fredag, 30 april 2021

40 knop er mer enn nok

Written by
40 KNOP: Fører du en motorbåt eller en vannscooter som kan gå fortere enn 40 knop, mener NSF at et krav om høyhastighetsbevis er på sin plass. 40 KNOP: Fører du en motorbåt eller en vannscooter som kan gå fortere enn 40 knop, mener NSF at et krav om høyhastighetsbevis er på sin plass. FOTO: Morten Jensen
Norges Seilforbund mener at førere av motorbåter og vannscootere som går over 40 knop, skal inneha et høyhastighetsbevis. Sjøfartsdirektoratet foreslår en nedre grense på 50 knop.

I dag går fristen for å innlevere høringsuttalelser til Sjøfartsdirektoratet som gjelder et utkast til en lovendring som vil gjøre det nødvendig å ha et høyhastighetsbevis for å føre båter som går spesielt fort. Sjøfartsdirektoratet foreslår at alle førere av båter som kan gå fortere enn 50 knop, må ha et slikt bevis. Lovutkastet inneholder også en paragraf om krav til dødmannsknapp, og det foreslår å oppheve 10 knop-grensen for båtførere som er under 16 år. 

Norges Seilforbund har sendt inn sine kommentarer til dette lovutkastet.

I sitt svar mener NSF at en nedre grense på 50 knop er for høyt. Forbundet mener grensen bør være 40 knop. Skal man føre motordrevne båter eller vannscootere som går går fortere enn det, så skal det kreves et eget høyhastighetsbevis i tillegg til båtførerprøven. 

At nedre aldersgrense for å få et slikt bevis skal være 18 år, er NSF enig i, men forbundet mener at kravet om høyhastighetsbevis bare skal gjelde personer født etter 1.1.1980 – slik reglene også er for båtførerbevis.

NSF foreslår også at det i lovteksten presiseres at reglene skal gjelde motordrevne fartøy og ikke seildrevne. De kan i svært få tilfeller oppnå slike hastigheter.

NSF støtter kravet om dødmannsknapp i motordrevne båter som kan gå over 15 knop, men mener påbudet kun skal gjelde når man er alene om bord. NSF mener at de tradisjonelle snorløsningene er lite praktiske i bruk, fordi at dersom man er flere om bord og føreren med påmontert dødmannsknapp faller ut, vil det by på praktiske problemer for det resterende mannskapet å kunne redde den som har falt over bord. NSF etterlyser gode, elektroniske løsninger som kan bli vanlige i bruk.

NSF karakteriserer fartsbegrensningensom nå gjelder på 10 knop for båtførere som er under 16 år, som overmoden, og NSF er enig med Sjøfartsdirektoratet om at den regelen bør sanneres. En grense på motorkraft på 10 hk for førere under 16 år dekker behovet.

«Endringen vil også gjøre det enklere for mange av våre seilforeninger som under opplæring av barn/ungdom bruker trenere under 16 år som er avhengig av å kunne føre mindre RIB-er», uttaler NSF i sitt høringssvar.