lørdag, 13 februar 2021

Ken Read og Knut Frostad kommer til tingseminaret

Written by
KEN OG KNUT: Knut Frostad (t.v.) og Ken Read vil være to av innlederne under det digitale seminaret som vil bli avholdt for alle under seiltinget 13. mars. KEN OG KNUT: Knut Frostad (t.v.) og Ken Read vil være to av innlederne under det digitale seminaret som vil bli avholdt for alle under seiltinget 13. mars. FOTO: Puma og Morten Jensen
Norges Seilforbund har sikret seg to spennende innledere til det åpne seminaret om regattaer og formater som vil gå av stabelen under seiltinget 13. mars. 

På seminaret skal søkelyset rettes mot regatta-arrangementene som seilforeningene tilbyr seilerne rundt om i landet. Kan de forbedres? Kan de fornyes? Hva skal til for at de skal få flere deltagere? Hva vil seilerne ha? Hvilken sosial ramme skal man lage?

Søkelyset på temaet vil komme fra flere kanter og vinkler, og Norges Seilforbund har sikret seg noen av de mest spennende meningsbærerne på dette området. 

Ken Read (59) er en av USAs aller mest meritterte seilere som for tiden er kommentator under America’s Cup, som pågår nettopp nå. Og han vil snakke til seminaret direkte fra Auckland i New Zealand. Og tro ikke at han bare vil snakke om bolkstavlig talt høytflyvende og avanserte arrangementer som han nettopp nå er en del av. Temaet hans vil være helt vanlige regatta-arrangementer og hvordan de kan rekruttere og tiltrekke seg deltagere. Med sin lange erfaring, vil han garantert kunne komme opp med mange interessante erfaringer, tanker og ideer som også norske arrangører kan la seg inspirere av.

Knut Frostad (54) trenger ingen nærmere presentasjon for norske seilere. Han er en av de mest profilerte seilerne Norge noen gang har fostret. For tiden er han leder av Navico, et av verdens største selskaper som befatter seg med maritim elektronikk. Hvordan teknologi kan bidra til å utvikle og gjøre arrangementer spennende, vil ganske sikkert bli et emne han vil pense innom ved siden av alle andre tanker og meninger han måtte ha om hva som appellerer til seilere og som kan gjøre regatta-arrangementer attraktive å delta på.

Foredragene til Ken Read og Knut Frostad vil være to av mange innslag som vil belyse ulike måter å berike hvordan konkurranser og arrangementer for seilere kan være. Seminaret under seiltinget, som vil være digitalt og foregår på Teams, er tenkt å representere en solid vitamininsprøytning til seil-Norge nå før sesongen. For det er hevet over tvil at langt flere enn hva tilfellet er i dag, bør få anledning og lyst til å være med på alt det morsomme man foreta seg med en seilbåt eller et brett.

Sett av et par timer 13. mars til å følge seminaret. Det er åpent for alle. Flere nyheter om seminaret følger i denne kanalen frem mot 13. mars og i seilforbundets sosiale kanaler på Facebook og Instagram.