mandag, 15 mars 2021 17:07

Gi havet en halvtime av tiden din!

Written by
HALVTIME FOR HAVET: Du skal ikke bruke lang tid med plukking av søppel før søppelsekkene fylles opp. HALVTIME FOR HAVET: Du skal ikke bruke lang tid med plukking av søppel før søppelsekkene fylles opp. FOTO: Thomas Nilsson
I Norges Seilforbunds nye strategi- og handlingsplan har det å yte en innsats for havet fått en sentral plass.

Norges Seilforbund vedtok denne helgen  en  ny strategi- og handlingsplan som også inkluderer kapitelet «Seiling og det grønne skiftet».. Under dette temaet heter det blant annet:

  • NSF skal engasjere og aktivere seilforeningene i kampanjen «Hold Havet Rent». "Halvtimen for havet" og tilknyttede kampanjer som strandryddeuken, vårryddedagen og #likefinsomfør i regi av Hold Norge Rent.
  • NSF skal bidra til at seilforeningene kan avholde egne aksjoner under «Hold Havet Rent»-uken i september.
  • NSF skal bidra til at miljøprogrammet i «Peiling på seiling» implementeres i alle landets sommerskoler og kurstilbud.
  • NSF skal søke samarbeid i miljøarbeidet på tvers av foreninger, organisasjoner og idrettslag, for eksempel lokale friluftsråd, dykkerklubber etc.

– NSF har virkelig løftet frem det felles ansvaret vi alle har for å ta vare på havet og vil implementere HoldHavetRent-kampanjen enda mer i landets seilforeninger, sier Thomas Nilsson, som er ansvarlig for kampanjen i Norges Seilforbund.

Thomas Nilsson oppfordrer alle seilere langs kysten til å engasjere seg i kampanjen «Halvtimen for havet».

– En halvtime er ikke mye, men det er utrolig hvor mye plast du kan plukke opp på bare 30 minutter. Derfor oppfordrer vi alle til å rydde søppel i nærmiljøet enten alene eller med venner/familie/kolleger i 30 minutter eller mer, sier Nilsson.

For mer informasjon om kampanjen «Halvtimen for havet», se www.holdhavetrent.no

 Og når du rydder – ta et bilde og tag det med #halvtimenforhavet.