onsdag, 17 februar 2021

Rekordstort klasseklubb-møte

Written by
DIGITALT: Slik artet klasseklubbforum-møtet seg i 2019. I år var møterommet tomt og alle ansiktene befant seg på en skjerm. DIGITALT: Slik artet klasseklubbforum-møtet seg i 2019. I år var møterommet tomt og alle ansiktene befant seg på en skjerm. FOTO: Morten Jensen
Muligheten til å kunne møtes digitalt satte fart på det årlige klasseklubbmøtet. Rekordmange klasseklubber var representert.

Norsk Klasseklubbforum er et forum for alle klasseklubber som er registrert og godkjent av Norges Seilforbund, og en gang i året er det blitt innkalt til møte der klubbene orienterer litt om egen status, og hvor saker av felles interesse tas opp. 

I år ble møtet avholdt digitalt, og den enkle tilgjengeligheten denne møteplattformen gir, resulterte i at to tredeler av alle de registrerte klasseklubbene var representert. Det vil si 20 av ialt 32 klasseklubber. Det er rekord.

– Et så bra oppmøte og det store engasjementet som ble vist, lover bra for fremtiden, sier Thomas Nilsson, som ledet møtet og er administrator for forumet, som først og fremst har sitt tilhold på Facebook i form av en privat gruppe der det for tiden er 97 medlemmer.

God aktivitet – koronavirus til tross

Forumet 15. mars ble avholdt på Teams, og hver av de 20 klasseklubbene fortalte litt om aktivitet og status i klubbene.

– De fleste var overraskende positive, situasjonen tatt alt i betraktning, og jeg sitter igjen med et inntrykk at de fleste klasseklubbene er foroverlendte og tenker nye konsepter og ideer for hvordan de skal kunne ta klasseklubben sin videre, sier Thomas.

Klasseklubbene er ikke en formell del av Norges Seilforbund på linje med seilforeningene. For mens NSF er et forbund for seilforeningene, som derved kan delta med delegater på seiltinget (som i år avholdes 13. mars), kan klasseklubbene samlet sett kun møte med to representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

De to representantene som skal representere klasseklubbene på årets seilting, ble plukket ut under møtet, og det ble Jon Sverre Høiden, leder av NOR Rating, og Thomas Nilsson, leder av Norsk Optimistjolleklubb. Tradisjonen er at de to klasseklubb-representantenekommer fra hver sin «gren» av klasseklubber – kjølbåter og joller.

– Jeg tror det viktigste er at klasseklubbene fremstår som en motor i norsk seiling, selv om de er litt på sidelinjen med tanke på hierarkiet i norsk seiling. Et tettere samarbeid på klasseklubb-nivå tror jeg er løsningen på mange av klasseklubbens utfordringer, sier Thomas.

Og med tanke på forslag på seiltinget, ønsket Norsk Ynglingklubb at det ble fremmet et forslag om å innføre engangslisens igjen. Klubben mener at det at den muligheten ikke lenger fins, er en brems for å få med nye seilere i NM og i klassen. NM er en inngang til rekruttering i mange klasser.

– De nye seilerne er kanskje heller ikke medlem av en seilforening før NM, og når de både må melde seg inn i en seilforening og løse en helårs lisens, så blir det uaktuelt for mange å være med, sa Ronny Rognhaugen fra Yngling-klubben.

Tre internasjonale mesterskap i Norge i 2021

Kun et fåtall klasser fikk avviklet sine NM i 2020, men i år håper alle klassene å få i havn gode og godkjente mesterskap. Det ble også minnet om at fristen for å søke om NM i 2022 er 1. juni i år.

Tre internasjonale mesterskap skal arrangeres i Norge i år. VM i 2.4 mR i Tønsberg, VM i 5.5 mR i regi av KNS på Hankø og EM i Waszp i Sandefjord. Og det vil bety mange utenlandske seilere i Norge på en gang – og en kamp om oppmerksomheten – for alle de tre mesterskapene går parallelt i dagene fra 7. til 14. august.

Under klasseklubb-møtet ble det også fortalt om klubbenes mulighet til å anskaffe sin egen kolleksjon med seiltøy fra Helly Hansen igjennom Norges Seilforbund. NSF har også utviklet et administrasjonssystem for klasseklubber, som det ble informert om.

– Det er et ønske å samle hele klasseklubb-Norge under et system. Ikke minst for å kunne ivareta data og dokumentasjon. Vi holdt for eksempel på å miste hele båtregisteret til Norsk Optimistjolleklubb for et par år siden. Det lå på en DOS-maskin som var i ferd med å knele, sier Thomas.

Han mener alle klasseklubbene er tjent med å komme inn i et ensartet og sikkert system.

De klasseklubbene som var representert på møtet var:

 • Klasseklubb for 12.5k vm Krysser
 • Norsk 11-meter Klubb
 • Norsk 2.4 mR Klubb
 • Norsk 9er Klubb
 • Norsk Andungeklubb
 • BB11-klubben
 • Norsk Europajolleklubb
 • Norsk Finnjolle Klubb
 • Norsk Expressklubb
 • Norsk H-båt Klubb
 • Norsk IF-Båt Klubb
 • Norsk Knarrklubb
 • Norsk Laser Klubb
 • Melges Norway
 • NoR Rating
 • Norsk Optimistjolle Klubb
 • Shorthanded Sailing Norway
 • WASZP Norway
 • Norsk X-35 Klubb
 • Norsk Yngling Klubb

Disse var ikke til stede:

 • Norsk Drakeklubb
 • Grimstadjolleklubben
 • Norsk J/70 Klubb
 • Killingklubben
 • Kragerøterneklubben
 • Norsk Matchseiler Klubb
 • NORSUP
 • Oselvarklubben
 • RS Feva Klubben Norge
 • Norsk Solingklubb
 • Norsk Brettseilerklubb
 • 5.5 mR-klubben