.–21. mars

Vil foregå på Ullevål, men muligens på Teams.  Kursansvarlig: Harald Holmen Sørensen

Medinstruktør: Tor Møinichen

Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok for dommere og arrangører. Dommere og arrangører må ta dette for å beholde lisensen.* 8. april  Kl 17:30–21:30 Kursansvarlig: Thomas Kresse. Medinstruktører: Karl Petter Haugen og Tor Møinichen

* Disse seminarene er identiske og du behøver bare å delta på en av datoene for beholde lisensen som dommer eller arrangør.