fredag, 30 april 2021

Meld deg på trenerkurs for sommercamper

Written by
KURS: Tre kurs spesielt myntet på de som skal gjennomføre og hjelpe til på sommercamper, står for døren. KURS: Tre kurs spesielt myntet på de som skal gjennomføre og hjelpe til på sommercamper, står for døren. FOTO: Terje Gustavsen
Sommercampene i seilforeningene tegner til å bli mer populære enn noen gang i år, og det er behov for kvalifisert hjelp til dem. Nå starter trenerkurs som er spesielt rettet mot sommercampene. 

– Ja, det er en svært gledelig oppslutning om årets sommercamper og flere seilforeninger melder allerede om at de er fullbooket. Campene er blitt veldig populære rundt om i landet, og de er en viktig rekrutteringskilde for seilforeningene, sier Iens Ludvig Høst, utdanningsansvarlig i NSF.

Og som utdanningsansvarlig har han fått flere forespørsler om opplæring av trenere og assistenter på sommercampene, noe han selv også er svært opptatt av. Med mange deltagere vil det også være behov for hjelpende hender, og det er mange av seilforeningene som bruker ungdommene sine som instruktører. Det gir dem verdifull erfaring, samtidig som de har en fin sommerjobb. 

Iens Ludvig Høst mener det er en stor fordel om de også har formell kompetanse i bunnen.

– Det er viktig at de som leder og assisterer ved sommercampene, har en god bakgrunn og kompetanse, for sett med NSF-øyne så ønsker vi jo at de skal gi barna litt lærdom og grunnlag for å kunne seile og være på sjøen, slik at campene først og fremst handler om seiling, og at det skapes mye lek og moro med båtene på vannet, sier han.

Trener 1-kurs rett rundt hjørnet

For å legge til rette for at sommercampene skal ha et slikt innhold, har NSF utarbeidet et forslag til ukesprogram for sommercampene som heter «Peiling på seiling for sommercamper» som de arrangerende seilforeningene kan støtte seg til og følge.

For å skolere trenere og assistenttrenere arrangerer NSF nå et trener 1-kurs som starter allerede 11. mai. Det vil ha sommercampene i fokus, men det er også et ordinært kurs som gir generell trener 1-kompetanse.

Kurset går over fem kvelder på Teams: 11.–12. mai pluss 18., 19. og 20. mai – alle dagene fra kl 17:30 til 21:30. Det gir tilsammen 20 timer. I tillegg vil deltagerne få praksis i samarbeid med seilforeningene i deres eget miljø. 45 timer praksis må man ha for å få trener 1-papirene undertegnet. Man må også lage en rapport om praksisen sin med noen reflekterende tanker rundt temaet for kurset. 

Les mer om Trener 1-kurset. Der finner du også link til påmeldingen i Min idrett.

Kurs for assistenttrenere

I tillegg til trener 1-kurset arrangerer NSF også et assistenttrener-kurs. Det er beregnet på både ungdommer og foreldre/voksne som ønsker å hjelpe til. Det er et helt grunnleggende kurs på over tre kvelder på Teams. Kurset foregår 1., 2. og 3. juni. Hver av kveldene har en varighet på fire timer; fra kl 17:30 til kl 21:30.

Iens Ludvig Høst forteller at flere seilforeninger har ytret ønske om å få ta med undommer ned til 14 år på assistenttrenerkurs, noe NSF stiller seg positive til.

– Påmeldingssystemet i Min idrett tillater imidlertid ikke at så unge melder seg på, så derfor kan seilforeningene sende slike påmeldinger direkte til meg, sier Iens Ludvig Høst 

I tillegg til disse tre kveldene skal deltagerne på kurset ha en kveld med praksis i foreningen som de hører hjemme i. Der skal man gjennomgå praktiske øvelser i rigging av båter, hvordan man sitter i dem, kjøring med RIB og ikke minst alt som er knyttet til sikkerhet.

– Sikkerhetsaspektet er veldig viktig, understreker Iens Ludvig Høst.

Assistentkurset handler mye om hvordan man skal kunne tilrettelegge for deltagerne, men man får også grunnleggende lærdom rundt det å ha en trenerolle for barn.

Påmelding 1.–3. juni

– Som sagt, mange har spurt oss om å avholde disse kursene nå i forkant av sommercampene, så jeg både håper og tror på stor deltagelse. Med den store interessen det er for campene og seiling generelt har seilforeningene rundt om i landet et stort behov for flere hjelpende hender enn hva de har i dag, sier Iens Ludvig Høst.