søndag, 02 juni 2019

Regel- og appellkomiteen delt i to

Written by
REGELKOMITEEN: Thomas Kresse er leder av den nye renspikkede regelkomiteen til Norges Seilforbund. [Foto: Morten Jensen] REGELKOMITEEN: Thomas Kresse er leder av den nye renspikkede regelkomiteen til Norges Seilforbund. [Foto: Morten Jensen]

En og samme komité har i alle år tatt seg av seilsportens regler og behandlet appeller. Nå er denne komiteen delt i to, i en regelkomité og en appellkomité.

​Medlemmene av regel- og appellkomiteen i Norges Seilforbund har på en måte vært litt «bortskjemte», for i flere tiår var det praksis at Norges ener på dommer-fronten, avdøde Marianne Middelthon, tok seg av alt som hadde med regler knyttet til kappseiling å gjøre. Hun satt sentralt i World Sailings komité som utformet og reviderte kappseilingsreglene, og hun tok seg av oversettelsen av reglene fra engelsk til norsk. De øvrige medlemmene i regel og appellkomiteen har derfor stort sett bare vært involvert i komité-arbeid knyttet til appeller som har kommet inn.

Når denne sentrale kapasiteten som Marianne Middelthon var nå er gått bort, har man funnet det formålstjenlig å dele komiteen i to. Ikke minst fordi de sittende medlemmene i regel- og appellkomiteen først og fremst hadde takket ja til å sitte der for å behandle appeller.

– Derfor har vi delt komiteen i to. En komité som tar seg av alt som har med regler knyttet til sporten, og en komité som utelukkende behandler appeller, forteller Thomas Kresse, som selv har påtatt seg ledervervet i regelkomiteen.

Skal kvalitetssikre regler
Komiteens mandat er å være et uavhengig organ som skal kvalitetssikre alle regler som er knyttet til sporten seiling.

– Det vil si at vi har ansvaret for å oversette kappseilingsreglene og alle nordiske tillegg, pluss at vi for eksempel også jobber med NM-reglene og reglene for norgescup-arrangement, utdyper Kresse.
Norges Seilforbunds øvrige lover og regler som ikke har med sporten å gjøre, håndteres av lovkomiteen.

Nye kappseilingsregler i 2021

Den store oppgaven for regelkomiteen er oversettelsen av kappseilingsreglene, som blir revidert hvert fjerde år. Nye regler trer i kraft 1. januar i året etter OL, hvilket vil si at komiteen må ha nye kappseilingsregler klare på norsk fra 1. januar 2021.

– Disse reglene pleier å være klare på engelsk nærmere et år før de skal tre i kraft, og allerede nå vet vi en del om hva som kommer. Så det tror jeg skal gå greit.

Det som imidlertid har dukket opp som en ekstra utfordring for den nye regelkomiteen, er at filene med teksten til den nyeste oversettelsen av kappseilingsreglene, ved et uhell er blitt slettet fra PC-en som Marianne Middelthon etterlot seg.

– Vi har imidlertid PDF-er som vi jobber med å hente ut tekstene fra, sier Kresse.

NM-regler revideres

Han forteller at de også arbeider med nye NM-regler der styrets beslutning om at NM nå også kan seiles etter et ligalsystem, og at man i den forbindelse ikke opererer med målestokken «båter», men at det må være med minimum 20 «lag» for at et slikt NM skal kunne godkjennes.

– Vi kikker for tiden også på norgescup-reglene som ikke har vært oppdatert siden 2014, sier Thomas Kresse, som altså leder dette arbeidet.

Med seg i komiteen har han Tor Møinichen, Marit Grundseth, Karl Petter Haugen, Henrik Møinichen og Louisa Børresen.

Den nye appelkomiteen ledes av Harald Sørensen, som også var medlem av den gamle, kombinerte komiteen. Han har med seg Tor Møinichen, Karl Petter Haugen og Christen Horn Johannessen.