onsdag, 10 mars 2021

Ny president og ny handlingsplan på seiltinget

Written by
DIGITALT: Seiltinget 2021 vil ikke kunne by på de samme fysiske møtene som tidligere. I stedet vil 40 seilforeninger og tre seilkretser møtes digitalt. DIGITALT: Seiltinget 2021 vil ikke kunne by på de samme fysiske møtene som tidligere. I stedet vil 40 seilforeninger og tre seilkretser møtes digitalt. FOTO: Morten Jensen
Lørdag 13. mars vil Norges Seilforbund få en ny president, og seiltinget vil komme til å vedta en helt ny handlingsplan.

Representanter fra 40 seilforeninger og tre seilkretser samt det sittende styret i Norges Seilforbund vil utgjøre delegatene som lørdag 13. mars sammen skal stikke ut kursen for NSFs neste to års-periode. Seiltinget skjer i år for første gang digitalt, og det i seg selv blir en helt ny begivenhet og erfaring.

Guro Steine fra Drøbaksund Seilforening er innstilt som ny president og arvtager etter Jørgen Stang Heffermehl, som har sittet ved roret i fire år og ikke ønsker gjenvalg. 

Ole-Petter Pollen fra Moss og Inge G. Bøen fra Ålesund er foreslått å skulle besette de to visepresident-vervene. 

Anne Moe Nikolaysen fra KNS, Marthe Enger Eide , Bærum og Håvard Katle Fjon fra Stavanger vil kunne bli nye ansikter i styret, mens Kirsti Pettersen fra Soon er foreslått å rykke opp fra sin nåværende varamann-plass til å bli styremedlem. 

Nina Myhre, KNS og Leif G. Middelthon fra Stavanger er innstilt som nye varamedlemmer.

Slik ser forslaget som valgkomiteens leder, Tor Møinichen, vil presentere og som seiltinget skal ta stilling til om det er fornøyd med.

Hele valgkomiteens innstilling i dokumentet «Saksliste Seiltinget 2021» på NSFs seiltingside. Samme sted kan også NSFs årsrapport, strategi- og handlingsplan og budsjett lastes ned.

En helt ny visjon for NSF

Et viktig dokument som det nye styret skal arbeide etter, vil være NSFs Strategi- og handlingsplan. Seiltinget vil bli presentert for en ny plan som i noen grad bygger på den gamle, men som også er fornyet på en rekke punkter.

– Vi har blant annet løftet blikket for å speile samfunnsutviklingen og trender i tiden, sier Guro Steine, som skal presentere planen.

Endringer i planen har blant annet ført til at NSF har formulert en helt ny visjon. Den er formulert slik: 

«Seilglede for alle – i et rent hav!»

«Inspirert av samspillet mellom aktivitet, teknologi og naturkrefter skal seiling skape glede, friluftsopplevelser, mestring og idrettsprestasjoner på en bærekraftig måte.» 

Seks overordnete mål

Strategi- og handlingsplanen peker dessuten ut seks overordnete mål for NSF:

 • Gjøre seilsporten attraktiv for alle og øke rekrutteringen til sporten.
 • Styrke frivillighetsarbeidet i alle deler av det organiserte seil-Norge.
 • Skape vinnere i internasjonale mesterskap.
 • Sikre gode og forutsigbare politiske og økonomiske rammebetingelser for seiling.
 • Sørge for at all seilaktivitet er ansvarlig og bærekraftig og har minst mulig negativ miljøpåvirkning.
 • Sikre mangfold og toleranse ved at alle, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet, økonomi og ferdigheter, skal kunne delta på lik linje både som utøvere og tillitsvalgte.

Prioriterte områder det skal arbeides med

Og for å nå disse målene, har det sittende styret i NSF prioritert disse områdene for det nye styret og den kommende perioden:

 • Skape attraktive aktivitets- og opplæringstilbud, med særlig fokus på nye formater tilpasset seilernes behov og ønsker, som bidrar til økt rekruttering og seilaktivitet i hele landet.
 • Legge til rette for toppidrett med ambisjoner og prestasjoner på internasjonalt toppnivå.
 • Gjøre seilsporten enda mer synlig og kommersiell attraktiv for å sikre gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for satsing på både toppidrett og aktiviteter for bredde og rekruttering.
 • Ha økt fokus på integrasjon og mangfold og legge til rette for at alle, uansett kjønn, funksjonsnivå og sosioøkonomisk bakgrunn, skal kunne ta del i seiling på egne premisser.
 • Tydeliggjøre seilingen og idrettens rolle i det grønne skiftet og i arbeidet med å nå målet om en mer bærekraftig fremtid.
 • Sikre en effektiv og hensiktsmessig organisering og bemanning av NSF som bidrar til å oppfylle forbundets hensikt og mål.

Strategi- og handlingsplanen er et forslag fra de sittende styret og skal vedtas på seiltinget. 

Fire innkomne forslag

Å godkjenne NSFs regnskaper og vedta nytt budsjett for de kommende årene er også en viktig oppgave representantene på seiltinget har. 

En post på dagsorden som gjerne resulterer i en del diskusjon, er de innkomne forslagene. Til årets seilting er det kommet fire forslag – tre fra KNS og ett samlet fra klasseklubbene.

KNS ønsker å innføre egne NM-medaljer til kvinnelige seilere etter visse kriterier, de har et forslag knyttet til sikkerhetsopplegget rundt jolle-arrangementer og de fremmer et forslag som inneholder en oppfordring til alle seilforeningene om å benytte Rubic som medlemssystem.

Forslaget fra klasseklubbene går på å gjeninnføre engangslisensen «til en fornuftig pris».

Styret har avgitt sin innstilling til hvert av forslagene, men det er opptil seiltinget å fatte de endelige vedtakene.

Seiltinget overføres direkte og kan følges av alle

Seiltinget starter lørdag 13. mars klokka 10:00 og kan følges av alle interesserte direkte på NSFs Facebook-side. Der kan man følge forhandlingene og det innlagte webinaret, men det vil ikke bli anledning til å kommentere det som foregår. Det vil det være opptil representantene fra seilforeningene og seilkretsene å gjøre. De vil følge forhandlingene på Teams og ivareta sine medlemmers interesser og synspunkter der. 

Sendingen på Facebook vil bli delt opp i tre bolker. 

Den første som starter klokka 10, slutter cirka 11:30. 

Kl 12:00 starter NSFs tingwebinar som setter søkelyset på regattaer og arrangementer. Det vil vare i rundt regnet en time.

Kl 13:30 fortsetter så tingforhandlingene frem til man er kommet igjennom hele dagsordenen.

Disse deltar på seiltinget

40 av NSFs 117 tilsluttede seilforeninger og tre seilkretser er påmeldt til seiltinget 2021: 

 • Arendals Seilforening: Einar Frodesen
 • Asker Seilforening: Silje With, Kristian Carlstedt, Calle Andersen, Eirik Tenningen
 • Bergens Seilforening: Henrik Wigers Larsen, Inge André Utåker
 • Bodø Seilforening: Jens Petter Beranek Holm
 • Bundefjorden Seilforening: Eivind Bakke, Anne Bergraf, Anne Isaksen
 • Bærum Seilforening: Christian Galtung Gundersen, Marius Ellingsen, Hedevig Nilsson (Marianne Mogstad Solbakken)
 • Båtlaget Njord/Tysnes: Vegard Aslaksen, Einar Aslaksen
 • Christianssands Seilforening: Geir Odmar Heldal
 • Drammens Seilforening: Torbjørn Almeland
 • Drøbaksund Seilforening: Harald Klæboe, Eli Rondeel
 • Fredrikstad Seilforening: Sandra Hatch
 • Gandsfjord Seilforening: Regis Jean Paul Rougier, Rougier
 • Grimstad Seilforening: Georgios Nikoltsis
 • Haugesund Seilforening: Odd Steffen Garvik
 • Hjellestad Seilforening: Thomas de Lange Wenneck, Anne Hatteberg Nicolaysen
 • Holmestrand Seilforening: Hans Narverud, Petter Byermoen Jahre
 • Kongelig Norsk Seilforening: Karl-Christian Agerup, Nils Klippenberg, Anders Kristensen, Benedicte Bjørland, Anne Wichstrøm, Anne Moen Nikolaysen
 • Larvik Seilforening: Tore Hansen, Torgeir Svolsbru, Ina Kristoffersen
 • Lillesand Seilforening: Ranveig Andersen
 • Malvik & Stjørdal Seilforening: Magne Kjerkreit
 • Molde Seilforening: Geir Oterhals, Pål Sletvold
 • Moss Seilforening: Truls Holm Olsen
 • Nesodden Seilforening: Endre Sjøvold, Hilde Forslund
 • Nordhordland Seilforening: Frode Knutsen, Harald Matland, (Torhild Skage, Stian Flataker)
 • Oslo Seilforening: Erik Berg, John Fullman, Emilie Altmann, Maren Holm Olsen
 • Oslofjorden Seilklubb: Anette Melsom Myhre
 • Ran Seilforening: Emilie Kathrin Vabø, Espen Børresen
 • Sandefjord Seilforening: Viggo Holm, Margit Gyllenhammar-Wiig
 • Sola Brettseilerforening: Kristian Oppedal, Håvar Frafjord
 • Soon Seilforening: Anders Torbjørn Rekaa, Nina Birkeland
 • Stavanger Stand Up Paddle & Surf Club: Christian Middelthon
 • Stavanger Seilforening: Leif Middelthon, Marit Hagland, Leif Arild Åsheim
 • Søgne Seilforening: Oddvar Larsen
 • Tønsberg Seilforening: Eirik Brekke
 • Ullern Seilforening: Joachim Lyng-Olsen, Gerhard Yngve Amundsen, Nils Stousland Parnemann
 • Ulstein Seilforening: Kurt Håvard Skeide
 • Vågsbygd Seilforening: Bjørn Sigfred Stien
 • Ålesunds Seilforening: Andreas S. Larsen, Therese Gisle Søvik
 • Åsane Seilforening: Christoffer Opstvedt
 • Åsgårdstrand Seilforening: Per Arne Høstvang

SEILKRETSER:

 • Rogaland Seilkrets: Vidar Løining
 • Møre og Romsdal Seilkrets: Stein Frode Bulling-Ness
 • Vestland Seilkrets: Harald Thomsen