onsdag, 31 mars 2021

Helhetlig ansvar påhviler fremtidig sportssjef

Written by
SPORTSSJEF: Rollen som sportssjef er blitt omdefinert til også å ha et ansvar dypere ned i det norske seilmiljøet. SPORTSSJEF: Rollen som sportssjef er blitt omdefinert til også å ha et ansvar dypere ned i det norske seilmiljøet. FOTO: Morten Jensen
Sportssjefen som Norges Seilforbund nå søker etter, vil få et større og mer helhetlig ansvarsområde enn hva den nåværende sportssjef-stillingen har innbefattet.

Norges Seilforbund er på jakt etter en sportssjef som skal tiltre 15. august. Avtalen med den nåværende sportssjefen, Rigo de Nijs, løper ut etter OL i Japan. Rigo har vært sportssjef igjennom hele den siste OL-perioden, og han fikk kontrakten sin forlenget da OL ble utsatt ett år. Nå tyder alt på at Norge vil bli representert i fem, kanskje seks klasser, og de norske seilerne kan være medaljekandidater i flere av dem.

– Rigo har gjort en fremragende jobb. Han har vært med på å endre treningskulturen til mange, og vi har fått flere gode resultater under hans ledelse. Han har gjort en kjempegod jobb med å få frem toppseilere, sier Ole-Petter Pollen, som er den i NSFs styre som har toppseilingen nærmest under sine vinger.

Arbeidsinstruksen som den nåværende sportssjefen har arbeidet etter, har først å fremst hatt fokus på å nå NSFs uttalte mål og ambisjon om å ta minst en medalje i OL. Når NSF nå skal fornye stillingen og søker etter en sportssjef, er instruksen utvidet. Den vil gi sportssjefen et større og mer helhetlig ansvar. Ole-Petter forklarer at NSF ønsker å knytte bredde og toppseiling tettere sammen enn hva tilfellet er i dag, og at sportssjefen vil få ansvaret for dette. 

Nå er forbindelsen mellom bredde og topp for dårlig, mener han.

Vertikal helhet

– Vi må se helheten vertikalt, som jeg kaller det. Fra toppen og ned til de spirende, lokale kraftmiljøene i ulike klasser og seilforeninger. Vi må styrke dialogen og finne løsninger som gjør at vi ikke mister for mange seilere på veien opp mot toppen.

Ole-Petter påpeker at vi heller ikke må glemme historien vår. Den viser at det fins flere eksempler på hvordan store, nasjonale klassemiljøer har frembrakt norske toppseilere. Ole-Petter mener at det er noe vi må forsøke å gjenskape; ikledd dagens klasser og seilmiljø.

NSF ansatte nylig Emilie Kathrin Vabø som ny utdanning- og breddekonsulent, og Ole-Petter mener det er vikig å få til en dialog og samarbeid mellom henne og sportssjefen.

– Vi ser etter en sportssjef som kan arbeide dypt ned i det jeg kaller vertikalen, men som samtidig også innehar den spisskompetansen som skal til for å få frem seilere på internasjonalt toppnivå.

 20190316 140540 MJP
 HELHETLIG: Ole-Petter Pollen ønsker å knytte båndene mellom topp og bredde i seil-Norge tettere sammen. FOTO: Morten Jensen

Norsk eller utenlandsk sjef?

Hvem denne sportssjefen kan være og om vedkommende skal være norsk, nordisk eller utenlandsk har Ole-Petter ingen klar formening om. Han understreker dessuten at Rigo de Nijs selvfølgelig er velkommen til å søke på stillingen, som har et noe annet innhold enn den Rigo har fylt på en svært god måte til nå. Ole-Petter er spent på antall søkere og hvorfra søkerne kommer.

– Det viktigste, synes jeg, er at vi finner en sportssjef som evner å se helheten og som kan gjennomføre dette med eksisterende og nye trenere og utøvere. Det må dessuten være en person som kan kommunisere med det norske seilmiljøet; på brygga, i klasseklubber, seilforeninger og inn i sportskomiteene.

Ole-Petter Pollen tror at norske kandidater til stillingen fins. De har et fortrinn ved at de kjenner det norske miljøet, men de må også besitte den spisskompetansen som skal til for også å kunne være sportssjef for seilere som vil nå den ypperste toppen internasjonalt.

Ikke bare OL

Og når det gjelder begrepet «internasjonalt toppnivå», har NSF nå nedfelt i sin nye strategi- og handlingsplan at en vei mot toppen ikke bare skal handle om OL.

– OL er en fantastisk ting, men det er jo ikke det eneste vi har, sier Ole-Petter.

Han påpeker at det fins mange internasjonale mål å nå, og at det fins mange veier å gå for å komme til topps internasjonalt. Han peker på Waszp-miljøet i Norge og utfordringer innen foiling, på kite- og brett-miljøet, på jolle- og på kjølbåtmiljøet. 

– Seilerne i disse miljøene kan utvikle seg i ulike retninger, og det vil bli den nye sportssjefens oppgave å skape et system for å kunne backe, hjelpe og lose team og enkeltseilere som vil opp og frem, sier Ole-Petter Pollen.

Søknadsfristen løper ut 1. mai.

Annonseteksten ligger tilgjengelig på NSFs nettside.